Parenteel van Denijs Cornelis Meeren

meeren_denijs_cornelis_en_odelia_cornelis_jan_martens_en_zoon_peeter_notaris_adriaen_dirven_n1133_f89_21_juni_1622_1.jpg meeren_denijs_cornelis_en_odelia_cornelis_jan_martens_en_zoon_peeter_notaris_adriaen_dirven_n1133_f89_21_juni_1622_2.jpg meeren_denijs_cornelis_en_odelia_cornelis_jan_martens_en_zoon_peeter_notaris_adriaen_dirven_n1133_f89_21_juni_1622_3.jpg meeren_denijs_cornelis__notarieel_adriaen_dirven_n1130_f45_1612_1.jpg meeren_denijs_cornelis__notarieel_adriaen_dirven_n1130_f45_1612_2.jpg meeren_denijs_cornelis__notarieel_adriaen_dirven_n1130_f45_1612_3.jpg
1 Meeren Denijs Cornelis en Odelia Cornelis Jan Martens en zoon Peeter Notaris Adriaen Dirven N1133 f89 21 juni 1622-1
2 Meeren Denijs Cornelis en Odelia Cornelis Jan Martens en zoon Peeter Notaris Adriaen Dirven N1133 f89 21 juni 1622-2
3 Meeren Denijs Cornelis en Odelia Cornelis Jan Martens en zoon Peeter Notaris Adriaen Dirven N1133 f89 21 juni 1622-3
4 Meeren Denijs Cornelis Notarieel Adriaen Dirven N1130 f45 1612-1
5 Meeren Denijs Cornelis Notarieel Adriaen Dirven N1130 f45 1612-2
6 Meeren Denijs Cornelis Notarieel Adriaen Dirven N1130 f45 1612-3
meeren_denijs_cornelis__notarieel_adriaen_dirven_n1130_f45_1612_4.jpg meeren_denijs_cornelis__notarieel_adriaen_dirven_n1130_f45_1612_5.jpg
7 Meeren Denijs Cornelis Notarieel Adriaen Dirven N1130 f45 1612-4
8 Meeren Denijs Cornelis Notarieel Adriaen Dirven N1130 f45 1612-5
1 Denijs Cornelis Meeren (afb. 1 t/m 8). Hij is gedoopt in 1555. Denijs is overleden op 07-12-1618 in Bavel, 62 of 63 jaar oud [bron: Overlijden rk Bavel 1614-1632; DTB 1d folio 41v].
Notitie bij Denijs: -
05-06-1612: Denijs Cornelis Meiren (notariele akte-vernoeming Eikberg onder Bavel)
07-12-1618: Dionisius Cornelii Meijren (overlijden)
21-06-1622: Denijs Cornelis Meiren (notariele akte)
Denijs trouwde met Odelix Cornelis Jan Martens.
Kinderen van Denijs en Odelix:
1 Cornelis Denijs Cornelis Meeren. Volgt 1.1.
2 Jacobus Denijs Cornelis Meeren, gedoopt in 1590. Volgt 1.2.
3 Petrus Denijs Cornelis Meeren, gedoopt in 1590. Volgt 1.3.
1.1 Cornelis Denijs Cornelis Meeren, zoon van Denijs Cornelis Meeren (zie 1) en Odelix Cornelis Jan Martens. Cornelis is overleden vóór 1630.
Rekest:
19-05-1642     Als Cornelis Denijs Meeren en zijn echtgenote overlijden, zijn 2 kinderen onmondig: Peeter en Martijntken. Twee voogden (Peeter Peetersen Pierman, broer van de moeder en voogd Peeter Diercken) hebben erfgoed beheerd sinds 12 a 14 jaren. De kinderen eisen hun rechten hiervoor op.
Dit betekent dat de ouders tussen 1628 en 1630 overleden zijn.
  [bron: schepenbank Ginneken en Bavel 1635-1810 Nr 10 akte 2]
Cornelis trouwde met ... Peetersen Pierman. ... is overleden vóór 1630.
Notitie bij ...: -
19 mei 1642: haar broer is Peeter Peeterssen Pierman (in het onderschrift staat een andere laatste naam: Peer___ ) (Request Schepenbank)
Kind van Cornelis en ...:
1 Peeter Cornelis Denijs Meeren. Volgt 1.1.1.
meeren_peeter_cornelis_denijs_en_martijntken_request_schepenbank_ginneken_en_bavel_19_mei_1642_voorkant_v2.jpg meeren_peeter_cornelis_denijs_en_martijntken_request_schepenbank_ginneken_en_bavel_19_mei_1642.jpg
9 Meeren Peeter Cornelis Denijs en Martijntken request Schepenbank Ginneken en Bavel 19 mei 1642 voorkant v2
10 Meeren Peeter Cornelis Denijs en Martijntken request Schepenbank Ginneken en Bavel 19 mei 1642
1.1.1 Peeter Cornelis Denijs Meeren (afb. 9 en 10), zoon van Cornelis Denijs Cornelis Meeren (zie 1.1) en ... Peetersen Pierman. Peeter is overleden.
Notitie bij overlijden van Peeter: -
Bij het rekest van de kinderen zijn al 12 tot 14 jaar de voogden in beheer van de penningen. Dit betekent dat beide ouders voor 1630 overleden zijn.
Notitie bij Peeter: -
25-02-1641: Petrus Cornelii
19-05-1642: Peeter Cornelis Denijs Meeren (Request Schepenbank)
07-09-1642: Petrus Cornelii
13-05-1645: Petrus Cornelii
26-04-1648: Petrus Cornelii
22-11-1650: Petrus Cornelii
14-12-1653: Petrus Cornelii

In de doopboeken staat geen achternaam vermeld.
Bij het huwelijk van zijn dochter Joanna met Corstiaan de Haen staat zij vernoemd als Joanna Peeter Cornelis Denis Meeren .

De meter Walterus Cornely Meeren bij de doop van Joannes in 1648 is zo niet te plaatsen.
Peeter trouwde met Maria Adriani.
Kinderen van Peeter en Maria:
1 Joanna Peeter Cornelis Denis (Jenneken) Meeren, gedoopt op 25-02-1641 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.
meeren_adrianus_petri_cornelii_denis__rk_gedoopt_op_7_september_1642_in_ginneken.jpg
11 Meeren Adrianus Petri Cornelii Denis, rk gedoopt op 7 september 1642 in Ginneken
2 Adrianus Peeter Meeren [1.1.1.2] (afb. 11). Hij is gedoopt op 07-09-1642 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645; DTB-nr: 112, fol: 201 r]. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius Joannis en Maria Joannis. Adrianus is overleden.
Vestbrief:
01-12-1701     Adriaen Peter Meeren is vooght over ’t weeskindt, Petrus Jacobs Meeren.   [bron: Register van contracten Ginneken en Bavel 71, 179-180; Contract van afscheijt; ook akte 8, Staet en Inventaris van Goederen gemeen en onverdeelt]
meeren_henricus_petri_cornelii_denis__rk_gedoopt_op_13_mei_1645_in_ginneken.jpg
12 Meeren Henricus Petri Cornelii Denis, rk gedoopt op 13 mei 1645 in Ginneken
3 Henricus Peeter Meeren [1.1.1.3] (afb. 12). Hij is gedoopt op 13-05-1645 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645; DTB-nr: 112, fol: 272 r]. Bij de doop van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Maria Peerens. Henricus is overleden.
4 Joannes Peeter (Jan) Meeren, gedoopt op 26-04-1648 in Ginneken. Volgt 1.1.1.4.
meeren_henrica_petri_cornelii_denis_meeren__rk_gedoopt_op_22_november_1650_in_ginneken.jpg
13 Meeren Henrica Petri Cornelii Denis Meeren, rk gedoopt op 22 november 1650 in Ginneken
5 Henrica Peeter Meeren [1.1.1.5] (afb. 13). Zij is gedoopt op 22-11-1650 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645; DTB-nr: 113, fol: 20 r]. Bij de doop van Henrica waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Anthonii en Cornelia Walteri. Henrica is overleden.
6 Laurentius Peeter (Ary) Meeren, gedoopt op 14-12-1653 in Ginneken. Volgt 1.1.1.6.
7 Jacobus Peeter Meeren, gedoopt in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.
meeren_joanna_petri_cornelii_denis__rk_gedoopt_op_25_februari_1641_in_ginneken.jpg
14 Meeren Joanna Petri Cornelii Denis, rk gedoopt op 25 februari 1641 in Ginneken
1.1.1.1 Joanna Peeter Cornelis Denis (Jenneken) Meeren (afb. 14), dochter van Peeter Cornelis Denijs Meeren (zie 1.1.1) en Maria Adriani. Zij is gedoopt op 25-02-1641 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645; DTB-nr: 112, fol: 156 r]. Bij de doop van Jenneken waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Adriani en Jacoba Jacobi.
Notitie bij de geboorte van Jenneken: Bij de doop was ook Jacoba Jacobi. Zij zou de nicht van Peeter Cornelis Denijs kunnen zijn: Jacoba dochter van Jacob Denijs Cornelis Meeren, en zou dan 21 jaar zijn.; de vader en moeder van Peeter zijn al overleden (voor 1630), van broer Martijntken is niets terug te vinden, oom Jacobus en oom Petrus waren ook al overleden, met andere woorden: er was niet veel directe familie in leven.
Jenneken is overleden.
Notitie bij Jenneken: -
25-11-1674: Joanna Peeter Cornelis Denis Meeren (Schepenbank - ondertrouw en trouw) ;
25-11-1674: Joanna Petri ( In RK trouwboek staat achternaam van de vrouw vermeld als Petri.)
Jenneken trouwde, 33 jaar oud, op 25-11-1674 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 124, 128 en N-G 40 nr.1, folio: 235, 75-77 en 021 v] met Christianus Anthonissen (Corstiaan) de Haan, nadat zij op 10-11-1674 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 124, 128 en N-G 40 nr.1, folio: 235, 75-77 en 021 v]. Bij het burgerlijk huwelijk van Jenneken en Corstiaan waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus van Beeck en Nicolaa Lamberti. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-11-1674 in Ginneken en Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 124, 128 en N-G 40 nr.1, folio: 235, 75-77 en 021 v]. Corstiaan is een zoon van Anthonis de Haan.
Getuige bij:
24-01-1704     doop Antonia Donckers (geb. 1704) [zie 1.1.1.1.1.1]    [grootvader moederszijde]   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747;DTB-nr: 21, fol: 1]
02-06-1709     doop Helena Petrus de Haen (geb. 1709) [zie 1.1.1.1.4.1]    [grootvader vaderszijde]   [bron: Dopen rk Brugstraat 1701-1757; DTB-nr: 9, fol: 109]
13-11-1709     doop Joanna Donckers (geb. 1709) [zie 1.1.1.1.1.4]    [grootvader moederszijde]   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 35]
Kinderen van Jenneken en Corstiaan:
1 Joanna Christiaensse (Jenneke) de Haen, gedoopt op 29-08-1675 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.1.
2 Petrus Christianus de Haan [1.1.1.1.2]. Hij is gedoopt op 12-01-1677 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 127 r]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrina Petri Mieren en Maria Petri.
Notitie bij de geboorte van Petrus: Hendrina Petri Mieren is waarschijnlijk de zus van Joanna.
Petrus is overleden.
3 Gertrudis Christianus de Haen [1.1.1.1.3]. Zij is gedoopt op 15-09-1678 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645; DTB-nr: 113, fol: 136 r]. Bij de doop van Gertrudis waren de volgende getuigen aanwezig: Margaretha Petri en Joanna Petri. Gertrudis is overleden.
Getuige bij:
06-03-1716     doop Christianus Petrus de Haen (1716-vóór 1717) [zie 1.1.1.1.4.4]    [tante vaderszijde]   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 71]
02-03-1717     doop Christianus Petrus de Haen (geb. 1717) [zie 1.1.1.1.4.5]    [tante vaderszijde]   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 76]
4 Petrus Christianus (Pieter) de Haen, gedoopt op 02-05-1681 in Ginneken. Volgt 1.1.1.1.4.
1.1.1.1.1 Joanna Christiaensse (Jenneke) de Haen, dochter van Christianus Anthonissen (Corstiaan) de Haan en Joanna Peeter Cornelis Denis (Jenneken) Meeren (zie 1.1.1.1). Zij is gedoopt op 29-08-1675 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 150 r]. Bij de doop van Jenneke was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Adriani. Jenneke is overleden op 01-10-1744 in Breda, 69 jaar oud. Zij is begraven op 05-10-1744 in Breda [bron: Begraafboeken Breda Grote Kerk 1693-1745 5x geluid; DTB-nr: afd. III-8 nr. 157 folio 104v].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Vermeld is dat zij de weduwe van Hendrick Donkers is.
Notitie bij Jenneke: [Johanna]
Vestbrief:
11-05-1736     Bij de verkoop van het huis ’’de luijcxen boer" van Jan Peeter Meeren (haar oom) wordt zij als een erfgename genoemd.
Zij is dan weduwe.
  [bron: Vestkamer Breda, R589 folio 46]
Getuige bij:
09-03-1699     doop Adriana Laureijs Meiren (geb. 1699) [zie 1.1.1.6.7]    [nicht vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 208 r]
Jenneke trouwde met Henricus Donckers. Henricus is overleden vóór 1736.
Kinderen van Jenneke en Henricus:
1 Antonia Donckers [1.1.1.1.1.1]. Zij is gedoopt op 24-01-1704 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747;DTB-nr: 21, fol: 1]. Bij de doop van Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Corstiaan de Haan [zie 1.1.1.1] [grootvader moederszijde] en Joanna (Jenneke) Hendrix. Antonia is overleden.
2 Catharina Donckers [1.1.1.1.1.2]. Zij is gedoopt op 13-09-1705 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 11]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia van der Avort en Jan Meeren (1648-1716) [zie 1.1.1.4] [oudoom moederszijde]. Catharina is overleden.
3 Antonius Donckers [1.1.1.1.1.3]. Hij is gedoopt op 31-10-1706 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 17]. Bij de doop van Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna (Jenneke) Hendrix en Pieter de Haen (1681-1719) [zie 1.1.1.1.4] [oom moederszijde]. Antonius is overleden.
4 Joanna Donckers [1.1.1.1.1.4]. Zij is gedoopt op 13-11-1709 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 35]. Bij de doop van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Corstiaan de Haan [zie 1.1.1.1] [grootvader moederszijde] en Joanna (Jenneke) Hendrix. Joanna is overleden.
5 Jacomina Donckers [1.1.1.1.1.5]. Zij is gedoopt op 06-11-1711 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 45]. Bij de doop van Jacomina waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna Gode en Pieter de Haen (1681-1719) [zie 1.1.1.1.4] [oom moederszijde]. Jacomina is overleden.
6 Hendrina Donckers [1.1.1.1.1.6]. Zij is gedoopt op 16-07-1713 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 55]. Bij de doop van Hendrina waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus van Aert en Maria Bouwens. Hendrina is overleden.
7 Christina Donckers [1.1.1.1.1.7]. Zij is gedoopt op 27-08-1716 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 73]. Bij de doop van Christina waren de volgende getuigen aanwezig: Govert de Boy en Jacomijna van Gils. Christina is overleden.
1.1.1.1.4 Petrus Christianus (Pieter) de Haen, zoon van Christianus Anthonissen (Corstiaan) de Haan en Joanna Peeter Cornelis Denis (Jenneken) Meeren (zie 1.1.1.1). Hij is gedoopt op 02-05-1681 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 150 r]. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Antonii. Pieter is overleden op 25-08-1719 in Breda, 38 jaar oud. Hij is begraven op 28-08-1719 in Breda [bron: Begraafboeken Breda Grote Kerk 1693-1745 2x geluid en 2 poos; DTB-nr: III-8 nr. 144 folio 131v].
Notitie bij Pieter: [Peter] [Pieter]
Adres:
02-09-1708     Ginneken
Getuige bij:
31-10-1706     doop Antonius Donckers (geb. 1706) [zie 1.1.1.1.1.3]    [oom moederszijde]   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 17]
06-11-1711     doop Jacomina Donckers (geb. 1711) [zie 1.1.1.1.1.5]    [oom moederszijde]   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 45]
09-03-1717     doop Hendrina van Ham (geb. 1717)   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 76]
Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 02-09-1708 in Breda [bron: Trouwen nh Kleine Kerk 1699-1711; DTB-nr: III-GA Breda nr. 167, folio: 179; Trouwboeken Breda Grote Kerk 1675-1711;DTB-nr: IV-9 nr. 41, folio: 229] met Margaretha Anthonii Claessens. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-09-1708 in Breda [bron: RK Waterstraatkerk 1694-1713; DTB-nr: 20, folio: 349]. Bij het kerkelijk huwelijk van Pieter en Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina van Diessem [Diessen] en Joanna Stoops. Margaretha trouwde later op 02-11-1721 in Breda [bron: Trouwboek Grote Kerk 1711-1783 ; DTB-nr: 42, folio: 130] met Joannes Laureijs Meiren (geb. 1696), zie 1.1.1.6.6.
Notitie bij Margaretha: -
Margrieta, Margarita
Claes, Klaesen, Claessen
Adressen:
02-09-1708     Waterstraat, Breda
1721     Nieuweweg, Breda   [bron: Trouwboek Grote Kerk 1711-1783 ; DTB-nr: 42, folio: 130]
Getuige bij:
05-05-1724     doop Petrus van Ham (geb. 1724)   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 107]
24-04-1732     doop Joannes Joannes Vermeulen (geb. 1732) [zie 1.1.1.6.8.1]    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 162]
Kinderen van Pieter en Margaretha:
1 Helena Petrus de Haen [1.1.1.1.4.1]. Zij is gedoopt op 02-06-1709 in Breda [bron: Dopen rk Brugstraat 1701-1757; DTB-nr: 9, fol: 109]. Bij de doop van Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Besters en Corstiaan de Haan [zie 1.1.1.1] [grootvader vaderszijde]. Helena is overleden.
2 Henricus de Haen [1.1.1.1.4.2]. Hij is gedoopt op 06-02-1712 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 48]. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Anthonis Claessens en Adrianus Willemse (Adriaan) van Ham.
3 Cornelis de Haen [1.1.1.1.4.3]. Hij is gedoopt op 05-03-1714 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 60]. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van Gils en Petrus Spagniaers.
4 Christianus Petrus de Haen [1.1.1.1.4.4]. Hij is gedoopt op 06-03-1716 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 71]. Bij de doop van Christianus waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Willemse (Adriaan) van Ham en Gertrudis Christianus de Haen (geb. 1678) [zie 1.1.1.1.3] [tante vaderszijde]. Christianus is overleden vóór 02-03-1717, ten hoogste 11 maanden oud.
5 Christianus Petrus de Haen [1.1.1.1.4.5]. Hij is gedoopt op 02-03-1717 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 76]. Bij de doop van Christianus was de volgende getuige aanwezig: Gertrudis Christianus de Haen (geb. 1678) [zie 1.1.1.1.3] [tante vaderszijde]. Christianus is overleden.
meeren_joannes_petri_cornelii_denis_meeren__rk_gedoopt_op_26_april_1648_in_ginneken.jpg
15 Meeren Joannes Petri Cornelii Denis Meeren, rk gedoopt op 26 april 1648 in Ginneken
1.1.1.4 Joannes Peeter (Jan) Meeren (afb. 15), zoon van Peeter Cornelis Denijs Meeren (zie 1.1.1) en Maria Adriani. Hij is gedoopt op 26-04-1648 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645; DTB-nr: 113, fol: 6 r]. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Adriani en Walterus Cornelii Meeren.
Notitie bij de geboorte van Jan: Walterus Cornelii Meeren waar is die te plaatsen: een broer van Peter Cornelii Meeren zou je zo zeggen.
Jan is overleden in 1716, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: -
Op 19 januari 1710 is Rijnsburgh als meter aanwezig
Notitie bij Jan: -
04 mei 1677: Jan Peter Meer (trouwt met Rijnborght de Haen in nh Grote Kerk)
14 mei 1692: Jan Peeter Meiren (hij en Rijnsburg de Haen erven den luycxen boer van Adriana van Zanten)
12 aug 1697: Jan Pieter Meeren (aanstelling als zout en korenmeter)
13 sep 1705: Joannes Piters Mere (doop van zijn nichtje)
Adres:
vanaf 14-05-1692     Op den Luijksen boer, gestaen binnen Breda den oostzijde van de haven omtrent de tolbrugge achter aan de huizinge toebehoorende Jellis Verkade op ’t zuiden, de weduwe jacques parquin op ’t noorden, Breda (Op den 14e mei 1692 gevest en geerft Jan Peeter Meeren)
Beroep:
vanaf 15-08-1697     Haeckschipper, sout- en coorenmeeter (Op deze datum beëdigd:

Naam: Jan Pieter Meeren
Beroep/Functie: zout en korenmeter
Datum aanstelling: 1697-08-12
Datum eed: 1697-08-15
Opmerkingen: Commissieboeken Breda)
  [bron: Commissieboeken Breda 1637-1830; OA Breda (1-1a) nr.402, folio: 51]
Onbekend:
Beheert penningen van Peeter Jacobs Meeren
Vestbrief:
11-05-1736     Op 11 mei 1736 Vestkamer Breda R589 folio 46 worden Petronella Meeren en Pieter van Dongen erfgenamen van Jan Peeter Meeren, die getrouwd was met Antonetta Huijgens. Het gaat over de verkoop van het huis. Jan Peeter was de oom van Petronella.   [bron: Vestkamer Breda R589 folio 46]
Getuige bij:
13-09-1705     doop Catharina Donckers (geb. 1705) [zie 1.1.1.1.1.2]    [oudoom moederszijde]   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 11]
Jan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 04-05-1677 in Breda [bron: Trouwboeken Breda nh Grote Kerk 1672-1680; DTB-nr: IV-9 nr. 38, folio: 218] met Rijnsburgh de Haen. Rijnsburgh is overleden na 19-01-1710.
Notitie bij Rijnsburgh: -
04-05-1677: Rijnborgt de Haen (trouwt met Jan Peeter Meer)
Religie:
25-12-1675     Lidmaat NG (doet belijdenis)   [bron: Lidmaten nh Breda 1656-1809; DTB-nr: Afd.III-116,nr.140, fol: 599]
Getuige bij:
19-01-1710     doop Rijnsburgh Swemers (geb. 1710)   [bron: Dopen nh Breda 1704-1722; NG Grote Kerk 1704-1722;]
Jan en Rijnsburgh bleven kinderloos.
(2) trouwde, minstens 61 jaar oud, na 19-01-1710 met Anthonette Huygens. Anthonette is overleden. Anthonette trouwde later na 1716 met Willem Willemsen Philipsen. Jan en Anthonette bleven kinderloos.
meeren_laurentius_petri_cornelii_denis_meeren__rk_gedoopt_op_14_december_1653_in_ginneken.jpg
16 Meeren Laurentius Petri Cornelii Denis Meeren, rk gedoopt op 14 december 1653 in Ginneken
1.1.1.6 Laurentius Peeter (Ary) Meeren (afb. 16), zoon van Peeter Cornelis Denijs Meeren (zie 1.1.1) en Maria Adriani. Hij is gedoopt op 14-12-1653 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1626-1645; DTB-nr: 113, fol: 38 r]. Bij de doop van Ary waren de volgende getuigen aanwezig: Clara Joannis en Elisabeth Laurentii. Ary is overleden op 13-12-1723 in Breda, 69 jaar oud. Hij is begraven op 13-12-1723 in Breda [bron: Begraven nh Kleine Kerk 1722-1725; DTB-nr: III-8 nr. 867].
Notitie bij overlijden van Ary: 1x Geluid
Notitie bij Ary: -
26-01-1686: Ary Peter Meeren (ondertrouw NG) met Mary Jansen Sibs
26-02-1687: Laurentius Petri (vader) en Maria Joannis (moeder)
15-02-1689: Laurentius Peter Meiren (vader) en Maria Joannis Sips (moeder)
20-09-1691: Laurentius Peter Meiren (vader) en Maria Joannis Sips (moeder)
29-12-1693: Laureijs Peter Martens (vader) en Maria Jan Sips (moeder) bij geboorte van een tweeling, alleen Cornelia met name genoemd.
24-09-1696: niet gevonden
09-03-1699: Laurentius Peter Meiren (vader) en Maria Jansse Sips (moeder)
11-02-1703: Laurentius Peeter Meiren (vader) en Maria Jan Sips (moeder)
03-05-1706: Laurentius Peeter Meiren (vader) en Maria Jan Sips (moeder)
14-04-1708: Laurentius Petri Meiren (peter) en Maria Jan Sips (2e getuige)
22-02-1713: Laurentius Meiren (peter)
19-10-1713: Laurentius Petrus Meeren (peter)
26-11-1714: Laurentius Meres (peter)
13-12-1723: Laureijs Meeren (begravene in Breda)

Zijn kinderen worden geboren in Ginneken. Ze trouwen allemaal in Breda, en hijzelf overlijdt en wordt begraven in Breda. Het lijkt erop dat hij naar Breda verhuisd is.
Getuige bij:
14-04-1708     doop Cornelia Sips (geb. 1708)   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 246 r]
22-02-1713     doop [waarschijnlijk] Joannes van Beeck (geb. 1713) [zie 1.1.1.6.3.1]    [grootvader moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 269 r]
19-10-1713     doop Adrianus van Donghen (geb. 1713) [zie 1.1.1.6.2.1]    [grootvader moederszijde]   [bron: Breda RK dopen Waterstraat, 1704-1747; GA Breda - DTB-nr. : 21, fol. 057]
26-11-1714     doop Elisabeth van Dongen (geb. 1714) [zie 1.1.1.6.2.2]    [grootvader moederszijde]
Ary trouwde, 32 jaar oud, op 26-01-1686 in Ginneken [bron: Trouwen nh Ginneken 1660-1676; DTB-nr: 118, folio: 30] met Maria Jan (Mary) Sips, 25 jaar oud, nadat zij op 26-01-1686 in Ginneken in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen nh Ginneken 1660-1676; DTB-nr: 118, folio: 30]. Zij is gedoopt op 13-09-1660 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken, 1647-1738; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 71r]. Bij de doop van Mary waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna Brosen en Jacoba Nicolai. Mary is overleden.
Notitie bij Mary: 26-01-1686: Mary Jansen Sibs
Getuige bij:
geboorteaangifte Johanna van Alphen (geb. 1715) [zie 1.1.1.6.1.3]    [grootmoeder moederszijde]
14-04-1708     doop Cornelia Sips (geb. 1708)   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 246 r]
Kinderen van Ary en Mary:
1 Maria Laureijs Meiren, gedoopt op 26-02-1687 in Ginneken. Volgt 1.1.1.6.1.
2 Petronella Laureijs (Pietronella) Meeren, gedoopt op 15-02-1689 in Ginneken. Volgt 1.1.1.6.2.
3 Joanna Laureijs (Jenneke) Meiren, gedoopt op 20-09-1691 in Ginneken. Volgt 1.1.1.6.3.
4 Cornelia Meeren [1.1.1.6.4]. Zij is gedoopt op 29-12-1693 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; dtb 113 fol 191r]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Antonia Jan Donkers.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Laureijs Peter Martens is als vader genoemd; Martens moet haast wel een verschrijving zijn
Cornelia is overleden.
5 NN Meeren [1.1.1.6.5]. Hij of zij is gedoopt op 29-12-1693 in Ginneken [bron: Dopen rk Gnneken 1647-1738; dtb 113 fol 191r].
Notitie bij de geboorte van NN: Cornelia is tweeling, 2e kind is niet genoemd
NN is overleden.
6 Joannes Laureijs Meiren, gedoopt op 24-09-1696 in Ginneken. Volgt 1.1.1.6.6.
7 Adriana Laureijs Meiren, gedoopt op 09-03-1699 in Ginneken. Volgt 1.1.1.6.7.
8 Cornelia Laureijs Meeren, gedoopt op 11-02-1703 in Ginneken. Volgt 1.1.1.6.8.
9 Petrus Laureijs Meeren [1.1.1.6.9]. Hij is gedoopt op 03-05-1706 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 235 r]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Adriaensse Baxs, Gertrudis Verbrugghe en Elisabeth Jan Sips (geb. 1664). Petrus is overleden, minstens 22 jaar oud. Hij is begraven na 1728.
Getuige bij:
geboorteaangifte Adriana van Beeck (geb. 1728) [zie 1.1.1.6.3.5]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Laurentius van Donghen (geb. 1724) [zie 1.1.1.6.2.4]    [oom moederszijde]
09-05-1724     doop Laurentius Joannes Meiren (geb. 1724) [zie 1.1.1.6.6.2]    [oom vaderszijde]   [bron: Dopen rk Brugstraat 1701-1757; DTB-nr: 9, fol: 167]
1.1.1.6.1 Maria Laureijs Meiren, dochter van Laurentius Peeter (Ary) Meeren (zie 1.1.1.6) en [waarschijnlijk] Maria Jan (Mary) Sips. Zij is gedoopt op 26-02-1687 in Ginneken [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 167 r]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Joannis en Maria Petri.
Notitie bij de geboorte van Maria: Zij was getuige in 1698 (11 jaar), 1702(14 jaar) en 1712 (25jr). Op het platteland waren broers en zussen al op vroege leeftijd peter of meter van jongere kinderen uit het gezin; ze hielpen al vroeg mee op het stukje grond of bij de verpachter, ook werd hen de verzorging van broertjes of zusjes soms al vroeg toevertrouwd.
Doop: geen achternaam vermeld
Maria is overleden op 18-10-1727 in Breda, 40 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Maria Sips (geb. 1702)
geboorteaangifte Maria van Alphen (geb. 1712)
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Johanna Mulders (geb. 1698)
Maria trouwde, 24 jaar oud, op 31-01-1712 in Ginneken en Bavel met Matthias Jacobs Matthijsse van Alphen, nadat zij op 16-01-1712 in Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan. Matthias is overleden op 03-11-1751.
Getuige bij:
11-09-1727     doop [waarschijnlijk] Hendricus van Donghen (geb. 1727) [zie 1.1.1.6.2.5]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Breda RK dopen Brugstraat, 1701-1755; GA Breda - DTB-nr: 9, fol: 176]
Kinderen van Maria en Matthias:
1 Joannis van Alphen. Volgt 1.1.1.6.1.1.
2 Maria van Alphen [1.1.1.6.1.2]. Zij is gedoopt op 25-08-1712 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen 1625-1810 compleet; GA- Breda -dtbnr 113 fol 285r]. Maria is overleden.
Getuige bij:
30-06-1725     doop Maria Joanna Lodders (geb. 1725)   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 113]
3 Johanna van Alphen [1.1.1.6.1.3]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Mary Sips (geb. 1660) [zie 1.1.1.6] [grootmoeder moederszijde]. Zij is gedoopt op 04-03-1715 in Ginneken. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Henrica Sips. Johanna is overleden.
4 Adrianus van Alphen [1.1.1.6.1.4]. Hij is gedoopt op 27-09-1717 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 291 r]. Adrianus is overleden.
5 Petrus van Alphen [1.1.1.6.1.5]. Bij de geboorteaangifte van Petrus was de volgende getuige aanwezig: Adriana Laureijs Meiren (geb. 1699) [zie 1.1.1.6.7] [tante moederszijde]. Hij is gedoopt op 20-11-1719 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA - Breda - DTB-nr: 113, fol: 299 r]. Petrus is overleden.
6 Laurentius van Alphen [1.1.1.6.1.6]. Bij de geboorteaangifte van Laurentius was de volgende getuige aanwezig: Jenneke Meiren (1691-1761) [zie 1.1.1.6.3] [tante moederszijde]. Hij is gedoopt op 30-10-1722 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 310 r].
Notitie bij de geboorte van Laurentius: Laurentius tweeling met Jacobus
Laurentius is overleden.
7 Jacobus van Alphen [1.1.1.6.1.7]. Hij is gedoopt op 30-10-1722 in Ginneken. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Matthijsse van Alphen en Cornelia Laureijs Meeren (1703-na 1742) [zie 1.1.1.6.8] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Jacobus tweeling
Jacobus is overleden.
1.1.1.6.1.1 Joannis van Alphen, zoon van Matthias Jacobs Matthijsse van Alphen en Maria Laureijs Meiren (zie 1.1.1.6.1). Joannis is overleden op 02-08-1771 in Breda. Joannis trouwde met Adriaentje Adriaensdochter Schrauwen. Zij is gedoopt in Princenhage. Adriaentje is overleden op 04-03-1754 in Breda.
1.1.1.6.2 Petronella Laureijs (Pietronella) Meeren, dochter van Laurentius Peeter (Ary) Meeren (zie 1.1.1.6) en Maria Jan (Mary) Sips. Zij is gedoopt op 15-02-1689 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 174 r]. Bij de doop van Pietronella waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina van Hoijdonck en Henrica Sips. Pietronella is overleden op 12-10-1756 in Breda, 67 jaar oud. Zij is begraven op 14-10-1756 in Breda.
Notitie bij overlijden van Pietronella: Pietronella Vermeere, weduwe van Pieter van Dongen
Notitie bij Pietronella: Meiren [Meeren] [Vermeeren] [Meere] [Meeres] [Meres]
Getuige bij:
geboorteaangifte Adriana van Beeck (geb. 1728) [zie 1.1.1.6.3.5]    [tante moederszijde]
01-01-1722     doop Petrus Joannes Meiren (geb. 1722) [zie 1.1.1.6.6.1]    [tante vaderszijde]   [bron: Dopen rk Brugstraat 1701-1757; DTB-nr: 9, fol: 160]
Pietronella trouwde, 24 jaar oud, op 10-09-1713 in Breda [bron: Breda RK trouwen Waterstraat, 1713-1810; GA Breda - DTB-nr: III-95 nr. 194, folio: 046 &s] met Petrus (Pieter) van Donghen [Donge]. Bij het kerkelijk huwelijk van Pietronella en Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van Diessen en Joanna Stoops. Pieter is overleden vóór 12-10-1756 in Breda.
Kinderen van Pietronella en Pieter:
1 Adrianus van Donghen [1.1.1.6.2.1]. Hij is gedoopt op 19-10-1713 in Breda [bron: Breda RK dopen Waterstraat, 1704-1747; GA Breda - DTB-nr.: 21, fol. 057]. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Henderina van Donghen en Ary Meeren (1653-1723) [zie 1.1.1.6] [grootvader moederszijde]. Adrianus is overleden.
2 Elisabeth van Dongen [1.1.1.6.2.2]. Zij is gedoopt op 26-11-1714 in Breda. Bij de doop van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Ary Meeren (1653-1723) [zie 1.1.1.6] [grootvader moederszijde]. Elisabeth is overleden.
3 Adrianus van Dongen [1.1.1.6.2.3]. Hij is gedoopt op 28-10-1718 in Breda. Adrianus is overleden.
4 Laurentius van Donghen [1.1.1.6.2.4]. Bij de geboorteaangifte van Laurentius waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Laureijs Meiren (geb. 1699) [zie 1.1.1.6.7] [tante moederszijde] en Petrus Laureijs Meeren (1706-na 1728) [zie 1.1.1.6.9] [oom moederszijde]. Hij is gedoopt op 24-12-1724 in Breda [bron: Breda RK dopen Brugstraat, 1701-1755; GA Breda - DTB-nr: 9, fol: 169]. Laurentius is overleden.
5 Hendricus van Donghen [1.1.1.6.2.5]. Hij is gedoopt op 11-09-1727 in Breda [bron: Breda RK dopen Brugstraat, 1701-1755; GA Breda - DTB-nr: 9, fol: 176]. Bij de doop van Hendricus waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Matthias Jacobs Matthijsse van Alphen (ovl. 1751) [zie 1.1.1.6.1] [aangetrouwde oom moederszijde] en Cornelia Laureijs Meeren (1703-na 1742) [zie 1.1.1.6.8] [tante moederszijde]. Hendricus is overleden.
6 Maria Elisabeth van Donghen [1.1.1.6.2.6]. Zij is gedoopt op 29-09-1728 in Breda [bron: Breda RK dopen Brugstraat, 1701-1755; GA Breda - DTB-nr: 9, fol: 179]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius Antonissen en [waarschijnlijk] Cornelia Laureijs Meeren (1703-na 1742) [zie 1.1.1.6.8] [tante moederszijde]. Maria is overleden.
1.1.1.6.3 Joanna Laureijs (Jenneke) Meiren, dochter van Laurentius Peeter (Ary) Meeren (zie 1.1.1.6) en Maria Jan (Mary) Sips. Zij is gedoopt op 20-09-1691 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 183 r]. Bij de doop van Jenneke was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Jan Sips (geb. 1664). Jenneke is overleden, 69 jaar oud. Zij is begraven op 21-07-1761 in Ginneken.
Notitie bij overlijden van Jenneke: Begraafdatum is aanvechtbaar: vermelding is NN van Beek, huisvrouw van Jan van Beek
Getuige bij:
geboorteaangifte Laurentius van Alphen (geb. 1722) [zie 1.1.1.6.1.6]    [tante moederszijde]
Jenneke trouwde, 20 jaar oud, op 08-05-1712 in Breda met Adrianus Jansse (Jan) van Beeck, nadat zij op 16-04-1712 in Breda in ondertrouw zijn gegaan.
Kinderen van Jenneke en Jan:
1 Joannes van Beeck [1.1.1.6.3.1]. Hij is gedoopt op 22-02-1713 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 269 r]. Bij de doop van Joannes was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Ary Meeren (1653-1723) [zie 1.1.1.6] [grootvader moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Joannes: Alleen Laurentius Meiren vermeld als peter
Joannes is overleden.
2 Antonia van Beeck [1.1.1.6.3.2]. Bij de geboorteaangifte van Antonia was de volgende getuige aanwezig: Adriana Laureijs Meiren (geb. 1699) [zie 1.1.1.6.7] [tante moederszijde]. Zij is gedoopt op 21-04-1718 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 293 r]. Antonia is overleden.
3 Maria van Beeck [1.1.1.6.3.3]. Hij is gedoopt op 24-07-1721 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 305 r]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Matthiae Broxs en Cornelia Laureijs Meeren (1703-na 1742) [zie 1.1.1.6.8] [tante moederszijde]. Maria is overleden.
4 Petronilla van Beeck [1.1.1.6.3.4]. Zij is gedoopt op 17-11-1725 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 322 r]. Petronilla is overleden.
5 Adriana van Beeck [1.1.1.6.3.5]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Pietronella Meeren (1689-1756) [zie 1.1.1.6.2] [tante moederszijde] en Petrus Laureijs Meeren (1706-na 1728) [zie 1.1.1.6.9] [oom moederszijde]. Zij is gedoopt op 27-02-1728 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 329 r]. Adriana is overleden.
1.1.1.6.6 Joannes Laureijs Meiren, zoon van Laurentius Peeter (Ary) Meeren (zie 1.1.1.6) en Maria Jan (Mary) Sips. Hij is gedoopt op 24-09-1696 in Ginneken.
Notitie bij de geboorte van Joannes: De geboortedatum kan ik niet terugvinden in ISIS.
Joannes is overleden.
Notitie bij Joannes: -
27-09-1721: Jan Laurens Meeren (bruidegom) en Margrieta Hindriks (bruid)
Adres:
1721     Ginneken   [bron: Trouwboek Grote Kerk 1711-1783 ; DTB-nr: 42, folio: 130]
Joannes trouwde, 25 jaar oud, op 02-11-1721 in Breda [bron: Trouwboek Grote Kerk 1711-1783 ; DTB-nr: 42, folio: 130] met Margaretha Anthonii Claessens, nadat zij op 27-09-1721 in Breda in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwboek Grote Kerk 1711-1783 ; DTB-nr: 42, folio: 130]. Margaretha is weduwe van Petrus Christianus (Pieter) de Haen (1681-1719), met wie zij trouwde op 02-09-1708 in Breda [bron: Trouwen nh Kleine Kerk 1699-1711; DTB-nr: III-GA Breda nr. 167, folio: 179; Trouwboeken Breda Grote Kerk 1675-1711;DTB-nr: IV-9 nr. 41, folio: 229], zie 1.1.1.1.4.
Notitie bij Margaretha: -
Margrieta, Margarita
Claes, Klaesen, Claessen
Adressen:
02-09-1708     Waterstraat, Breda
1721     Nieuweweg, Breda   [bron: Trouwboek Grote Kerk 1711-1783 ; DTB-nr: 42, folio: 130]
Getuige bij:
05-05-1724     doop Petrus van Ham (geb. 1724)   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 107]
24-04-1732     doop Joannes Joannes Vermeulen (geb. 1732) [zie 1.1.1.6.8.1]    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 162]
Kinderen van Joannes en Margaretha:
1 Petrus Joannes Meiren [1.1.1.6.6.1]. Hij is gedoopt op 01-01-1722 in Breda [bron: Dopen rk Brugstraat 1701-1757; DTB-nr: 9, fol: 160]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Willemse (Adriaan) van Ham en Pietronella Meeren (1689-1756) [zie 1.1.1.6.2] [tante vaderszijde]. Petrus is overleden.
2 Laurentius Joannes Meiren [1.1.1.6.6.2]. Hij is gedoopt op 09-05-1724 in Breda [bron: Dopen rk Brugstraat 1701-1757; DTB-nr: 9, fol: 167]. Bij de doop van Laurentius waren de volgende getuigen aanwezig: Petronella Claese en Petrus Laureijs Meeren (1706-na 1728) [zie 1.1.1.6.9] [oom vaderszijde]. Laurentius is overleden.
Notitie bij Laurentius: [Meire]
1.1.1.6.7 Adriana Laureijs Meiren, dochter van Laurentius Peeter (Ary) Meeren (zie 1.1.1.6) en Maria Jan (Mary) Sips. Zij is gedoopt op 09-03-1699 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 208 r]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaus Hendericks en Jenneke de Haen (1675-1744) [zie 1.1.1.1.1] [nicht vaderszijde]. Adriana is overleden.
Notitie bij overlijden van Adriana: In 1739 Adriana Laureijssen Mire
In 1740 Adriana Laurijsse Miere
In 1742 Adriana Laureijsse Miere
In 1745 Adriana Laurijsse Miere
Notitie bij Adriana: [Mire] [Miere]
Getuige bij:
geboorteaangifte Antonia van Beeck (geb. 1718) [zie 1.1.1.6.3.2]    [tante moederszijde]
geboorteaangifte Laurentius van Donghen (geb. 1724) [zie 1.1.1.6.2.4]    [tante moederszijde]
geboorteaangifte Petrus van Alphen (geb. 1719) [zie 1.1.1.6.1.5]    [tante moederszijde]
Adriana trouwde, 39 jaar oud, op 09-11-1738 in Zevenbergen [bron: Zevenbergen trouwen RK, 1643-1810;] met Antonius van der Horst, nadat zij op 24-10-1738 in Zevenbergen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Zevenbergen trouwen RK, 1643-1810;]. Bij het kerkelijk huwelijk van Adriana en Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus van Arenbergh, Joanna Ciermans en Antonia de Kock.
Kinderen van Adriana en Antonius:
1 Antonia van der Horst [1.1.1.6.7.1]. Zij is gedoopt op 04-02-1739 in Zevenbergen. Bij de doop van Antonia was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Laureijs Meeren (1703-na 1742) [zie 1.1.1.6.8] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Bij de doop staat Cornelius Laureijssen Meiren vermeld. Dit lijkt een verschrijving
Antonia is overleden.
2 Antonius van der Horst [1.1.1.6.7.2]. Hij is gedoopt op 04-02-1740 in Zevenbergen. Antonius is overleden.
3 Adriana van der Horst [1.1.1.6.7.3]. Zij is gedoopt op 18-10-1742 in Zevenbergen. Bij de doop van Adriana was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Laureijs Meeren (1703-na 1742) [zie 1.1.1.6.8] [tante moederszijde]. Adriana is overleden.
4 Maria van der Horst [1.1.1.6.7.4]. Zij is gedoopt op 14-06-1745 in Zevenbergen. Maria is overleden.
1.1.1.6.8 Cornelia Laureijs Meeren, dochter van Laurentius Peeter (Ary) Meeren (zie 1.1.1.6) en Maria Jan (Mary) Sips. Zij is gedoopt op 11-02-1703 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 222 r]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Anna Cornelii (Anneke) Schellekens (geb. 1654).
Notitie bij de geboorte van Cornelia: De naam van de getuige is identiek aan die waarin zij als moeder van Anna voorkomt, en valt in dezelfde periode. Waarschijnlijk is hier sprake van dezelfde persoon.
Cornelia is overleden, minstens 39 jaar oud. Zij is begraven na 1742.
Notitie bij Cornelia: Meiren [Meeren] [ Vermeeren] [Vermeer]
Getuige bij:
24-07-1721     doop Maria van Beeck (geb. 1721) [zie 1.1.1.6.3.3]    [tante moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 305 r]
30-10-1722     doop Jacobus van Alphen (geb. 1722) [zie 1.1.1.6.1.7]    [tante moederszijde]
11-09-1727     doop Hendricus van Donghen (geb. 1727) [zie 1.1.1.6.2.5]    [tante moederszijde]   [bron: Breda RK dopen Brugstraat, 1701-1755; GA Breda - DTB-nr: 9, fol: 176]
29-09-1728     doop [waarschijnlijk] Maria Elisabeth van Donghen (geb. 1728) [zie 1.1.1.6.2.6]    [tante moederszijde]   [bron: Breda RK dopen Brugstraat, 1701-1755; GA Breda - DTB-nr: 9, fol: 179]
04-02-1739     doop Antonia van der Horst (geb. 1739) [zie 1.1.1.6.7.1]    [tante moederszijde]
18-10-1742     doop Adriana van der Horst (geb. 1742) [zie 1.1.1.6.7.3]    [tante moederszijde]
Cornelia:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 26-03-1730 in Breda [bron: Trouwboek Grote Kerk 1711-1783 ; DTB-nr: 42, folio: 261] met Joannes Vermeulen. Hij is gedoopt in Breda.
Beroep:
26-03-1730     Militair
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 08-05-1735 in Breda [bron: Trouwen nh Grote Kerk 1731-1748; DTB-nr: 43, folio: 95] met Jan Doojewaard, nadat zij op 23-04-1735 in Breda in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen nh Grote Kerk 1731-1748; DTB-nr: 43, folio: 95].
Beroep:
08-05-1735     Soldaat
Kind van Cornelia en Joannes:
1 Joannes Joannes Vermeulen [1.1.1.6.8.1]. Hij is gedoopt op 24-04-1732 in Breda [bron: Dopen rk Waterstraat 1704-1747; DTB-nr: 21, fol: 162]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Margaretha Anthonii Claessens [zie 1.1.1.1.4] [aangetrouwde tante moederszijde] en Adrianus Vermeulen. Joannes is overleden.
meeren_jacobus_peeter_trouwakte_ginneken_detail_1695.jpg meeren_jacobus_peeter_trouwakte_ginneken_ng_1695.jpg meeren_jacob_peter___contract_van_afscheid___na_overlijden_1_dec_1701_pag_1.jpg meeren_jacob_peter___contract_van_afscheid___na_overlijden_1_dec_1701_pag_2.jpg meeren_jacob_peter___contract_van_afscheid___na_overlijden_1_dec_1701_pag_3.jpg meeren_jacob_peter___contract_van_afscheid___na_overlijden_1_dec_1701_pag_4.jpg
17 Meeren Jacobus Peeter trouwakte Ginneken detail 1695
18 Meeren Jacobus Peeter trouwakte Ginneken NG 1695
19 Meeren Jacob Peter - contract van afscheid - na overlijden 1 dec 1701 pag 1
20 Meeren Jacob Peter - contract van afscheid - na overlijden 1 dec 1701 pag 2
21 Meeren Jacob Peter - contract van afscheid - na overlijden 1 dec 1701 pag 3
22 Meeren Jacob Peter - contract van afscheid - na overlijden 1 dec 1701 pag 4
meeren_jacob_peter___staet_en_inventaris____na_overlijden___1_dec_1701_pag_1__ginneken_en_bavel_r20_akte_8_.jpg meeren_jacob_peter___staet_en_inventaris____na_overlijden___1_dec_1701_pag_2__ginneken_en_bavel_r20_akte_8_.jpg meeren_jacob_peter___staet_en_inventaris____na_overlijden___1_dec_1701_pag_3__ginneken_en_bavel_r20_akte_8_.jpg meeren_jacob_peter___staet_en_inventaris____na_overlijden___1_dec_1701_pag_4__ginneken_en_bavel_r20_akte_8_.jpg meeren_jacob_peter___staet_en_inventaris____na_overlijden___1_dec_1701_pag_5__ginneken_en_bavel_r20_akte_8_.jpg meeren_jacob_peter___staet_en_inventaris____na_overlijden___1_dec_1701_pag_6__ginneken_en_bavel_r20_akte_8_.jpg
23 Meeren Jacob Peter - Staet en Inventaris - na overlijden - 1 dec 1701 pag 1 (Ginneken en Bavel R20 akte 8)
24 Meeren Jacob Peter - Staet en Inventaris - na overlijden - 1 dec 1701 pag 2 (Ginneken en Bavel R20 akte 8)
25 Meeren Jacob Peter - Staet en Inventaris - na overlijden - 1 dec 1701 pag 3 (Ginneken en Bavel R20 akte 8)
26 Meeren Jacob Peter - Staet en Inventaris - na overlijden - 1 dec 1701 pag 4 (Ginneken en Bavel R20 akte 8)
27 Meeren Jacob Peter - Staet en Inventaris - na overlijden - 1 dec 1701 pag 5 (Ginneken en Bavel R20 akte 8)
28 Meeren Jacob Peter - Staet en Inventaris - na overlijden - 1 dec 1701 pag 6 (Ginneken en Bavel R20 akte 8)
meeren_jacob_peter___staet_en_inventaris____na_overlijden___1_dec_1701_pag_7__ginneken_en_bavel_r20_akte_8_.jpg
29 Meeren Jacob Peter - Staet en Inventaris - na overlijden - 1 dec 1701 pag 7 (Ginneken en Bavel R20 akte 8)
1.1.1.7 Jacobus Peeter Meeren (afb. 17 t/m 29), zoon van Peeter Cornelis Denijs Meeren (zie 1.1.1) en Maria Adriani. Hij is gedoopt in Ginneken. Jacobus is overleden vóór 06-11-1700 in Galder te Keerssel.
Onbekend:
vanaf 08-05-1696     leende 200 gulden van Cornelius Wouter van Hoydonck
Jacobus trouwde op 23-05-1695 in Ginneken [bron: Huwelijken Ginneken Nederduits-Gereformeerd - akte 13] met Cornelia Wouters van Hoydonck, 30 jaar oud, nadat zij op 07-05-1695 in Ginneken in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Ginneken Nederduits-Gereformeerd - akte 13]. Cornelia is een dochter van Wouter Adriaensen Thomae van Hoydonck en Maeijken [Maria] Jan [Joannis] Jan Gijben. Zij is gedoopt op 08-06-1664 in Galder [bron: Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 83 r]. Cornelia is overleden. Cornelia trouwde later op 21-11-1700 in Ginneken-Bavel [bron: Trouwen,rk,nh,schepenen Ginneken-Bavel,1614-1810;trb.131 akte 13.] met Marijnus Joost Peter Rovers.
Onbekend:
20-12-1675     Na het overlijden van de vader van Cornelia wordt na zijn hertrouwen de Staat opgemaakt. Op dat moment staat beschreven: 4 kinderen zijn nog in leven: Joannes 15 jaar, Cornelia 11 jaar, Adrianus 7 jaar, Cornelius 4 jaar.   [bron: Staat en accoord R18 21]
Kinderen van Jacobus en Cornelia:
1 Petrus Jacob Meeren, gedoopt op 07-03-1696 in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.1.
2 Jacobus Jacob Meeren [1.1.1.7.2]. Hij is gedoopt op 02-01-1699 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 208 r]. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Gertrudis Hendericks en Catharina Janssens van Hoijdonck.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Catharina ipv meter Gertrudis.
De achternaam van Cornelia is vermeld als Hoijdinck. Waarschijnlijk een leesfout.
Haar voornaam is vermeld als Cornela.
Jacobus is overleden vóór 12-1701, ten hoogste 2 jaar oud.
meeren_petrus_jacob_doopakte_detail2_ginneken_rk_1696.jpg meeren_petrus_jacob_doopakte_ginneken_rk_1696.jpg
30 Meeren Petrus Jacob doopakte detail2 Ginneken RK 1696
31 Meeren Petrus Jacob doopakte Ginneken RK 1696
1.1.1.7.1 Petrus Jacob Meeren (afb. 30 en 31), zoon van Jacobus Peeter Meeren (zie 1.1.1.7) en Cornelia Wouters van Hoydonck. Hij is gedoopt op 07-03-1696 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 196 r].
Notitie bij de geboorte van Petrus: In de vermelding is alleen sprake van Cornelia Wouters. Als vader staat Jacob Wouters vermeld.
Petrus is overleden.
Adres:
1729     Galder
Getuige bij:
geboorteaangifte Petrus Gilsemans (geb. 1746)
geboorteaangifte Stephanus Gilsemans (geb. 1736)
09-09-1747     doop [waarschijnlijk] Petrus Gilsemans (geb. 1747)   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 65 r]
Petrus trouwde, 33 jaar oud, op 08-05-1729 in Ginneken-Bavel [bron: Trouwen nh Ginneken; dtb nr 119 folio 11r] met Catharina Cornelii Gilsemans [Hesemans], 22 jaar oud, nadat zij op 23-04-1729 in Ginneken-Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen nh Ginneken; dtb nr 119 folio 11r]. Catharina is geboren in Galder, dochter van Cornelius Cornelisse Gilsemans en Catharina Adriani Wagemaeckers [Waegemaeckers] [Wagemakers]. Zij is gedoopt op 07-01-1707 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen 1616-1810 compleet; DTB 113 folio 239r]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Antonii Gijps en Sepherinus Speeck. Catharina is overleden, 41 jaar oud. Zij is begraven op 12-12-1748 in Ginneken en Bavel.
Adres:
1729     Galder
Kinderen van Petrus en Catharina:
1 Jacobus Petri Meiren [1.1.1.7.1.1]. Bij de geboorteaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Catharina Adriani Wagemaeckers [Waegemaeckers] [Wagemakers] [grootmoeder moederszijde]. Hij is gedoopt op 06-02-1730 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 335 r]. Jacobus is overleden vóór 1735, ten hoogste 5 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacobus: In 1735 dopen zij een tweede Jacobus.
2 Cornelius Petri Meeren, gedoopt op 30-10-1731 in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.1.2.
3 Maria Petri Meiren [1.1.1.7.1.3]. Zij is gedoopt op 13-05-1733 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 346 r]. Maria is overleden.
4 Jacobus Petri (Jaques) Meeren, gedoopt op 20-03-1735 in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.1.4.
5 Marinus Petri Meiren [1.1.1.7.1.5]. Hij is gedoopt op 17-12-1736 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 358 r]. Marinus is overleden vóór 1744, ten hoogste 8 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Marinus: Een tweede Marinus dopen zij in 1744.
6 Adrianus Petri Meiren [1.1.1.7.1.6]. Bij de geboorteaangifte van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: Catharina Adriani Wagemaeckers [Waegemaeckers] [Wagemakers] [grootmoeder moederszijde]. Hij is gedoopt op 16-09-1738 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 369 r]. Adrianus is overleden.
Notitie bij Adrianus: [Vermeeren]
Getuige bij:
geboorteaangifte [misschien] Maria Meeren (1784-1829) [zie 1.1.1.7.1.4.7]    [oom vaderszijde]
02-10-1764     doop [waarschijnlijk] Maria Cornelii Vermeeren (geb. 1764) [zie 1.1.1.7.1.2.3]    [oom vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 185 r]
7 Joannes Petri Meiren [1.1.1.7.1.7]. Bij de geboorteaangifte van Joannes was de volgende getuige aanwezig: Catharina Adriani Wagemaeckers [Waegemaeckers] [Wagemakers] [grootmoeder moederszijde]. Hij is gedoopt op 26-10-1740 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 14 r]. Joannes is overleden.
8 Marinus Petri Meeren [1.1.1.7.1.8]. Bij de geboorteaangifte van Marinus was de volgende getuige aanwezig: Catharina Adriani Wagemaeckers [Waegemaeckers] [Wagemakers] [grootmoeder moederszijde]. Hij is gedoopt op 02-02-1744 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 35 r]. Marinus is overleden.
9 Catharina Petri Meiren [1.1.1.7.1.9]. Zij is gedoopt op 04-07-1746 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 57 r]. Catharina is overleden.
Getuige bij:
geboorteaangifte [misschien] Adrianus Meeren (1778-1849) [zie 1.1.1.7.1.4.4]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Maria Meeren (1784-1829) [zie 1.1.1.7.1.4.7]    [tante vaderszijde]
1.1.1.7.1.2 Cornelius Petri Meeren, zoon van Petrus Jacob Meeren (zie 1.1.1.7.1) en Catharina Cornelii Gilsemans [Hesemans]. Bij de geboorteaangifte van Cornelius was de volgende getuige aanwezig: Cornelius Wouter van Hoydonck (1671-na 1731) [oudoom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 30-10-1731 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 341 r]. Cornelius is overleden.
Notitie bij Cornelius: Meiren [[Vermeeren]
Cornelius trouwde, 29 jaar oud, op 01-02-1761 in Ginneken met Dympna [Digna] Adriani van Boxel [Boxtel], 24 jaar oud. Dympna is een dochter van Adrianus Petri [Peeters] van Boxel en Joanna [Johanna] Adriani [Adriaensse] van der Avoirt [Avort] [Avert] [Havert]. Zij is gedoopt op 23-11-1736 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 358 r]. Dympna is overleden.
Kinderen van Cornelius en Dympna:
1 Catharina Cornelii Meeren, gedoopt op 06-01-1762 in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.1.2.1.
2 Adrianus Cornelis (Adriaan (Corneel)) Meeren, gedoopt op 09-04-1763 in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.
3 Maria Cornelii Vermeeren [1.1.1.7.1.2.3]. Zij is gedoopt op 02-10-1764 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 185 r]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Adriani van Boxel (geb. 1733) [tante moederszijde] en [waarschijnlijk] Adrianus Petri Meiren (geb. 1738) [zie 1.1.1.7.1.6] [oom vaderszijde]. Maria is overleden.
1.1.1.7.1.2.1 Catharina Cornelii Meeren, dochter van Cornelius Petri Meeren (zie 1.1.1.7.1.2) en Dympna [Digna] Adriani van Boxel [Boxtel]. Bij de geboorteaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Jacobus Petri Meeren [Vermeeren]. Zij is gedoopt op 06-01-1762 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 164 r].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Jacobus Vermeeren is genoemd. Waarschijnlijk is het de oom van Catharina.
Catharina is overleden op 27-06-1800 in Ginneken, 38 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Vermeeren
Getuige bij:
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Catharina Mertens (geb. 1795)
04-11-1789     doop Cornelius Adriani Meeren (1789-1815) [zie 1.1.1.7.1.2.2.1]    [tante vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 32 r]
Catharina trouwde, 21 jaar oud, op 18-05-1783 met Henricus Joannis Mertens [Meertens]. Hij is gedoopt in Hoogstraten.
Getuige bij:
geboorteaangifte Joanna Meeren (1785-1787) [zie 1.1.1.7.1.4.8]    [aangetrouwde neef vaderszijde]
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Catharina Mertens (geb. 1795)
28-02-1796     doop Adriana Adriani Meeren (1796-1804) [zie 1.1.1.7.1.2.2.4]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 192 r]
Kinderen van Catharina en Henricus:
1 Adrianus Mertens [1.1.1.7.1.2.1.1]. Hij is gedoopt op 21-04-1785 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 12 r].
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Joannes Mertens is waarschijnlijk de opa, maar ook een broer van Henricus heet Joannes. Die zou het ook kunnen zijn.
2 Dympna Mertens [1.1.1.7.1.2.1.2]. Bij de geboorteaangifte van Dympna was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Jacobus Petri Meeren [Vermeeren]. Zij is gedoopt op 06-05-1786 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 17 r].
Notitie bij de geboorte van Dympna: Jacobus Meeren is de oom van Catharina.
3 Joanna Mertens [1.1.1.7.1.2.1.3]. Zij is gedoopt op 08-03-1793 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 34 r]. Bij de doop van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Joannis Mertens en Catharina Cornelis van Wesel (1764-vóór 1852) [zie 1.1.1.7.1.2.2] [aangetrouwde tante moederszijde].
vermeeren_adrianus_cornellii_petri_doopakte_detail_ginneken_.jpg meeren_adriaan_cornelis_pieter__vernoeming_bij_koop_van_zaailand_te_strijbeek__op_21_juni_1817_in_bredasche_courant.jpg vermeeren_adrianus_cornellii_petri_doopakte_ginneken_rk_1763.jpg
32 Vermeeren Adrianus Cornellii Petri doopakte detail Ginneken
33 Meeren Adriaan Cornelis Pieter, vernoeming bij koop van zaailand te Strijbeek, op 21 juni 1817 in Bredasche Courant
34 Vermeeren Adrianus Cornellii Petri doopakte Ginneken RK 1763
1.1.1.7.1.2.2 Adrianus Cornelis (Adriaan (Corneel)) Meeren (afb. 32 t/m 34), zoon van Cornelius Petri Meeren (zie 1.1.1.7.1.2) en Dympna [Digna] Adriani van Boxel [Boxtel]. Hij is gedoopt op 09-04-1763 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 172 r]. Bij de doop van Adriaan (Corneel) waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Adrianus Petri [Peeters] van Boxel (geb. 1704) [grootvader moederszijde] en Anna van Boxel (geb. 1734) [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Adriaan (Corneel): Adrianus kan zowel de broer als de vader zijn van Digna. Anna is waarschijnlijk haar zus.
Adriaan (Corneel) is overleden op 10-09-1831 in Minderhout, 68 jaar oud.
Notitie bij Adriaan (Corneel): 09-04-1763: Adrianus Cornelij Petri Vermeeren
Adressen:
Meerle (1816 of 1826)
26-10-1788     Ginneken
Beroep:
Bouwman
Obligatie:
24-06-1811     Vermeld in de akte zijn:

Corneel Meeren, woonplaats Ginneken, echtgenoot van Van Wesel
Catharina Cornelii van Wezel, woonplaats Ginneken
Jan Lauwerijssen, woonplaats Meer
  [bron: Rijksarchief Belgie - Notariaat Antwerpen 08926 -Notaris: Proost, Jan Antoon te Meer, akte 44]
Getuige bij:
13-06-1803     doop Cornelius Sweep (geb. 1803)    [aangetrouwde oom moederszijde]
Adriaan (Corneel) trouwde, 25 jaar oud, op 26-10-1788 in Ginneken [bron: GA Breda; DTB-nr: 120 en N-G 40 nr.1, folio: 114 en 068 r] met Catharina Cornelis van Wesel, 23 jaar oud, nadat zij op 11-10-1788 in Ginneken in ondertrouw zijn gegaan [bron: GA Breda; DTB-nr: 120 en N-G 40 nr.1, folio: 114 en 068 r]. Catharina is een dochter van Cornelius Joannis Gerardi van Wesel en Anna Maria Pauli Vermeulen. Zij is gedoopt op 17-11-1764 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1733-1796; DTB-nr: IV-20 nr. 5, fol: 86 r]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Antonia [Anthonet] Joannes van Wesel en Joannes van Wesel.
Notitie bij de geboorte van Catharina: Vermelding bij haar kind Cornelius dat zij uit Dongen afkomstig zou zijn. Bij andere kinderen staat steeds Bavel vermeld.
Catharina is overleden vóór 02-04-1852, ten hoogste 87 jaar oud [bron: Vermelding bij het overlijden van haar zoon Johannes].
Notitie bij Catharina: 26-10-1788: Catharina Cornelis van Wezel (Wesel)
Adressen:
26-10-1788     Ginneken   [bron: DTB-nr: 120 en N-G 40 nr.1, folio: 114 en 068 r]
vanaf 1835     Chaam (Ten tijde van huwelijk van zoon Johannes)
Beroep:
vanaf 1835     Arbeidster (Vermelding bij huwelijk van zoon Johannes)
Obligatie:
24-06-1811     Vermeld in de akte zijn:

Corneel Meeren, woonplaats Ginneken, echtgenoot van Van Wesel
Catharina Cornelii van Wezel, woonplaats Ginneken
Jan Lauwerijssen, woonplaats Meer
  [bron: Rijksarchief Belgie - Notariaat Antwerpen 08926 -Notaris: Proost, Jan Antoon te Meer, akte 44]
Getuige bij:
08-03-1793     doop Joanna Mertens (geb. 1793) [zie 1.1.1.7.1.2.1.3]    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 34 r]
Kinderen van Adriaan (Corneel) en Catharina:
1 Cornelius Adriani Meeren [1.1.1.7.1.2.2.1]. Hij is gedoopt op 04-11-1789 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 32 r]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius van Wesel en Catharina Cornelii Meeren (1762-1800) [zie 1.1.1.7.1.2.1] [tante vaderszijde]. Cornelius is overleden op 24-05-1815 in Ginneken, 25 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelius: Volgens De Vet overleden op 24-05-1814 te Nantes (Frankrijk). Iets te maken met dragonder zijn in de Franse tijd?
Cornelius bleef ongehuwd.
Beroep:
Dragonder in het 12e Regiment
2 Digna Adriani (Dingena [Dimphna]) Meeren, gedoopt op 16-07-1792 in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.2.
3 Maria Adriani Meeren [1.1.1.7.1.2.2.3]. Zij is gedoopt op 18-05-1794 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 72 r]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Jacobs en Maria van Wesel. Maria is overleden op 21-08-1797 in Ginneken, 3 jaar oud.
4 Adriana Adriani Meeren [1.1.1.7.1.2.2.4]. Zij is gedoopt op 28-02-1796 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 192 r]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Joannis Mertens [Meertens] [zie 1.1.1.7.1.2.1] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Elisabeth van Wesel. Adriana is overleden op 27-02-1804 in Ginneken, 7 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adriana: In 1805 dopen zij een tweede Adriana.
5 Joannes Adriani Meeren, gedoopt op 06-05-1798 in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.
6 Adrianus Adriani Meeren, gedoopt op 07-04-1800 in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.6.
7 Henricus Adriani Meeren, gedoopt op 15-07-1802 in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.7.
8 Adriana Adriani Meeren [Meeren [Meiren], gedoopt op 20-07-1805 in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.8.
1.1.1.7.1.2.2.2 Digna Adriani (Dingena [Dimphna]) Meeren, dochter van Adrianus Cornelis (Adriaan (Corneel)) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2) en Catharina Cornelis van Wesel. Zij is gedoopt op 16-07-1792 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 45 r]. Bij de doop van Dingena [Dimphna] waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Maria Vermeulen en Gerardus van Wesel. Dingena [Dimphna] is overleden op 12-08-1853 in Chaam, 61 jaar oud [bron: Chaam Overlijdensregister 1853 akte 28; Memorie van Successie vanaf 1806: Inventarisnummer: 61, kantoor: Breda, memorienummer: 46].
Adres:
1821     Groot Bedaf (Baarle-Nassau)
Dingena [Dimphna] trouwde, 23 jaar oud, op 27-04-1816 in Ginneken en Bavel met Hendrik van Oers, 25 jaar oud. Hij is gedoopt op 24-01-1791 in Princenhage. Hendrik is overleden op 03-10-1855 in Chaam, 64 jaar oud [bron: Memorie van Successie vanaf 1806; Inventarisnummer: 64, kantoor: Breda, memorienummer: 86].
Adres:
1821     Groot Bedaf (Baarle-Nassau)   [bron: Baarle Nassau Geboorteregister 1821 ]
Kinderen van Dingena [Dimphna] en Hendrik:
1 Cornelis van Oers, geboren op 04-09-1817 in Chaam. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.2.1.
2 Adriaan van Oers, geboren op 09-10-1819 in Chaam. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.2.2.
3 Catharina van Oers [1.1.1.7.1.2.2.2.3], geboren op 03-11-1821 in Baarle Nassau.
Adres:
1821     Groot Bedaf (Baarle-Nassau)
4 Jacobus van Oers [1.1.1.7.1.2.2.2.4], geboren op 02-10-1824 in Baarle Nassau. Jacobus is overleden op 05-01-1891 in Terheijden, 66 jaar oud.
5 Lucia van Oers [1.1.1.7.1.2.2.2.5], geboren op 26-10-1827 in Chaam.
Adres:
1821     Groot Bedaf (Baarle-Nassau)
6 Johannes van Oers [1.1.1.7.1.2.2.2.6], geboren op 04-08-1833 in Chaam. Johannes is overleden op 21-07-1849 in Chaam, 15 jaar oud.
Adres:
1821     Groot Bedaf (Baarle-Nassau)
Beroep:
1849     Landbouwer
7 Anna Maria van Oers [1.1.1.7.1.2.2.2.7], geboren op 15-09-1836 in Chaam. Anna is overleden op 21-08-1863 in Chaam, 26 jaar oud. Anna bleef ongehuwd.
Adres:
1821     Groot Bedaf (Baarle-Nassau)
1.1.1.7.1.2.2.2.1 Cornelis van Oers is geboren op 04-09-1817 in Chaam, zoon van Hendrik van Oers en Digna Adriani (Dingena [Dimphna]) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.2).
Adres:
1821     Groot Bedaf (Baarle-Nassau)
Cornelis trouwde, 37 jaar oud, op 16-06-1855 in Chaam met Cornelia Voeten, 28 of 29 jaar oud. Cornelia is geboren in 1826 in Chaam.
1.1.1.7.1.2.2.2.2 Adriaan van Oers is geboren op 09-10-1819 in Chaam, zoon van Hendrik van Oers en Digna Adriani (Dingena [Dimphna]) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.2). Adriaan is overleden op 03-09-1871 in Chaam, 51 jaar oud.
Adres:
1821     Groot Bedaf (Baarle-Nassau)
Adriaan trouwde, 38 jaar oud, op 19-09-1858 in Chaam met Anna van den Broek, 42 of 43 jaar oud. Anna is geboren in 1815 in Gilze-Rijen.
meeren_johannes_en_johanna_van_ginneken_trouwakte_pag._2_oosterhout_1835.jpg meeren_johannes__met_johanna_van_ginneken_en_zoons_jan_baptist_en_adriaan_in_wijk_g526_no_618_br_oosterhout_1850_1860.jpg meeren_johannes_en_johanna_van_ginneken__jan_baptist_en_adriaan_kadasterkaart_g_526_oosterhout__1850.jpg meeren_johannes_en_johanna_van_ginneken__jan_baptist_en_adriaan_kadasterkaart_g_526_detail_oosterhout__1850.jpg ginneken_johanna_van_ginneken__met_haar_zoons_adriaan_en_johannes__jan_baptist__in_wijk_g526_br_oosterhout_1861_1870.jpg ginneken_johanna_van_ginneken__met_haar_zoon_adriaan_meeren__en_zijn_gezin_in_wijk_h894_br_oosterhout_1870_1880.jpg
35 Meeren Johannes en Johanna van Ginneken trouwakte pag. 2 Oosterhout 1835
36 Meeren Johannes, met Johanna van Ginneken en zoons Jan Baptist en Adriaan in Wijk G526 no 618 BR Oosterhout 1850-1860
37 Meeren Johannes en Johanna van Ginneken, Jan Baptist en Adriaan kadasterkaart G 526 Oosterhout ~1850
38 Meeren Johannes en Johanna van Ginneken, Jan Baptist en Adriaan kadasterkaart G 526 detail Oosterhout ~1850
39 Ginneken Johanna van Ginneken, met haar zoons Adriaan en Johannes (Jan Baptist) in wijk G526 BR Oosterhout 1861-1870
40 Ginneken Johanna van Ginneken, met haar zoon Adriaan Meeren, en zijn gezin in wijk H894 BR Oosterhout 1870-1880
1.1.1.7.1.2.2.5 Joannes Adriani Meeren (afb. 35 t/m 38), zoon van Adrianus Cornelis (Adriaan (Corneel)) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2) en Catharina Cornelis van Wesel. Hij is gedoopt op 06-05-1798 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 126 r]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Mertens en Gerardus van Wesel. Joannes is overleden op 02-05-1852 in Oosterhout, 53 jaar oud.
Notitie bij Joannes: 25-08-1835: Johannes
Adressen:
tot 1835     Galder - Ginneken (Ten tijde van huwelijk)
van 03-10-1835 tot voor 24-02-1838     H 613, Oosterhout
van na 22-06-1836 tot voor 30-08-1839     J 722, Oosterhout
van voor 30-08-1839     J 616, Oosterhout
Beroep:
vanaf 1835     Arbeider (Vermelding bij huwelijk)
Joannes trouwde, 37 jaar oud, op 25-08-1835 in Oosterhout [bron: BS huwelijk N-Br - Oosterhout inventaris 5890 nr 52] met Johanna van Ginneken (afb. 39 en 40), 24 jaar oud. Johanna is geboren op 22-11-1810 in Oosterhout, dochter van Johannes [Jan] Baptist van Ginneken, dochter van Elisabeth Scherders. Johanna is overleden op 03-07-1887 in Oosterhout, 76 jaar oud [bron: BS - Aanwezig bij huwelijk van Jan Baptist].
Beroep:
Zonder beroep (Vermelding bij huwelijk)
Alfabet:
Ondertekent de huwelijksakte niet   [bron: Huwelijk van zoon Jan Baptist]
Kinderen van Joannes en Johanna:
1 Adriaan Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.1], geboren op 15-06-1836 in Oosterhout. Adriaan is overleden op 22-06-1836 in Oosterhout, 7 dagen oud.
2 Jan Baptist (Jan) Meeren, geboren op 24-02-1838 in Oosterhout. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.
3 Adriaan Meeren, geboren op 30-08-1839 in Oosterhout. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.3.
4 Hendrik Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.4], geboren op 12-03-1841 in Oosterhout. Hendrik is overleden op 11-06-1842 in Oosterhout, 1 jaar oud.
5 Hendrik Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.5], geboren op 20-09-1842 in Oosterhout. Hendrik is overleden op 23-07-1844 in Oosterhout, 1 jaar oud.
6 N.N. Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.6], levenloos geboren zoon, geboren op 04-10-1844 in Oosterhout.
7 N.N. Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.7], levenloos geboren zoon, geboren op 16-07-1846 in Oosterhout.
meeren_jan_baptist_en_maria_smits_trouwakte_teteringen_1867.jpg meeren_jan_baptist_en_maria_smits_trouwakte_teteringen_20_mei_1867_1e_blad.jpg meeren_jan_baptist_en_maria_smits_trouwakte_teteringen_20_mei_1867.jpg meeren_jan_baptist_geboorteakte_oosterhout_1838.jpg meeren_jan_baptist_en_maria_smits_trouwakte_pag._2_teteringe.jpg meeren_jan_baptist_en_maria_smits_br_teteringen_1860_1870.jpg
41 Meeren Jan Baptist en Maria Smits trouwakte Teteringen 1867
42 Meeren Jan Baptist en Maria Smits trouwakte Teteringen 20 mei 1867 1e blad
43 Meeren Jan Baptist en Maria Smits trouwakte Teteringen 20 mei 1867
44 Meeren Jan Baptist geboorteakte Oosterhout 1838
45 Meeren Jan Baptist en Maria Smits trouwakte pag. 2 Teteringe
46 Meeren Jan Baptist en Maria Smits BR Teteringen 1860-1870
meeren_jan_baptist_en_maria_smits_br_rechts_teteringen_1860_1870.jpg meeren_jan_baptist___boerderij_baan_16_loon_op_zand_1920.jpg meeren_jan_baptist___boerderij_baan_16__loon_op_zand_vooraanzicht_herbouwd_in_1953.jpg meeren_jan_baptist___boerderij_baan_16__loon_op_zand_herbouwd_in_1953.jpg meeren_jan_baptist___boerderij_baan_16__kaatsheuvel_familie_in__t_groen_2013.jpg
47 Meeren Jan Baptist en Maria Smits BR rechts Teteringen 1860-1870
48 Meeren Jan Baptist - Boerderij Baan 16 Loon op Zand 1920
49 Meeren Jan Baptist - Boerderij Baan 16 Loon op Zand vooraanzicht herbouwd in 1953
50 Meeren Jan Baptist - Boerderij Baan 16 Loon op Zand herbouwd in 1953
51 Meeren Jan Baptist - Boerderij Baan 16 Kaatsheuvel Familie in ’t Groen 2013
1.1.1.7.1.2.2.5.2 Jan Baptist (Jan) Meeren (afb. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, [niet gevonden], [niet gevonden], [niet gevonden], [niet gevonden], [niet gevonden], [niet gevonden], [niet gevonden], [niet gevonden], [niet gevonden] en [niet gevonden]) is geboren op 24-02-1838 in Oosterhout [bron: Ambtenaar van de burgerlijke stand Oosterhout: Geboorteregister 1838 , akte 35], zoon van Joannes Adriani Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5) en Johanna van Ginneken. Jan is overleden op 30-12-1907 om 12:30 in Loon op Zand, 69 jaar oud (oorzaak: Darmkanker) [bron: Bert van Onzenoort]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1907 [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels; Overlijdensregister 1907, nummer 188]. Hij is begraven in Berndijk - Loon op Zand.
Notitie bij overlijden van Jan: Jan Baptist werd door dokter Bot thuis geopereerd op de keukentafel. Uit een grote wond kwam heel veel aangetaste darm. Na de operatie bleef de wond open (men kende toen nog geen stoma). In huiswas de stank van de wond alleen met wierook een beetje draaglijk te krijgen. 6 Weken lang is met wierook gestookt, totdat Jan Baptist overleed.
Notitie bij Jan: In de bevolkingsregisters in Oosterhout staat hij vermeld als Johannes Meeren.

In 1996 werkte Ad Meeren voor de gemeente Breda afdeling Sociale Dienst in het gemeentehuis van Teteringen. Dat was toen in de laatste jaren van haar zelfstandigheid als gemeente. De gemeente Breda had daar een soort overgangspost gecreeerd.
Hij verzamelde daar aktes en gezinskaarten.

Over het huwelijk met Maria Smits schreef hij het volgende:

Jan Baptist en Maria waren beide 29 jaar. Alleen de moeders waren aanwezig bij het huwelijk, en niet de vaders. die waren al overleden: Joannes Meeren al in 1852, en Johannes Smits op 2 december 1866.
Zij gaan wonen bij de moeder van Maria op het adres Heistraat 92 (nu Meerberg 7). De moeder is bekend als landbouwster, evenals Maria. Als Jan Baptist trouwt is hij beschreven als arbeider te Oosterhout, en in Teteringen als landbouwer. Waarschijnlijk heeft hij de rol van Maria’ s vader overgenomen.
Uit de huwelijksakte blijkt dat hij "zijne pligten ten aanzien der Militie heeft vervuld". (Die duurde toen 5 jaar, meestal vanaf 18 tot 23 jaar).
Alleen Jan Baptist tekent de huwelijksakte (hij heeft op school gezeten, zie stamkaart van Oosterhout: schoolleerling). De moeders en Maria tekenden niet ("uit hoofde van ongeletterdheid niet te kunnen schrijven".
Hij schreef op 3 augustus 1996 het volgende:

In ditzelfde gebouw kwam een kleine 130 jaar geleden mijn overgrootvader Jan Baptist Meeren op 5 mei 1868 via de voordeur trots melding maken van de geboorte van hun eerste kind: een dochter, Johanna, geboren die ochtend om 8 uur.
Johanna Meeren overlijdt tien weken later op 24 juli 1868 om half een ’s middags. De volgende dag doen Cornelis (75 jaar, koster) en Andries Snoek (28 jaar, barbier) aangifte van het overlijden. Jan Baptist is er zelf niet bij.

Binnen twee maanden is zijn vrouw Maria Smits weer zwanger, want op 10 juni 1869 komt Jan Baptist weer naar dit gemeentehuis aan het Hoeveneind. Samen met Cornelis Verdaasdonk (64 jaar, bouwman) en Andries Snoek (28 jaar, barbier) geeft hij de geboorte van zoon Johannes door.
Deze keer ondertekent hij met J. Meeren i.p.v. met J. B. Meeren (zie aktes).

Deze Johannes kreeg op 11 september 1871 ’s ochtends om 6 uur nog 1 broer, Joannes Jacobus, mijn opa. Dezelfde dag nog komt Jan Baptist samen met koster Cornelis Snoek (78 jaar) en brievengaarder Andries Snoek (30 jaar), om zijn zoon hier aan te geven.

Op 19 november 1872 overlijdt zijn vrouw Maria Smits, 35 jaar oud, en komt hij in gezelschap van haar broer Jacobus Smits om dit aan te geven.

Jan Baptist zat op dat moment met 2 kinderen, van 3 en 1 jaar oud.

Op 13 januari 1873 vertrekt hij samen met de kinderen naar Dongen. Daar treedt hij, 37 jaar oud, op 7 mei 1875 in het huwelijk met Petronella Raaijmakers, 24 jaar jong geboren in Dongen. Misschien is hij gaan werken als knecht bij de familie Raaijmakers en werden de kinderen daar verzorgd. (BR stamkaart Dongen er op nakijken). Zijn broer Jan woonde vanaf 1893 in bij de familie Kimenai in de Kerkstraat.

Vanaf 1875 gaan ze wonen in de boerderij aan de Baan nummer 16 tussen de Moer en Kaatsheuvel.
Jan Baptist is overleden aan darmkanker. Op de keukentafel in zijn boerderij is hij geopereerd door dokter Bot uit Kaatsheuvel. De wond bleef open en stonk heel erg. Daarom brandden ze wierookstafjes. 6 weken na de operatie overleed Jan Baptist op 69 jarige leeftijd.

Zoon Pieter is in de boerderij blijven wonen. In 1953 is de boerderij afgebroken en is de huidige boerderij op dezelfde plaats opgebouwd.
Adressen:
tot 22-02-1867     Terheijden
van 22-02-1867 tot 02-07-1867     Oosterhout (Bij moeder thuis nog een 5 maanden ingewoond, samen met zijn broer Adriaan)
van 02-07-1867 tot 13-08-1873     Heistraat 92, Teteringen (Tegenwoordig is dit het verlengde van de Heistraat, genaamd Meerberg no. 7. Dit ligt in het buitengebied van Teteringen, Hoeveneind. Het adres Meerberg 7 bestaat nu niet meer, nog wel no. 5 en 9,)
van 13-01-1873 tot 07-05-1875     Dongen
van 07-05-1875 tot 30-12-1907     Baan 834 (later nr 14, nu nr 16), Loon op Zand
Beroepen:
van voor 02-07-1867 tot 02-07-1867     Arbeider   [bron: BS Huwelijk]
van 02-07-1867 tot 13-01-1873     Landbouwer   [bron: BR Teteringen]
vanaf 1897     Landbouwer   [bron: Loon op Zand / BS / geboorten; bij Maria Meeren]
Militie:
van ±1858     Loon op Zand. Pligten ten aanzien der Militie vervuld - Vermelding bij huwelijkmet Maria Smits
Jan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 20-05-1867 in Teteringen [bron: BS-H Teteringen 1811-1922, akte 2] met Maria (Maria) Smits, 30 jaar oud. Maria is geboren op 18-02-1837 om 21:00 in Teteringen [bron: BS Teteringen], dochter van Johannes [Joannes] Smits en Petronella Adriaansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-10-1837 [bron: BS Teteringen]. Maria is overleden op 19-11-1872 in Teteringen, 35 jaar oud [bron: Memorie van Successie vanaf 1806; Inventarisnummer: 93, kantoor: Breda, memorienummer: 138].
Adres:
van 18-10-1837 tot 1867     B-49, Teteringen
Beroep:
tot 19-11-1872     Landbouwster
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 07-05-1875 in Dongen [bron: BS huwelijk N-Br - Dongen inventaris 1911 nr 12] met Petronella (Pietje) Raaijmakers, 24 jaar oud. Pietje is geboren op 19-08-1850 in Dongen, dochter van Cornelis Raaijmakers en Catharina van Dongen. Pietje is overleden op 02-08-1918 in Dongen, 67 jaar oud. Zij is begraven in Berndijk - Loon op Zand.
Kinderen van Jan en Maria:
meeren_johanna_geboorte_teteringen_1868.jpg meeren_johanna_overlijden_teteringen_1868.jpg
52
53
1 Johanna Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.2.1] (afb. 52 en 53), geboren op 12-05-1868 in Teteringen [bron: BR Teteringen]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-07-1868.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Tien weken oud overlijdt de eerstgeborene.
Johanna is overleden op 24-07-1868 in Teteringen, 2 maanden oud [bron: BR Teteringen].
Notitie bij Johanna: In 1996 werkt Ad Meeren voor de gemeente Breda afdeling Sociale Dienst in het gemeentehuis van Teteringen. Dat was toen in de laatste jaren van haar zelfstandigheid als gemeente. De gemeente Breda had daar een soort overgangspost gecreeerd.
Hij verzamelde daar aktes en gezinskaarten. Hij schreef op 3 augustus 1996 het volgende:

In ditzelfde gebouw kwam een kleine 130 jaar geleden mijn overgrootvader Jan Baptist Meeren op 5 mei 1868 via de voordeur trots melding maken van de geboorte van hun eerste kind: een dochter, Johanna, geboren die ochtend om 8 uur.
Johanna Meeren overlijdt tien weken later op 24 juli 1868 om half een ’s middags. De volgende dag doen Cornelis (75 jaar, koster) en Andries Snoek (28 jaar, barbier) aangifte van het overlijden. Jan Baptist is er zelf niet bij.

Binne twee maanden is zijn vrouw Maria Smits weer zwanger, want op 10 juni 1869 komt Jan Baptist weer naar dit gemeentehuis aan het Hoeveneind. Samen met Cornelis Verdaasdonk (64 jaar, bouwman) en Andries Snoek (28 jaar, barbier) geeft hij de geboorte van zoon Johannes door.
Deze keer ondertekent hij met J. Meeren i.p.v. met J. B. Meeren (zie aktes).

Deze Johannes kreeg op 11 september 1871 ’s ochtends om 6 uur nog 1 broer, Joannes Jacobus, mijn opa. Dezelfde dag nog komt Jan Baptist samen met koster Cornelis Snoek (78 jaar) en brievengaarder Andries Snoek (30 jaar), om zijn zoon hier aan te geven.

Op 19 november 1872 overlijdt zijn vrouw Maria Smits, 35 jaar oud, en komt hij in gezelschap van haar broer Jacobus Smits om dit aan te geven.

Jan Baptist zat op dat moment met 2 kinderen, van 3 en 1 jaar oud.

Op 13 januari 1873 vertrekt hij samen met de kinderen naar Dongen. Daar treedt hij, 37 jaar oud, op 7 mei 1875 in het huwelijk met Petronella Raaijmakers, 24 jaar jong geboren in Dongen. Misschien is hij gaan werken als knecht bij de familie Raaijmakers en werden de kinderen daar verzorgd. (BR stamkaart Dongen er op nakijken)
meeren_johannes_geboorte_teteringen_1869.jpg
54
2 Johannes (Jan) Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.2.2] (afb. 54), geboren op 10-06-1869 in Teteringen [bron: BR Teteringen]. Jan is overleden op 10-05-1964 in Dongen, 94 jaar oud. Hij is begraven in Dongen.
Notitie bij overlijden van Jan: Begraven op het St. Laurentiuskerkhof aan de Bolkensteeg te Dongen.
Notitie bij Jan: Jan Meeren woonde in de Kerkstraat in Dongen in bij de boerderij van de familie Kimenai. Op zijn bidprentje staat dat hij 70 jaar te gast was. Dus vanaf zijn 24e heeft hij daar gewoond, vanaf 1894.
Jan bleef ongehuwd.
Adressen:
vanaf 13-01-1873     Dongen   [bron: BR Teteringen]
vanaf 1875     Loon op Zand
vanaf 08-10-1897     Dongen
van na 08-10-1897 tot voor 10-05-1964     Kerkstraat, Dongen
Beroepen:
Hovenier
1912     Landbouwer (Zoals vermeld bij de scheiding van erfenis van zijn vader op 29 maart 1912)
3 Joannes Jacobus (Koos) Meeren, geboren op 11-09-1871 in Teteringen. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.3.
Kinderen van Jan en Pietje:
4 Cornelis (Kees) Meeren, geboren op 07-05-1876 in Kaatsheuvel. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.4.
5 N.N. Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.2.5], geboren op 26-01-1878 in Loon op Zand. N.N. is overleden op 26-01-1878 in Loon op Zand, geen dag oud.
6 Catharina (Cato) Meeren, geboren op 15-02-1879 in De Moer. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.6.
7 Maria Matthia Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.2.7], geboren op 13-06-1881 in Loon op Zand. Maria is overleden op 21-05-1896 in Loon op Zand, 14 jaar oud.
8 Johanna Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.2.8], geboren op 17-02-1883 in Loon op Zand. Johanna is overleden op 12-02-1885 in Loon op Zand, 1 jaar oud.
9 Petronella Meeren, geboren op 27-06-1885 in Loon op Zand. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.9.
10 Johanna Meeren, geboren op 20-08-1887 in Berndijk-Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.10.
11 Adriana (Jaon) Meeren, geboren op 06-05-1890 in Loon op Zand. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.11.
12 Pieter Meeren, geboren op 14-12-1891 in Kaatsheuvel. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.12.
13 N.N. Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.2.13], geboren op 25-07-1894 in Loon op Zand. N.N. is overleden op 25-07-1894 in Loon op Zand, geen dag oud.
14 Maria (Marie) Meeren, geboren op 03-05-1897 in Berndijk - Kaatsheuvel. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.14.
meeren_johannes_jacobus_en_barbara_elis._oerlemans_boerderij_de_moer__1930.jpg meeren_joannes_jacobus__coos__bij_zijn_geboortehuis_de_abtshoeve_te_teteringen_in_1938.jpg meeren_johannes_jacobus__1930.jpg meeren_johannes_jacobus_geboorte_teteringen_1871.jpg meeren_catharina_en_johannes_sup_bij_trouwen_voor_de_ouderlijke_boerderij_van_meeren.jpg meeren_johannes_jacobus_en_barbara_elis._oerlemans_boerderij_de_moer__1960.jpg
55 Meeren Johannes Jacobus en Barbara Elis. Oerlemans boerderij De Moer ~1930
56 Meeren Joannes Jacobus (Coos) bij zijn geboortehuis de Abtshoeve te Teteringen in 1938
57 Meeren Johannes Jacobus ~1930
58 Meeren Johannes Jacobus geboorte Teteringen 1871
59 Meeren Catharina en Johannes Sup bij trouwen voor de ouderlijke boerderij van Meeren
60 Meeren Johannes Jacobus en Barbara Elis. Oerlemans boerderij De Moer ~1960
meeren_johannes_jacobus_en_barbara_elis._oerlemans_boerderij_de_moer_1961.jpg meeren_joannes_jacobus_en_betje_oerlemans_bidprentjes_de_moer_1953_en_1961.jpg oerlemans_barbara_elisabeth_de_moer____1950_.jpg meeren_mie__jans__cato__piet__beth__ledwina__pieter__jana_1957.jpg
61 Meeren Johannes Jacobus en Barbara Elis. Oerlemans boerderij De Moer 1961
62 Meeren Joannes Jacobus en Betje Oerlemans bidprentjes De Moer 1953 en 1961
63 Oerlemans Barbara Elisabeth De Moer - ~1950
64 Meeren Mie, Jans, Cato, Piet, Beth, Ledwina, Pieter, Jana 1957
1.1.1.7.1.2.2.5.2.3 Joannes Jacobus (Koos) Meeren (afb. 55, 56, 57, 58, 58, 59, 60, 61 en 62) is geboren op 11-09-1871 om 06:00 in Teteringen [bron: Geboorteakte Teteringen; Loon op Zand / bevolkingsregisters; Archief:0910 inventarisnummer - Pagina / page: 1045; Pagina / page: 1988; pag 4123;pag. 808], zoon van Jan Baptist (Jan) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2) en Maria (Maria) Smits. Koos is overleden op 05-01-1953 in Tilburg, 81 jaar oud. Hij is begraven in De Moer.
Notitie bij Koos: [Johannes]
Adressen:
van 11-09-1871 tot 22-08-1873     Abtshoeve - Meerberg 7, Teteringen (de boerderij staat er niet meer. Hij is er geboren en ging na de dood van zijn moeder met vader en broer mee naar Dongen. Kwam later zo af en toe naar de Abtshoeve op de fiets, waar ook de foto van 1938 gemaakt is)
vanaf 23-08-1873     Dongen
vanaf 1875     Loon op Zand
vanaf 08-10-1897     Dongen (Wellicht is dit een vergissing. Waarschijnlijk is zijn broer Johannes vertrokken naar Dongen.)
vanaf 1903     Loon op Zand
vanaf 14-06-1904     Middelstraat 386, De Moer   [bron: Geboorteregister Loon op Zand 1904, akte 102]
Beroep:
Akkerbouwer
Koos trouwde, 31 jaar oud, op 27-08-1903 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels; 0911 inventarisnummer; BS-H Loon op Zand 1811-1922; akte39] met Barbara Elisabeth (Beth) Oerlemans (afb. 61, 63 en 64), 29 jaar oud. Beth is geboren op 05-12-1873 in De Moer, dochter van Francis (Francis) Oerlemans en Hendrina [Hendriena] [Hendrica] Noijens [Nooijens]. Beth is overleden op 21-01-1961 in Loon op Zand, 87 jaar oud. Zij is begraven op 25-01-1961 in De Moer.
Adressen:
vanaf 27-08-1903     Loon op Zand
vanaf 14-06-1904     Middelstraat 386, De Moer   [bron: Geboorteregister Loon op Zand 1904, akte 102]
Kinderen van Koos en Beth:
1 Maria Petronella (Marie) Meeren, geboren op 14-06-1904 in De Moer. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.3.1.
2 Henricus Franciscus (Frans) Meeren, geboren op 19-10-1907 in De Moer. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.3.2.
3 Johannes Adrianus (Jan) Meeren, geboren op 24-04-1911 in De Moer. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.3.3.
4 Catharina Helena Anna (Toos) Meeren, geboren op 20-07-1913 in De Moer. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.3.4.
5 [waarschijnlijk] Henricus Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.2.3.5], geboren op 02-06-1916 in De Moer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1916 [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels en Bevolkingsregister Loon op Zand, pagina 808]. Henricus is overleden op 02-01-1919 om 01:00 in De Moer, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-01-1919 [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels en Overlijdensregister 1919 nummer 2].
6 Cornelis Joannis (Kees [Nellis]) Meeren, geboren op 11-12-1918 in De Moer. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.3.6.
meeren_maria_petronella__geboren_op_14_juni_1904_in_de_moer.jpg velden_engelbertus_van_der__en_maria_petronella_meeren_trouwen_op_20_mei_1930_in_loon_op_zand.jpg meeren_maria_petronella._dienstbode_in_tilburg.jpg velden_bart_van_de__marie_meeren__koos__riet__bernard_en_nelly_mei_1950.jpg velden_engelbertus_van_der__en_maria_petronella_meeren_wonen_in_waalwijk_in_1930_aan_de_groote_straat_152a.jpg leerfabriek_hollandia_aan_de_kerkstraat_30_in_loon_op_zand__gebouwd_circa_1925__opname_van_13_juni_1990.jpg
65 Meeren Maria Petronella, geboren op 14 juni 1904 in De Moer
66 Velden Engelbertus van der, en Maria Petronella Meeren trouwen op 20 mei 1930 in Loon op Zand
67 Meeren Maria Petronella. dienstbode in Tilburg
68 Velden Bart van de, Marie Meeren, Koos, Riet, Bernard en Nelly mei 1950
69 Velden Engelbertus van der, en Maria Petronella Meeren wonen in Waalwijk in 1930 aan de Groote Straat 152a
70 Leerfabriek Hollandia aan de Kerkstraat 30 in Loon op Zand, gebouwd circa 1925, opname van 13 juni 1990
1.1.1.7.1.2.2.5.2.3.1 Maria Petronella (Marie) Meeren (afb. 65 t/m 68) is geboren op 14-06-1904 om 09:00 in De Moer, dochter van Joannes Jacobus (Koos) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2.3) en Barbara Elisabeth (Beth) Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-06-1904 [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels; 0911 inventarisnummer - pag. 4123, 4325, 808]. Marie is overleden op 01-04-1996 in Loon op Zand, 91 jaar oud.
Adressen:
van 14-06-1904 tot na 02-12-1930     Middelstraat 386, De Moer   [bron: Geboorteregister Loon op Zand 1904, akte 102]
van 30-06-1930 tot 02-12-1930     Groote Straat 152a, Waalwijk
vanaf 02-12-1930     Kasteellaan 23, Loon op Zand
van na 02-12-1930     Klokkenlaan 40, Loon op Zand
van na 02-12-1930     Hooge Steenweg 34, Loon op Zand
tot 01-04-1996     Verzorgingshuis De Venloene, Loon op Zand
Beroep:
tot 20-05-1930     Dienstbode (Bij W. de Wit aan de Hoefstraat 78 in Tilburg
.
Vermeld zijn ook Loon op Zand - 06-07-1926 en Waspik - 20-05-1927. Ik verwacht dat ze daar ook dienstbode geweest is.)
  [bron: Registratie Dienstboden Tilburg 1921-1939]
Marie trouwde, 25 jaar oud, op 20-05-1930 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels] met Engelbertus (Bart) van der Velden (afb. 66, 69 en 70), 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Marie en Bart was de volgende getuige aanwezig: Frans Meeren (1907-1992) [zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2.3.2] [broer bruid]. Bart is geboren op 18-04-1905 in Loon op Zand, zoon van Marinus van der Velden en Pieternella Snoeren. Bart is overleden op 07-07-1991 in Loon op Zand, 86 jaar oud.
Adressen:
20-05-1930     Groote Straat 152a, Waalwijk
vanaf 02-12-1930     Kasteellaan 23, Loon op Zand
van na 02-12-1930     Klokkenlaan 40, Loon op Zand
van na 02-12-1930     Hooge Steenweg 34, Loon op Zand
tot 07-07-1991     Verzorgingshuis De Venloene, Loon op Zand
Beroepen:
20-05-1930     Vrachtrijder (Ook wel voerman genoemd)
van na 20-05-1930     Leerfabriek Hollandia (Meer dan 40 jaar heeft Bart daar in de Kerkstraat 30 gewerkt)
Bestuurslid:
Bond van Ouderen
Duivenvlucht
Gilde lid:
Schuttersgilde St.Hubertus
meeren_frans_en_jeanne_dekkers_rondvaart_amsterdam_aug._1978.jpg leemput_anna_antonia__geboren_op_7_mei_1914_in_dongen_vaart.jpg
71 Meeren Frans en Jeanne Dekkers rondvaart Amsterdam aug. 1978
72 Leemput Anna Antonia, geboren op 7 mei 1914 in Dongen-Vaart
1.1.1.7.1.2.2.5.2.3.2 Henricus Franciscus (Frans) Meeren (afb. 71) is geboren op 19-10-1907 in De Moer, zoon van Joannes Jacobus (Koos) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2.3) en Barbara Elisabeth (Beth) Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-10-1907 [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels; Pagina / page: 4123, pag 808]. Frans is overleden op 26-04-1992 in Waalwijk, 84 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1942     Waspik (Café)
vanaf 1957     Julianastraat, Waspik
Beroepen:
Loondorser
Caféhouder
Chauffeur
Boerenknecht
Kantine-medewerker
Steenovenfabriek
Heidemaatschappij
Getuige bij:
20-05-1930     huwelijk Bart van der Velden (1905-1991) en Marie Meeren (1904-1996) [zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2.3.1]    [broer bruid]   [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels]
Frans trouwde, 34 jaar oud, op 27-05-1942 in Dongen met Anna Antonia Leemput (afb. 72), 28 jaar oud. Anna is geboren op 07-05-1914 om 10:00 in Dongen-Vaart, dochter van Marinus Leemput en Maria Antonia Smits. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Marinus Leemput (1884-1966) [vader]. Anna is overleden op 18-01-1997 in Waalwijk, 82 jaar oud.
Adressen:
van 1920 tot 1940     Vaart 98, Dongen   [bron: Bevolkingsregister Dongen 1920-1940]
tot 10-12-1928     Klein-Dongen, Dongen (Ze woont bij haar oom en tante Andries Heijkant en Johanna Smits, totdat ze gaat werken als dienstbode)
Beroep:
van 11-12-1928 tot 05-01-1929     Dienstbode   [bron: Bevolkingsregister Dongen 1916-1939]
meeren_johannes__1948.jpg meeren_johannes_en_pieta_van_de_noort_trouwfoto_1948.jpg meeren_johannes_en_pieta_van_de_noort_boerderij_links_en_cornelis_j._meeren_en_jeanne_dekkers_rechts_dongen__1970.jpg meeren_johannes__en_petronella_van_den_noort_begraafplaats_de_kremer_in_dongen.jpg
73 Meeren Johannes ~1948
74 Meeren Johannes en Pieta van de Noort trouwfoto 1948
75 Meeren Johannes en Pieta van de Noort boerderij links en Cornelis J. Meeren en Jeanne Dekkers rechts Dongen ~1970
76 Meeren Johannes, en Petronella van den Noort Begraafplaats De Kremer in Dongen
1.1.1.7.1.2.2.5.2.3.3 Johannes Adrianus (Jan) Meeren (afb. 73 t/m 76) is geboren op 24-04-1911 in De Moer, zoon van Joannes Jacobus (Koos) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2.3) en Barbara Elisabeth (Beth) Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1911 [bron: Bidprentje].
Notitie bij de geboorte van Jan: Loon op Zand / bevolkingsregisters, pagina 808 vermeld 24-10-1911, maar op pagina 4123 staat 24-04-1911 vermeld.
Jan is overleden op 02-07-1991 in Dongen, 80 jaar oud. Hij is begraven op 05-07-1991 in Dongen.
Notitie bij overlijden van Jan: Algemene Begraafplaats Dongen aan de Middellaan
Adressen:
vanaf 1946     Dongen
vanaf 1947     Lage Ham 4, Dongen
Beroepen:
Boerenknecht
Dagloner
Heidemaatschappij
Leerlooier
Boer (gemengd bedrijf)
Jan trouwde, 34 jaar oud, op 28-02-1946 in Dongen met Petronella Johanna (Pieta) van den Noort (afb. 74), 29 jaar oud. Pieta is geboren op 07-12-1916 in Dongen, dochter van Franciscus van den Noort en Petronella Koks. Pieta is overleden op 31-12-1988 in Oosterhout, 72 jaar oud. Zij is begraven op 04-01-1989 in Dongen.
Notitie bij overlijden van Pieta: Algemene Begraafplaats Dongen aan de Middellaan
Adres:
vanaf 07-12-1916     LagenHam 4, Dongen   [bron: Bevolkingsregister Dongen 1910-1920 blad 3]
Kind van Jan en Pieta:
meeren_fransje_overlijdensakte_breda_1952.jpg meeren_fransje_overlijdensakte_dongen_1952.jpg
77 Meeren Fransje overlijdensakte Breda 1952
78 Meeren Fransje overlijdensakte Dongen 1952
1 Franciscus Jacobus Petrus Maria (Frans) Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.2.3.3.1] (afb. 77 en 78), geboren op 04-05-1948 in Dongen. Frans is overleden op 06-03-1952 om 07:30 in Breda, 3 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frans: Verongelukt bij het oversteken van de Lage Ham richting watertoren. Geraakt door een auto.
meeren_catharina_en_johannes_sup_trouwfoto_de_moer_17_mei_1950.jpg meeren_catharina_en_johannes_sup_woonhuis_julianastraat_kaatsheuvel_2000.jpg
79 Meeren Catharina en Johannes Sup trouwfoto De Moer 17 mei 1950
80 Meeren Catharina en Johannes Sup woonhuis Julianastraat Kaatsheuvel 2000
1.1.1.7.1.2.2.5.2.3.4 Catharina Helena Anna (Toos) Meeren (afb. 79, 59 en 80) is geboren op 20-07-1913 in De Moer, dochter van Joannes Jacobus (Koos) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2.3) en Barbara Elisabeth (Beth) Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-07-1913 [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels; 0910 inventarisnummer pag. 808; pag 4123]. Toos is overleden op 28-04-1988 in Waalwijk, 74 jaar oud. Zij is begraven in Kaatsheuvel.
Notitie bij Toos: Parochiekerkhof van de St. Janparochie
Toos bleef kinderloos. Toos trouwde, 36 jaar oud, op 08-05-1950 in Loon op Zand met Johannes Wilhelmus (Jan) Sup, 38 jaar oud. Jan is geboren op 12-11-1911 in Tilburg, zoon van Pieter Sup en Cornelia Maria van Kuijk. Jan is overleden op 13-09-2000 in Waalwijk, 88 jaar oud. Hij is begraven op 18-09-2000 in Kaatsheuvel.
Notitie bij Jan: Parochiekerkhof van de St. Janparochie
meeren_cornelis_j.__zuivelffabriek_vooraanzicht_1949.jpg meeren_cornelis_j._en_jeanne_dekkers_huwelijk_feestgids_1952.jpg meeren_cornelis_j._en_jeanne_dekkers_trouwfoto_helvoirt_14_okt._1952.jpg meeren_cornelis__en_adriana_dekkers__begraafplaats_de_kremer_in_dongen_4_juli_2015.jpg dekkers_jeanne_helvoirt_of_tilburg__1942.jpg dekkers_jeanne_tekencahier_blad_st_nicolaasschool_1938.jpg
81 Meeren Cornelis J. Zuivelffabriek vooraanzicht 1949
82 Meeren Cornelis J. en Jeanne Dekkers huwelijk feestgids 1952
83 Meeren Cornelis J. en Jeanne Dekkers trouwfoto Helvoirt 14 okt. 1952
84 Meeren Cornelis, en Adriana Dekkers, begraafplaats De Kremer in Dongen 4 juli 2015
85 Dekkers Jeanne Helvoirt of Tilburg ~1942
86 Dekkers Jeanne tekencahier blad St Nicolaasschool 1938
dekkers_jeanne_en_truus_van_dongen_koopmans__afscheidsfeest_bij_franken_tilburg_12_juni_1952.jpg
87 Dekkers Jeanne en Truus van Dongen-Koopmans Afscheidsfeest bij Franken Tilburg 12 juni 1952
1.1.1.7.1.2.2.5.2.3.6 Cornelis Joannis (Kees [Nellis]) Meeren (afb. 81, 82, 83, 75 en 84) is geboren op 11-12-1918 in De Moer [bron: Loon op Zand / bevolkingsregisters;0910 inventarisnummer Pagina / page: 4123 - Deel (periode) / volume (timeperiod): 56 (1920-1939)], zoon van Joannes Jacobus (Koos) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2.3) en Barbara Elisabeth (Beth) Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1918 [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels; Archief:]. Kees [Nellis] is overleden op 24-05-1986 in Dongen, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Kees [Nellis]: Algemene Begraafplaats Dongen aan de Middellaan
Adressen:
van 1952 tot 1957     Lage Ham 3, Dongen (Bij de boerderij van zijn broer ingetrokken in een klein huisje bij de Donge)
vanaf 1957     Deken Oomenstraat 12, Dongen
Beroepen:
Loondorser
Schoenmaker
Leerlooier
Zuivelfabriek (kaasmaker)
Metaalbewerker (Firma Den Haan)
Houtbewerker (Firma Bald - keukenbladen)
Kees [Nellis] trouwde, 33 jaar oud, op 14-10-1952 in Helvoirt met Adriana Maria (Jeanne [Sjan]) Dekkers (afb. 83, 85, 86 en 87), 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-10-1952 in Helvoirt - St. Nicolaaskerk. Jeanne [Sjan] is geboren op 02-11-1924 in Helvoirt, dochter van Adrianus Johannes (Janus) Dekkers en Walthera [Waltera] (Woutje) Schoonus. Jeanne [Sjan] is overleden op 26-05-2008 om 20:30 in Dongen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-05-2008. Zij is begraven op 30-05-2008 in Dongen.
Adres:
van 1939 tot 12-06-1952     Goirkestraat 82, Tilburg
Beroep:
van 1939 tot 12-06-1952     Bediende (1 en 2e) (Al op haar 15e ging ze dienen in Tilburg bij de textielfabrikanten Nobke en Anna Franken, broer en zus. Ze wonen aan de Goirkestraat 82. Elke dag werken, niet naar huis, en 1 keer in de 2 weken op zondag vrij. Een streng regime.

Ze kreeg er vriendinnen voor het leven. Zo waren daar Truus Koopmans, Anja Panjoel uit Reusel die samen met haar dienden. In de Hasseltstraat diende Marieke Vosters, ook uit Reusel, waar ze wel als het al een keer kon, met veel plezier ging logeren.

Ook in de Goirkestraat diende een meisje uit Loon op Zand waar Kees (Nellis) Meeren mee ging. Toen die verkering uit raakte, stak hij de straat over om later met haar te trouwen.)
meeren_cornelis.jpg
88 Meeren Cornelis
1.1.1.7.1.2.2.5.2.4 Cornelis (Kees) Meeren (afb. 88) is geboren op 07-05-1876 in Kaatsheuvel, zoon van Jan Baptist (Jan) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2) en Petronella (Pietje) Raaijmakers. Kees is overleden op 17-11-1960 in Kaatsheuvel, 84 jaar oud.
Adres:
1912     Kaatsheuvel
Beroep:
1912     Landbouwer (Vermeld bij scheiding van erfenis van zijn vader)
Kees trouwde, 27 jaar oud, op 19-05-1903 in Loon op Zand [bron: Huwelijksregister 1903, akte 17] met Adriana van Dongen, 29 jaar oud. Adriana is geboren op 03-04-1874 in Loon op Zand. Adriana is overleden op 13-03-1922 in Loon op Zand, 47 jaar oud.
Kinderen van Kees en Adriana:
1 Petronella Jacoba Maria Meeren, geboren op 04-03-1904 in Loon op Zand. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.4.1.
2 Jacobus Johannes (Coos) Meeren, geboren op 22-03-1905 in Loon op Zand. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.4.2.
3 Johannes Marinus Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.2.4.3], geboren op 30-06-1906 in Loon op Zand [bron: Bevolkingsregister Loon op Zand, pagina 1982].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Bij de geboorte als Johannes A beschreven, bij overlijden in akte staat Johannes Marinus.
Johannes is overleden op 03-04-1907 om 17:30 in Loon op Zand, 9 maanden oud [bron: Overljdensregister Loon op zand, akte 52].
4 Johanna Johannes Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.2.4.4], geboren op 24-06-1907 in Loon op Zand [bron: Bevolkingsregister Loon op Zand, pagina 1987]. Johanna is overleden op 01-10-1907 om 16:00 in Loon op Zand, 3 maanden oud [bron: Overlijdensregister Loon op Zand akte 149].
5 Johanna Maria Meeren, geboren op 20-09-1908 in Kaatsheuvel. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.4.5.
6 Anna Johanna Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.2.4.6], geboren op 09-06-1910 in Loon op Zand. Anna is overleden op 22-12-1913 in Loon op Zand, 3 jaar oud.
7 Maria Mathea Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.2.4.7], geboren op 04-01-1912 in Loon op Zand. Maria is overleden op 12-02-1913 om 08:30 in Loon op Zand, 1 jaar oud [bron: Overlijdensregister Loon op Zand akte 16].
8 Johannes Jacobus Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.2.4.8], geboren op 19-12-1912 in Loon op Zand.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Op 19-12-1913 staat vermeld in Regionaal Archief Tilburg ook een geboorte van Johannes J, naast die van 19-12-1912. Lijkt een foutieve vermelding.
Johannes is overleden op 13-10-1940 in Tilburg, 27 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: In overlijdensregister van Loon op Zand staat 16-10-1940 als datum van overlijden.
Johannes bleef ongehuwd.
Beroepen:
Boerenknecht
Leerlooier
9 Marinus Johannes Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.2.4.9], geboren op 31-01-1916 in Loon op Zand. Marinus is overleden op 04-02-1929 in Loon op Zand, 13 jaar oud.
1.1.1.7.1.2.2.5.2.4.1 Petronella Jacoba Maria Meeren is geboren op 04-03-1904 in Loon op Zand, dochter van Cornelis (Kees) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2.4) en Adriana van Dongen. Petronella is overleden op 16-09-1968 in Tilburg, 64 jaar oud. Petronella trouwde, 26 jaar oud, op 20-05-1930 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels] met Adrianus Marinus Zijlmans, 31 jaar oud. Adrianus is geboren op 16-01-1899 in Loon op Zand. Adrianus is overleden op 10-05-1988 in Loon op Zand, 89 jaar oud.
Kind van Petronella en Adrianus:
1 N.N. Zijlmans [1.1.1.7.1.2.2.5.2.4.1.1], levenloos geboren kind, geboren om 20:00.
1.1.1.7.1.2.2.5.2.4.2 Jacobus Johannes (Coos) Meeren is geboren op 22-03-1905 in Loon op Zand, zoon van Cornelis (Kees) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2.4) en Adriana van Dongen. Coos is overleden op 22-03-1975 in Loon op Zand, 70 jaar oud. Coos bleef kinderloos.
Beroepen:
Molenaarsknecht
Schoenmaker
Coos trouwde, 41 jaar oud, op 24-06-1946 in Gilze en Rijen met Johanna Timmermans, 30 jaar oud. Johanna is geboren op 31-10-1915 in Gilze-Rijen. Johanna is overleden op 08-05-1990 in Loon op Zand, 74 jaar oud.
1.1.1.7.1.2.2.5.2.4.5 Johanna Maria Meeren is geboren op 20-09-1908 in Kaatsheuvel, dochter van Cornelis (Kees) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2.4) en Adriana van Dongen. Johanna is overleden op 26-10-1996 in Waalwijk, 88 jaar oud. Zij is begraven op 30-10-1996 in Kaatsheuvel.
Adres:
tot 05-05-1976     Akkerstraat 29, Kaatsheuvel   [bron: Vermelding bij genealogie-opvraag Loon op Zand]
Johanna trouwde, 35 jaar oud, op 22-08-1944 in Loon op Zand met Cornelis Johannes Dingemans, 31 jaar oud. Cornelis is geboren op 11-11-1912 in Tilburg. Cornelis is overleden op 04-05-1988 in Tilburg, 75 jaar oud. Hij is begraven in Kaatsheuvel.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Kerkhof St.Jan
1.1.1.7.1.2.2.5.2.6 Catharina (Cato) Meeren is geboren op 15-02-1879 in De Moer, dochter van Jan Baptist (Jan) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2) en Petronella (Pietje) Raaijmakers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1879 [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels; Pagina / page: 1045, 1988, 2501, 2704, 61]. Cato is overleden op 09-01-1969 in Kaatsheuvel, 89 jaar oud. Zij is begraven in Kaatsheuvel.
Notitie bij overlijden van Cato: Overleden in huize Bethlehem
Adres:
1912     Kaatsheuvel
Beroep:
1912     Besteller bij Van Gend en Loos
Cato trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1905 in Loon op Zand met Engelbert [Lambertus] Smeets, 36 jaar oud. Engelbert is geboren op 20-04-1869 in Udenhout. Engelbert is overleden op 21-08-1941 in Tilburg, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Engelbert: Overleden on het ziekenhuis te Tilburg
Vermelding op rouwprentje: Lid en gouden jubilaris der H. Familie.
Adres:
1912     Kaatsheuvel
Beroep:
1912     Besteller bij Van Gend en Loos
Kinderen van Cato en Engelbert:
1 Francisca Smeets [1.1.1.7.1.2.2.5.2.6.1], geboren op 20-05-1906 in Dongen.
2 Johanna Petronella Smeets [1.1.1.7.1.2.2.5.2.6.2], geboren op 29-06-1907 in Dongen.
3 Joannes Petrus Smeets [1.1.1.7.1.2.2.5.2.6.3], geboren op 18-08-1908 in Kaatsheuvel.
4 Franciscus Johannes (Frans) Smeets [1.1.1.7.1.2.2.5.2.6.4], geboren op 01-12-1910 in Kaatsheuvel.
5 Petronella Maria (Nelleke) Smeets [1.1.1.7.1.2.2.5.2.6.5], geboren op 15-08-1912 in Kaatsheuvel.
6 Johanna Maria (Jo) Smeets [1.1.1.7.1.2.2.5.2.6.6], geboren op 17-10-1913 in Kaatsheuvel.
1.1.1.7.1.2.2.5.2.9 Petronella Meeren is geboren op 27-06-1885 in Loon op Zand, dochter van Jan Baptist (Jan) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2) en Petronella (Pietje) Raaijmakers. Petronella is overleden op 17-10-1969 in Rijen, 84 jaar oud. Zij is begraven op 20-10-1969 in Rijen.
Notitie bij overlijden van Petronella: Parochiekerkhof in Rijen
Adres:
1912     Kaatsheuvel
Beroep:
1912     Jachtopziener
Petronella trouwde, 23 jaar oud, op 24-05-1909 in Loon op Zand met Embertus Vrienten, 31 jaar oud. Embertus is geboren op 10-01-1878 in Loon op Zand. Embertus is overleden op 07-02-1956 in Rijen, 78 jaar oud.
Adres:
1912     Kaatsheuvel
Beroep:
1912     Jachtopziener
Religie:
RK (Lid van de Voortplanting des Geloofs en van meerdere broederschappen.)   [bron: Bidprentje]
1.1.1.7.1.2.2.5.2.10 Johanna Meeren is geboren op 20-08-1887 in Berndijk-Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand, dochter van Jan Baptist (Jan) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2) en Petronella (Pietje) Raaijmakers. Johanna is overleden op 21-06-1968 in Berndijk-Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand, 80 jaar oud. Zij is begraven op 25-06-1968 in Dongen-Vaart.
Notitie bij overlijden van Johanna: R.K. Kerkhof Dongen-Vaart
Adres:
1912     Kaatsheuvel
Beroep:
1912     Landbouweres
Johanna trouwde, 31 jaar oud, op 23-09-1918 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels] met Adriaan Mols, 28 jaar oud. Adriaan is geboren op 07-02-1890 in Dongen. Adriaan is overleden op 20-05-1955 in Tilburg, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adriaan: Overleden in het St. Elisabeth ziekenhuis te tilburg
Beroep:
Leerlooier
meeren_jana_en_familie_tgv_40_jarig_huwelijksfeest_1957.jpg
89 Meeren Jana en familie tgv 40 jarig huwelijksfeest 1957
1.1.1.7.1.2.2.5.2.11 Adriana (Jaon) Meeren (afb. 64 en 89) is geboren op 06-05-1890 in Loon op Zand, dochter van Jan Baptist (Jan) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2) en Petronella (Pietje) Raaijmakers. Jaon is overleden op 19-06-1962 in Loon op Zand, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jaon: Overleden in het St. Elisabeth ziekenhuis te Tilburg.
Adres:
1912     Kaatsheuvel
Beroep:
1912     Naaister
Religie:
RK (Lid van de broederschap van St. Gerlach)   [bron: Bidprentje]
Jaon trouwde, 26 jaar oud, op 30-04-1917 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand / BS / tienjarentafels] met Marinus van Onzenoord, 27 jaar oud. Marinus is geboren op 12-09-1889 in Loon op Zand. Marinus is overleden op 31-01-1974 in Loon op Zand, 84 jaar oud. Hij is begraven op 04-02-1974 in Loon op Zand.
Notitie bij overlijden van Marinus: Kerkhof van de parochie van St. Jan Onthoofding
Getuige bij:
12-05-1919     huwelijk Pieter Meeren (1891-1966) en Adriana Maria Rekkers (1885-1948) [zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2.12]    [zwager bruidegom]   [bron: BS huwelijk N-Br - Capelle inventaris 587 nr 5]
Kind van Jaon en Marinus:
1 Lambertus Carolus ([Bart) van Onzenoord, geboren op 29-12-1933 in Loon op Zand. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.11.1.
1.1.1.7.1.2.2.5.2.11.1 Lambertus Carolus ([Bart) van Onzenoord is geboren op 29-12-1933 in Loon op Zand, zoon van Marinus van Onzenoord en Adriana (Jaon) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2.11). [Bart is overleden op 10-03-2010 in Tilburg, 76 jaar oud. Hij is begraven op 16-03-2010 in Tilburg.
Adres:
Hoogkarspelstraat 39, 5045 BH Tilburg (013-5704351)
Beroep:
Schoenmaker - Rijksambtenaar - Groepscommandant Rijkspolitie (Bart is drager van de ere-medaille in Goud in de Orde van Oranje Nassau.
Bart moest na zijn lager school gaan werken op het schoenfabriek, in de avonduren volgde hij een cursus algemene ontwikkeling na lager onderwijs, met als resultaat een diploma. Op 9 april 1953 moest Bart opkomen als dienstplichtig Marechaussee, na zijn dienstplicht, oktober 1954, heeft hij nog enige tijd op het schoenfabriek gewerkt en is toen overgegaan naar het Korps Gestichtswacht,als gevangene bewaker buitendienst, te Veenhuizen, september 1955, na zijn opleiding kreeg hij diverse standplaatsen. Na een bepaalde tijd zou hij in de binnendienst moeten gaan werken, hij is toen overgegaan, in november 1956, naar het Munitie depot in Loon op Zand waar hij als magazijn bediende begon, en in 1959 gediplomeerd ploegbaas werd, in 1961 werd hij chauffeur bij 431 Munitie Renovatie Compagnie. Op 1 januari 1966 ging hij in opleiding voor Parketwachter bij het Korps Rijkspolitie, na zijn opleiding werd hij geplaatst in Breda, van waaruit hij diverse malen werd gedetacheerd o.a. naar Amsterdam en den Haag, in 1969 ontving hij een tevredenheids betuiging vanwegen een verijdelde ontsnapping, waarbij hij bedreigd werd met een vuurwapen, (wat later bleek een nauwelijks van echt te onderscheiden namaak wapen was ). In 1978 ging hij naar de kaderschool van het Korps en werd daarna bevorderd tot kaderlid afd. executie.1 december 1987 werdhij benoemd tot plaatsvervangend groepscommandant. Op 1 mei 1988 werd hij bevorderd tot Groepscommandant van de groep Parketpolitie te Breda. Op 1 januari 1994 ging hij met F.L.O. , functioneel leeftijds ontslag. Bart was gedurende 14 jaren Hoofdbestuurslid van de Algemene Nederlandse Politie Vereniging, waarvan de laatste 5 jaren als algemeen penningmeester. Bij zijn afscheid als groepscommandant heeft hij het Gouden Verenigings-insigne van de A.N.P.V. gekregen.)
  [bron: www.onzenoord.nl]
[Bart trouwde met Everdina Johanna Elisabeth (Dina) van Huijkelom. Dina is geboren op 07-04-1936 in Tilburg. Dina is overleden op 24-05-2003 in Tilburg, 67 jaar oud. Zij is begraven op 30-05-2003 in Tilburg.
Notitie bij overlijden van Dina: Begraafplaats aan de hoflaan
Beroep:
Stopster /Betexleidster /huisvrouw (Dina heeft na de lagereschool de opleiding gevolgd tot textiel-stopster, zij heeft daar het diploma behaald. Hierna is zij gaan werken bij de Fa. "H.F.C. Enneking" eerst als stopster daarna als stukken-controleuse, als het nodig was werd zij ingezet bij de Betex. Na haar huwelijk, in november 1962, is zij in 1963 bij dezelfde Fa. gaan werken als Betex- Leidster, een van haar leerlinge heeft het Goude horloge ontvangen, dit was een landelijke erkenning voor de beste leerling van het schooljaar in het leerlingstelsel "BETEX" Bedrijfs opleiding textiel. De leerlinge genoten per week 11 uur theoretischeopleiding aan de lagere textielschool en 29 uur praktijk.)   [bron: www.onzenoord.nl]
meeren_pieter__trouwt_met_adriana_maria_rekkers_op_12_mei_1919_in_capelle.jpg rekkers_adriana_1e_echtgen._van_pieter_meeren_kaatsheuvel_1948.jpg
90 Meeren Pieter, trouwt met Adriana Maria Rekkers op 12 mei 1919 in Capelle
91 Rekkers Adriana 1e echtgen. van Pieter Meeren Kaatsheuvel 1948
1.1.1.7.1.2.2.5.2.12 Pieter Meeren (afb. 90) is geboren op 14-12-1891 in Kaatsheuvel, zoon van Jan Baptist (Jan) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2) en Petronella (Pietje) Raaijmakers. Pieter is overleden op 20-12-1966 om 22:55 in Waalwijk, 75 jaar oud.
Adressen:
van voor 1923 tot 1942     De Baan, Loon op Zand
van 1942 tot 1962     Marktstraat, Loon op Zand
vanaf 1962     Gasthuisstraat, Loon op Zand
Beroepen:
Dorser
Boer
Winkelier in gereedschap
jubileum:
13-05-1944     a.s zaterdag 13 mei hopen onze geliefde ouders
P. Meeren
A. Meeren-Rekkers
hunne 25-jarige echtvereeniging te herdenken
hunne dankbare kinderen Jo, Nellie, Annie en Johan
Kaatsheuvel, Marktstr.14
  [bron: advertentie CBG]
Pieter:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 12-05-1919 in Sprang-Capelle [bron: BS huwelijk N-Br - Capelle inventaris 587 nr 5] met Adriana Maria Rekkers (afb. 91), 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Adriana was de volgende getuige aanwezig: Marinus van Onzenoord (1889-1974) [zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2.11] [zwager bruidegom]. Adriana is geboren op 04-02-1885 in Waspik. Adriana is overleden op 23-09-1948 in Kaatsheuvel, 63 jaar oud.
Adressen:
van na 04-02-1885 tot voor 23-09-1948     Capelle
van voor 23-09-1948 tot 23-09-1948     Loon op Zand
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 13-05-1953 met Liduina Josephina Maria Zoetmulder, 51 jaar oud. Liduina is geboren op 12-10-1901 in Schiedam. Liduina is overleden op 27-04-1985 in Waalwijk, 83 jaar oud. Zij is begraven in Kaatsheuvel.
Notitie bij overlijden van Liduina: Begraven op het St-Jans kerkhof
Kinderen van Pieter en Adriana:
1 Petronella Johanna (Nellie) Meeren, geboren op 31-03-1920 in Loon op Zand. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.12.1.
2 Johanna Petronella (Jo) Meeren, geboren op 07-07-1921 in Loon op Zand. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.2.12.2.
3 Johannes Petrus (Han [Johan]) Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.2.12.3], geboren op 22-09-1923 in Loon op Zand. Han [Johan] is overleden op 08-03-1985 in Waalwijk, 61 jaar oud. Hij is begraven op 12-03-1985 in Kaatsheuvel.
Notitie bij overlijden van Han [Johan]: Overleden in het St. Nicolaas ziekenhuis in Waalwijk.
Na de dienst in de kapel van De Vossenberg begraven op het kerkhof van de H.H. Martelaren van Gorcum
Han [Johan] bleef ongehuwd.
Beroepen:
Boer
Voerman
Magazijnknecht
4 Johannes Adrianus Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.2.12.4], geboren op 29-09-1924 in Loon op Zand. Johannes is overleden op 17-06-1926 in Loon op Zand, 1 jaar oud.
5 Maria Josephina Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.2.12.5], geboren op 31-03-1926 in Loon op Zand. Maria is overleden op 27-01-1927 in Loon op Zand, 9 maanden oud.
1.1.1.7.1.2.2.5.2.12.1 Petronella Johanna (Nellie) Meeren is geboren op 31-03-1920 in Loon op Zand, dochter van Pieter Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2.12) en Adriana Maria Rekkers. Nellie is overleden op 16-05-1988 in Loon op Zand, 68 jaar oud. Nellie trouwde, 31 jaar oud, op 16-10-1951 in Loon op Zand met Johannes Arnoldus Klerks, 28 jaar oud. Johannes is geboren op 12-06-1923 in Drunen. Johannes is overleden op 09-02-1999 in Waalwijk, 75 jaar oud.
1.1.1.7.1.2.2.5.2.12.2 Johanna Petronella (Jo) Meeren is geboren op 07-07-1921 in Loon op Zand, dochter van Pieter Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2.12) en Adriana Maria Rekkers. Jo is overleden op 27-05-1991 in Leidschendam, 69 jaar oud. Jo:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 28-12-1951 in ’s Gravenhage met Adolphe Adriaan Kiepe, 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 09-09-1963 in ’s Gravenhage. Adolphe is geboren op 06-10-1920 in ’s Gravenhage. Adolphe is overleden op 09-01-1984 in Nijmegen, 63 jaar oud.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 27-09-1969 in ’s Gravenhage met Willem Hendrik Antonissen, 54 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Willem is geboren op 07-05-1915 in ’s Gravenhage. Willem is overleden op 31-10-1999 in Maastricht, 84 jaar oud.
1.1.1.7.1.2.2.5.2.14 Maria (Marie) Meeren is geboren op 03-05-1897 in Berndijk - Kaatsheuvel, dochter van Jan Baptist (Jan) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.2) en Petronella (Pietje) Raaijmakers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-05-1897 [bron: Loon op Zand BS geboorten 1897 (RHC Tilburg) Burgerlijke Stand (1658A akte 108)]. Marie is overleden op 08-08-1970 in Waalwijk, 73 jaar oud. Zij is begraven op 11-08-1970 in Berndijk - Kaatsheuvel. Marie trouwde, 22 jaar oud, op 25-11-1919 in Loon op Zand met Petrus (Peter) van Laarhoven, 30 jaar oud. Peter is geboren op 08-10-1889 in Loon op Zand. Peter is overleden op 25-01-1951 in Kaatsheuvel, 61 jaar oud.
1.1.1.7.1.2.2.5.3 Adriaan Meeren is geboren op 30-08-1839 in Oosterhout, zoon van Joannes Adriani Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5) en Johanna van Ginneken. Adriaan is overleden op 09-01-1889 in Oosterhout, 49 jaar oud. Adriaan trouwde, 30 jaar oud, op 12-05-1870 in Oosterhout [bron: BS huwelijk N-Br - Oosterhout inventaris 5895 nr 25] met Maria van Ginneken, 26 jaar oud. Maria is geboren op 09-01-1844 in Oosterhout, dochter van Arnoldus van Ginneken en Wilhelmina Oomen. Maria is overleden op 31-12-1903 in Oosterhout, 59 jaar oud. Maria trouwde later op 11-01-1894 in Oosterhout [bron: BS Oosterhout inv 5900 nr 2] met Karel Bol (1844-1895).
Kinderen van Adriaan en Maria:
1 Johanna Meeren, geboren op 03-04-1872 in Oosterhout. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.3.1.
2 Wilhelmina Meeren, geboren op 10-03-1874 in Oosterhout. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.3.2.
3 Adriana Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.3.3], geboren op 14-06-1875 in Oosterhout. Adriana is overleden op 30-07-1875 in Oosterhout, 1 maand oud.
4 Pietronella Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.3.4], geboren op 14-06-1875 in Oosterhout. Pietronella is overleden op 08-07-1875 in Oosterhout, 24 dagen oud.
5 Pietronella Meeren, geboren op 02-11-1877 in Oosterhout. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.5.3.5.
6 [waarschijnlijk] N.N. Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.3.6], levenloos geboren dochter, geboren op 10-08-1981 in Oosterhout.
7 Arnoldus Johannes Meeren [1.1.1.7.1.2.2.5.3.7], geboren op 04-08-1883 in Oosterhout. Arnoldus is overleden op 20-11-1888 in Oosterhout, 5 jaar oud.
1.1.1.7.1.2.2.5.3.1 Johanna Meeren is geboren op 03-04-1872 in Oosterhout, dochter van Adriaan Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.3) en Maria van Ginneken. Johanna is overleden op 31-01-1953 in Hilversum, 80 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Oude gegevens: overleden 04-10-1982 te Rotterdam
Adres:
vanaf 04-11-1892     Rotterdam
Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 29-07-1896 in Rotterdam met Anders Wilhelm Nilsson, 24 jaar oud. Anders is geboren op 25-10-1871 in Skara (Zweden). Anders is overleden op 03-09-1913 in Amsterdam, 41 jaar oud.
1.1.1.7.1.2.2.5.3.2 Wilhelmina Meeren is geboren op 10-03-1874 in Oosterhout, dochter van Adriaan Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.3) en Maria van Ginneken. Wilhelmina is overleden op 07-04-1962 in Noordwijk, 88 jaar oud. Wilhelmina:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 08-02-1904 in Teteringen met Franciscus Josephus Schuurmans, 23 jaar oud. Franciscus is geboren op 20-01-1881 in Ginneken. Franciscus is overleden op 19-06-1919 in ’s Gravenhage, 38 jaar oud.
Notitie bij Franciscus: Was smid van beroep
Beroep:
Smid
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 23-08-1923 in ’s Gravenhage met Adrianus Jacobus Van Dijk, 51 jaar oud. Adrianus is geboren op 10-05-1872 in Monster. Adrianus is overleden op 23-01-1946 in ’s Gravenhage, 73 jaar oud.
1.1.1.7.1.2.2.5.3.5 Pietronella Meeren is geboren op 02-11-1877 in Oosterhout, dochter van Adriaan Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.5.3) en Maria van Ginneken. Pietronella is overleden op 29-04-1967 in Rotterdam, 89 jaar oud. Pietronella trouwde, 23 jaar oud, op 13-06-1901 in Oosterhout [bron: BS huwelijk N-Br - Oosterhout inventaris 5901 nr 51] met Antonius Norbertus Robben, 24 jaar oud. Antonius is geboren op 01-11-1876 in Tilburg, zoon van Johannes Cornelis Robben en Maria Elisabeth van Luijk. Antonius is overleden op 22-03-1967 in Oud-Beijerland, 90 jaar oud.
1.1.1.7.1.2.2.6 Adrianus Adriani Meeren, zoon van Adrianus Cornelis (Adriaan (Corneel)) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2) en Catharina Cornelis van Wesel. Hij is gedoopt op 07-04-1800 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 143 r]. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Dingna Mertens en Daniel Sweep. Adrianus is overleden op 05-09-1859 in Monster, 59 jaar oud.
Beroepen:
Arbeider
Bouwmanknecht
Nation. Militie:
Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op 12-08-1826 in Ginneken met Anna Nuyten, 19 jaar oud. Zij is gedoopt op 11-04-1807 in Ginneken. Anna is overleden op 10-02-1828 in Ginneken, 20 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Adrianus en Anna:
1 Anna Meeren, gedoopt op 10-07-1826 in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.6.1.
2 [waarschijnlijk] Dingenia Meeren [1.1.1.7.1.2.2.6.2]. Zij is gedoopt op 27-01-1828 in Ginneken. Dingenia is overleden op 03-02-1830 in Ginneken, 2 jaar oud.
1.1.1.7.1.2.2.6.1 Anna Meeren, dochter van Adrianus Adriani Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.6) en Anna Nuyten. Zij is gedoopt op 10-07-1826 in Ginneken. Anna is overleden op 27-07-1859 in Monster, 33 jaar oud. Anna trouwde, 26 jaar oud, op 04-12-1852 in Monster [bron: Historisch Archief Westland, Monster, huwelijksaktenummer: 18 r] met Adrianus Storm, 20 jaar oud. Adrianus is geboren op 22-02-1832 in Monster. Adrianus is overleden.
Kinderen van Anna en Adrianus:
1 Anna Storm, geboren op 24-04-1853 in Monster. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.6.1.1.
2 Adriana Storm [1.1.1.7.1.2.2.6.1.2], geboren op 10-08-1854 in Monster. Adriana is overleden op 18-04-1855 in Monster, 8 maanden oud.
3 Pieter Storm [1.1.1.7.1.2.2.6.1.3], geboren op 18-12-1855 in Monster. Pieter is overleden.
4 Adrianus Storm [1.1.1.7.1.2.2.6.1.4], geboren op 15-06-1857 in Monster. Adrianus is overleden op 20-09-1857 in Monster, 3 maanden oud.
5 Adriana Storm [1.1.1.7.1.2.2.6.1.5], geboren op 10-08-1858 in Monster. Zij is gedoopt op 25-01-1859 in Monster. Adriana is overleden.
6 Cornelis Storm [1.1.1.7.1.2.2.6.1.6], geboren op 09-07-1859 in Monster. Cornelis is overleden op 26-07-1859 in Monster, 17 dagen oud.
1.1.1.7.1.2.2.6.1.1 Anna Storm is geboren op 24-04-1853 in Monster, dochter van Adrianus Storm en Anna Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.6.1). Anna is overleden. Anna trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1878 in Veur [bron: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg, Huwelijksakte 1] met Martinus Duijndam. Martinus is geboren in Voorschoten.
1.1.1.7.1.2.2.7 Henricus Adriani Meeren, zoon van Adrianus Cornelis (Adriaan (Corneel)) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2) en Catharina Cornelis van Wesel. Hij is gedoopt op 15-07-1802 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 162 r]. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Lauwereijsen en [waarschijnlijk] Jacobus Petri Meeren [Vermeeren].
Notitie bij de geboorte van Henricus: Jacobus Meeren is genoemd. Dit zal de oom van Adriaan zijn.
Vermelding: vader uit Ginneken, moeder uit Bavel; de vrouw van Joannes van Gestel ipv de peter en meter
Henricus is overleden op 24-08-1869 in Hoogstraten, 67 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode   [bron: http://allrelatives.geneanet.org/contact/mirrith2007/Danny-Matthe]
Henricus trouwde, 35 jaar oud, op 08-02-1838 in Hoogstraten met Isabella Coertjens [Coertiens], 21 jaar oud. Isabella is geboren op 25-05-1816 in Hoogstraten, dochter van Cornelis Coertiens en Catharina Meyvis. Isabella is overleden op 08-04-1884 in Hoogstraten, 67 jaar oud.
Beroep:
25-05-1871     Winkelierster   [bron: Huwelijksakte van Joanna]
Kinderen van Henricus en Isabella:
1 Cornelius Meiren [1.1.1.7.1.2.2.7.1], geboren op 27-08-1838 in Hoogstraten. Cornelius is overleden op 13-02-1853 in Hoogstraten, 14 jaar oud.
2 Catharina Meeren, geboren op 22-01-1840 in Wortel (België). Volgt 1.1.1.7.1.2.2.7.2.
3 Adriana Meeren, geboren op 10-10-1841 in Wortel (België). Volgt 1.1.1.7.1.2.2.7.3.
4 Joannes (Jan) Meiren, geboren op 15-03-1845 in Wortel (België). Volgt 1.1.1.7.1.2.2.7.4.
5 Franciscus Meiren, geboren op 14-08-1848 in Hoogstraten. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.7.5.
6 Joanna [Johanna] Meiren [Meeren], geboren op 28-11-1850 in Hoogstraten. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.7.6.
7 Adrianus Meiren, geboren op 08-01-1853 in Hoogstraten. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.7.7.
8 Carolus Meiren, geboren op 31-01-1856 in Hoogstraten. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.7.8.
9 Maria Paulina Meiren, geboren op 26-06-1858 in Hoogstraten. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.7.9.
1.1.1.7.1.2.2.7.2 Catharina Meeren is geboren op 22-01-1840 in Wortel (België), dochter van Henricus Adriani Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.7) en Isabella Coertjens [Coertiens]. Catharina is overleden. Catharina trouwde, 30 jaar oud, op 07-03-1870 in Antwerpen met Ludovicis Chattin.
1.1.1.7.1.2.2.7.3 Adriana Meeren is geboren op 10-10-1841 in Wortel (België), dochter van Henricus Adriani Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.7) en Isabella Coertjens [Coertiens]. Adriana is overleden. Adriana trouwde, 29 jaar oud, op 25-05-1871 in Antwerpen met Petrus Josephus Mertens, 35 jaar oud. Petrus is geboren op 01-08-1835 in Herentals (België).
1.1.1.7.1.2.2.7.4 Joannes (Jan) Meiren is geboren op 15-03-1845 in Wortel (België), zoon van Henricus Adriani Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.7) en Isabella Coertjens [Coertiens]. Jan is overleden.
Beroep:
25-05-1871     Slachter
Getuige bij:
25-05-1871     huwelijk Franciscus Josephus [Francois Joseph] Damblon (1847-1925) en Joanna [Johanna] Meiren [Meeren] (1850-1924) [zie 1.1.1.7.1.2.2.7.6]    [broer bruid]   [bron: Huwelijksacte nr. 497]
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 17-11-1870 in Antwerpen met Dorothea Demaeyer, 24 jaar oud. Dorothea is geboren op 03-09-1846 in Heringenhattem (België). Dorothea is overleden.
1.1.1.7.1.2.2.7.5 Franciscus Meiren is geboren op 14-08-1848 in Hoogstraten, zoon van Henricus Adriani Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.7) en Isabella Coertjens [Coertiens]. Franciscus is overleden op 10-01-1902 in Antwerpen, 53 jaar oud.
Beroep:
25-05-1871     Dienstbode   [bron: Huwelijksacte van zus Joanna]
Getuige bij:
25-05-1871     huwelijk Franciscus Josephus [Francois Joseph] Damblon (1847-1925) en Joanna [Johanna] Meiren [Meeren] (1850-1924) [zie 1.1.1.7.1.2.2.7.6]    [broer bruid]   [bron: Huwelijksacte nr. 497]
Franciscus trouwde, 32 jaar oud, op 27-01-1881 in Antwerpen met Johanna Mouwen, 37 jaar oud. Johanna is geboren op 30-05-1843 in Steenbergen. Johanna is overleden op 25-06-1920 in Antwerpen, 77 jaar oud.
Kinderen van Franciscus en Johanna:
1 N.N. Meiren [1.1.1.7.1.2.2.7.5.1], geboren op 30-11-1881 in Antwerpen. N.N. is overleden op 30-11-1881 in Antwerpen, geen dag oud.
2 Henricus Meiren [1.1.1.7.1.2.2.7.5.2], geboren op 12-11-1882 in Antwerpen. Henricus is overleden op 18-11-1882 in Antwerpen, 6 dagen oud.
damblon_franciscus_josephus__trouwt_met_joanna_meeren_op_25_mei_1871_in_antwerpen.png
92 Damblon Franciscus Josephus, trouwt met Joanna Meeren op 25 mei 1871 in Antwerpen
1.1.1.7.1.2.2.7.6 Joanna [Johanna] Meiren [Meeren] is geboren op 28-11-1850 in Hoogstraten, dochter van Henricus Adriani Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.7) en Isabella Coertjens [Coertiens]. Joanna is overleden op 07-07-1924 in Sorée (Provincie Namen in België), 73 jaar oud.
Notitie bij Joanna: Bij het huwelijk verklaart de moeder van Joanna (Isabella Coertjes) onder eed dat abusievelijk de naam Meiren geschreven stond in plaats van Meeren
Adressen:
Hoogstraten
25-05-1871     Lange Leemstraat 44, Antwerpen
Beroep:
25-05-1871     Dienstmeid (In de Lange Leemstraat 44)   [bron: Huwelijksacte]
Joanna trouwde, 20 jaar oud, op 25-05-1871 in Antwerpen [bron: Huwelijksacte nr. 497] met Franciscus Josephus [Francois Joseph] Damblon (afb. 92), 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Joanna en Franciscus waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Meiren (geb. 1845) [zie 1.1.1.7.1.2.2.7.4] [broer bruid] en Franciscus Meiren (1848-1902) [zie 1.1.1.7.1.2.2.7.5] [broer bruid]. Franciscus is geboren op 16-11-1847 in Sorée (Provincie Namen in België), zoon van Alexander Josephus Damblon en Maria Josepha Martin. Franciscus is overleden op 02-05-1925 in Sorée (Provincie Namen in België), 77 jaar oud.
Notitie bij Franciscus: 25 mei 1871: Joanna Meeren
Beroepen:
Mijnwerker
1893     Landbouwer
Kinderen van Joanna en Franciscus:
1 Alexandre Maurice Joseph Damblon [1.1.1.7.1.2.2.7.6.1], geboren op 19-07-1872 in Sorée (Provincie Namen in België). Alexandre is overleden.
2 Elisa Marie Anne Damblon, geboren op 01-10-1874 in Sorée (Provincie Namen in België). Volgt 1.1.1.7.1.2.2.7.6.2.
3 Narcisse Joseph Damblon [1.1.1.7.1.2.2.7.6.3], geboren op 10-07-1877 in Sorée (Provincie Namen in België). Narcisse is overleden.
4 Mathilde Sophie Josephine Damblon [1.1.1.7.1.2.2.7.6.4], geboren op 14-07-1880 in Sorée (Provincie Namen in België). Mathilde is overleden.
5 Sylvie Marie Damblon, geboren op 27-02-1883 in Sorée (Provincie Namen in België). Volgt 1.1.1.7.1.2.2.7.6.5.
6 Maria Elisa Damblon [1.1.1.7.1.2.2.7.6.6], geboren op 30-11-1885 in Sorée (Provincie Namen in België). Maria is overleden op 26-12-1922 in Sorée (Provincie Namen in België), 37 jaar oud.
7 Alfred Joseph Vital Damblon [1.1.1.7.1.2.2.7.6.7], geboren op 18-07-1887 in Sorée (Provincie Namen in België). Alfred is overleden.
8 Eudore Hélène Marie Damblon [1.1.1.7.1.2.2.7.6.8], geboren op 03-06-1890 in Sorée (Provincie Namen in België). Eudore is overleden op 08-04-1920 in Sorée (Provincie Namen in België), 29 jaar oud.
9 Ernest Joris Joseph Damblon [1.1.1.7.1.2.2.7.6.9], geboren op 20-05-1893 in Sorée (Provincie Namen in België). Ernest is overleden.
1.1.1.7.1.2.2.7.6.2 Elisa Marie Anne Damblon is geboren op 01-10-1874 in Sorée (Provincie Namen in België), dochter van Franciscus Josephus [Francois Joseph] Damblon en Joanna [Johanna] Meiren [Meeren] (zie 1.1.1.7.1.2.2.7.6). Elisa is overleden. Elisa trouwde, 24 jaar oud, op 27-11-1898 in Sorée (Provincie Namen in België) met Gustave Auguste Joseph Thirionnet, 20 jaar oud. Gustave is geboren op 10-11-1878 in Sorée (Provincie Namen in België). Gustave is overleden.
damblon_sylvie.jpg doth_e_joseph_jean.jpg
93 Damblon Sylvie
94 Dothée Joseph Jean
1.1.1.7.1.2.2.7.6.5 Sylvie Marie Damblon (afb. 93) is geboren op 27-02-1883 in Sorée (Provincie Namen in België), dochter van Franciscus Josephus [Francois Joseph] Damblon en Joanna [Johanna] Meiren [Meeren] (zie 1.1.1.7.1.2.2.7.6). Sylvie is overleden in 1964 in Namen, 80 of 81 jaar oud. Sylvie trouwde, 28 jaar oud, op 04-03-1911 in Tienen (België) [bron: Burgerlijke stand Tienen, akte nr 17 - Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest] met Joseph Jean Dothée (afb. 94), 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Sylvie en Joseph waren de volgende getuigen aanwezig: N.N. Huylebroeck en Joseph Laval. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-12-1910 in Enakievo (Oekraïne) [bron: Bij huwelijksakte vermeld]. Joseph is geboren op 04-10-1885 in Tienen. Joseph is overleden in 1943 in Namen, 57 of 58 jaar oud.
Notitie bij Joseph: Joseph Dothée is gaan werken voor de spoorwegen in Oekraïne. Voor WOI had België toch wat belangen in de bouw van Russische spoorwegen. Hij heeft zijn Sylvie meegenomen en ze zijn daar gehuwd ( een beetje gaan lopen van thuis ) Twee kinderen zijn daar geboren. Tot in 1916 is het daar nog redelijk goed gegaan, maar met de Russische revolutie en burgeroorlog in 1917 was het avontuur daar gedaan. Zijn vrouw is in 1917 gevlucht naar Engeland, hij in 1918; ging in aug 1918 nog als vrijwilliger in het leger.
Kinderen van Sylvie en Joseph:
1 Jacques Joseph Dothée [1.1.1.7.1.2.2.7.6.5.1], geboren op 28-01-1914 in Bakhmut (Oekraïne). Jacques is overleden in 1997, 82 of 83 jaar oud.
2 Robert Dothée [1.1.1.7.1.2.2.7.6.5.2], geboren in 1916 in Enakievo (Oekraïne). Robert is overleden op 04-02-1987 in Wépion (Namen), 70 of 71 jaar oud.
1.1.1.7.1.2.2.7.7 Adrianus Meiren is geboren op 08-01-1853 in Hoogstraten, zoon van Henricus Adriani Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.7) en Isabella Coertjens [Coertiens]. Adrianus is overleden op 16-10-1884 in Hoogstraten, 31 jaar oud.
Beroep:
Voerman
Adrianus trouwde, 22 jaar oud, op 05-04-1875 in Hoogstraten met Maria Antonetta Pinxteren, 24 jaar oud. Maria is geboren op 13-11-1850 in Zundert, dochter van Petrus (Pieter) Pinxteren en Maria Catharina [Catharina] Snepvangers. Maria is overleden op 02-09-1941 in Hoogstraten, 90 jaar oud.
Kinderen van Adrianus en Maria:
1 Cesar Meiren [1.1.1.7.1.2.2.7.7.1], geboren op 07-01-1876 in Hoogstraten. Cesar is overleden op 08-01-1876 in Hoogstraten, 1 dag oud.
2 Hendrik Cornelis Meiren [1.1.1.7.1.2.2.7.7.2], geboren op 31-08-1878 in Hoogstraten. Hendrik is overleden op 06-10-1933 in Hoogstraten, 55 jaar oud.
3 Isabella Meiren, geboren op 04-06-1882 in Hoogstraten. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.7.7.3.
4 Anna Maria Meiren [1.1.1.7.1.2.2.7.7.4], geboren op 29-12-1883 in Hoogstraten. Anna is overleden op 25-09-1884 in Hoogstraten, 8 maanden oud.
1.1.1.7.1.2.2.7.7.3 Isabella Meiren is geboren op 04-06-1882 in Hoogstraten, dochter van Adrianus Meiren (zie 1.1.1.7.1.2.2.7.7) en Maria Antonetta Pinxteren. Isabella is overleden op 14-11-1960 in Hoogstraten, 78 jaar oud. Zij is begraven op 17-11-1960 in Hoogstraten. Isabella trouwde, 21 jaar oud, op 14-05-1904 in Hoogstraten met Karel Jan Weyler, 30 jaar oud. Karel is geboren op 22-02-1874 in Hoogstraten. Karel is overleden op 29-08-1953 in Wilrijk (België), 79 jaar oud. Hij is begraven op 02-09-1953 in Hoogstraten.
1.1.1.7.1.2.2.7.8 Carolus Meiren is geboren op 31-01-1856 in Hoogstraten, zoon van Henricus Adriani Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.7) en Isabella Coertjens [Coertiens]. Carolus is overleden op 06-07-1898 in Antwerpen, 42 jaar oud. Carolus trouwde, 28 jaar oud, op 23-08-1884 in Antwerpen met Maria Verstappen, 24 jaar oud. Maria is geboren op 17-03-1860 in Vlimmeren (België). Maria is overleden op 06-07-1948 in Antwerpen, 88 jaar oud.
Kinderen van Carolus en Maria:
1 Lodewijk Karel Regina Meiren, geboren op 12-08-1891 in Antwerpen. Volgt 1.1.1.7.1.2.2.7.8.1.
2 Augustinus Meiren [1.1.1.7.1.2.2.7.8.2], geboren op 29-07-1895 in Antwerpen. Augustinus is overleden.
1.1.1.7.1.2.2.7.8.1 Lodewijk Karel Regina Meiren is geboren op 12-08-1891 in Antwerpen, zoon van Carolus Meiren (zie 1.1.1.7.1.2.2.7.8) en Maria Verstappen. Lodewijk is overleden op 25-10-1954 in Antwerpen, 63 jaar oud. Lodewijk trouwde, 27 jaar oud, op 28-06-1919 in Antwerpen met Bertha Emilie Bombeke, 28 jaar oud. Bertha is geboren op 13-02-1891 in Lokeren. Bertha is overleden op 02-06-1967 in Antwerpen, 76 jaar oud.
Kind van Lodewijk en Bertha:
1 Céleste Henri Marie Meiren [1.1.1.7.1.2.2.7.8.1.1], geboren op 05-01-925 in Antwerpen.
1.1.1.7.1.2.2.7.9 Maria Paulina Meiren is geboren op 26-06-1858 in Hoogstraten, dochter van Henricus Adriani Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2.7) en Isabella Coertjens [Coertiens]. Maria is overleden op 28-11-1931 in Antwerpen, 73 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Maria trouwde, 21 jaar oud, op 29-04-1880 in Hoogstraten met Jacobus Willemsen, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op 23-04-1855 in Hoogstraten, zoon van Joannes Baptista Willemsen en Maria Cornelia Leys. Jacobus is overleden op 29-09-1905 in Hoogstraten, 50 jaar oud.
Beroep:
Houtdraaiersgast
1.1.1.7.1.2.2.8 Adriana Adriani Meeren [Meeren [Meiren], dochter van Adrianus Cornelis (Adriaan (Corneel)) Meeren (zie 1.1.1.7.1.2.2) en Catharina Cornelis van Wesel. Zij is gedoopt op 20-07-1805 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 185 r]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Cornelius [Cornelis] Petri Meeren en [waarschijnlijk] Annie Gijsbreghts (1746-1817) [zie 1.1.1.7.1.4] [aangetrouwde oudtante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Adriana: Cornelis Meeren is vermeld. Dit is waarschijnlijk opa. Anna gijsbregts is waarschijnlijk de tante van Adriaan.
Adriana is overleden op 26-02-1857 in Hoogstraten, 51 jaar oud.
Notitie bij Adriana: Bij haar overlijden Meiren genoemd
Beroep:
Werkvrouw   [bron: http://allrelatives.geneanet.org/contact/mirrith2007/Danny-Matthe]
Adriana trouwde, 37 jaar oud, op 24-04-1843 in Hoogstraten met Jan Baptist Mortiers, 51 jaar oud. Jan is geboren op 12-12-1791 in Wortel (België), zoon van Joannes Petrus Mortiers en Joanna Maria Bervoets. Jan is overleden op 14-10-1874 in Hoogstraten, 82 jaar oud. Jan is weduwnaar van Jacoba Mertens (1788-1842), met wie hij trouwde op 19-04-1819 in Hoogstraten.
Beroep:
Zager
1.1.1.7.1.4 Jacobus Petri (Jaques) Meeren, zoon van Petrus Jacob Meeren (zie 1.1.1.7.1) en Catharina Cornelii Gilsemans [Hesemans]. Bij de geboorteaangifte van Jaques was de volgende getuige aanwezig: Catharina Adriani Wagemaeckers [Waegemaeckers] [Wagemakers] [grootmoeder moederszijde]. Hij is gedoopt op 20-03-1735 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 113, fol: 353 r]. Jaques is overleden op 10-07-1808 in Bavel, 73 jaar oud. Jaques trouwde, 37 jaar oud, op 17-05-1772 in Ginneken met Anna Adriani (Annie) Gijsbreghts, 26 jaar oud. Annie is een dochter van Adrianus Arnoldi Gijsbreghts en Anna Theodori Jaspers. Zij is gedoopt op 13-02-1746 in Bavel. Annie is overleden op 01-02-1817 in Bavel, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Annie: Overlijden kan ook 1817 moeten zijn.
Notitie bij Annie: Gijsbreghts [Gijsbregts] [Geijsbrecht] [Gijsberghs] [Gijsbrechts] [Gijsbergs]
Getuige bij:
20-07-1805     doop [waarschijnlijk] Adriana Adriani Meeren [Meeren [Meiren] (1805-1857) [zie 1.1.1.7.1.2.2.8]    [aangetrouwde oudtante vaderszijde]   [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 185 r]
Kinderen van Jaques en Annie:
1 Petrus Jacobus Meeren, gedoopt op 26-06-1773 in Bavel. Volgt 1.1.1.7.1.4.1.
2 Anna Meeren [1.1.1.7.1.4.2]. Zij is gedoopt op 04-12-1774 in Bavel. Anna is overleden.
3 Catharina Meeren, gedoopt op 02-05-1776 in Bavel. Volgt 1.1.1.7.1.4.3.
4 Adrianus Meeren, gedoopt op 30-08-1778 in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.1.4.4.
5 Joannes Meeren, gedoopt op 04-04-1780 in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.1.4.5.
6 Anna Meeren [1.1.1.7.1.4.6]. Zij is gedoopt op 11-07-1781 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 267 r]. Anna is overleden op 06-07-1829 in Breda, 47 jaar oud.
7 Maria Meeren, gedoopt op 16-02-1784 in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.1.4.7.
8 Joanna Meeren [1.1.1.7.1.4.8]. Bij de geboorteaangifte van Joanna was de volgende getuige aanwezig: Henricus Joannis Mertens [Meertens] [zie 1.1.1.7.1.2.1] [aangetrouwde neef vaderszijde]. Zij is gedoopt op 29-09-1785 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 14 r].
Notitie bij de geboorte van Joanna: In 1788 dopen zij een tweede Joanna
Joanna is overleden op 03-04-1787 in Ginneken, 1 jaar oud.
9 Dijmpna Meeren, gedoopt op 05-02-1787 in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.1.4.9.
10 Joanna Meeren, gedoopt op 31-07-1788 in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.1.4.10.
11 Dingenia Meeren [1.1.1.7.1.4.11]. Zij is gedoopt op 31-07-1789 in Ginneken. Dingenia is overleden.
Beroep:
Landbouwster
1.1.1.7.1.4.1 Petrus Jacobus Meeren, zoon van Jacobus Petri (Jaques) Meeren (zie 1.1.1.7.1.4) en Anna Adriani (Annie) Gijsbreghts. Hij is gedoopt op 26-06-1773 in Bavel. Petrus is overleden op 07-02-1853 in Ginneken, 79 jaar oud.
Notitie bij Petrus: [Pierre]
Adres:
Bavel
Beroep:
Landbouwer
Petrus trouwde, 38 jaar oud, op 09-10-1811 in Ginneken en Bavel [bron: BS - Ginneken en Bavel - huwelijken 1811-1922; aktenummer: 7] met Adriana [Adrienne] van Diessen [Diesen], 38 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-10-1811 in Ginneken [bron: Akte 7]. Adriana is een dochter van Godefridus [Godefride] van Diessen en Catherina [Catharine] Swolfs [Wolfs]. Zij is gedoopt op 28-05-1773 in Teteringen [bron: Teteringen R.K. dopen, 1771-1810]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Petri Snels en Henricus Swolfs. Adriana is overleden op 18-06-1826 in Ginneken, 53 jaar oud [bron: boek 18].
Kind van Petrus en Adriana:
1 Nicolaas Petrus Meeren, geboren op 11-09-1814 in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.1.4.1.1.
meeren_nicolaas_br_oosterhout_1870_1890.jpg meeren_nicolaas_br_rechts_oosterhout_1870_1880.jpg verschuren_catharina_overlijden_en_dochter_overlijden_1842_ginneken_en_bavel.jpg
95 Meeren Nicolaas BR Oosterhout 1870-1890
96 Meeren Nicolaas BR rechts Oosterhout 1870-1880
97 Verschuren Catharina overlijden en dochter overlijden 1842 Ginneken en Bavel
1.1.1.7.1.4.1.1 Nicolaas Petrus Meeren (afb. 95 en 96) is geboren op 11-09-1814 in Ginneken, zoon van Petrus Jacobus Meeren (zie 1.1.1.7.1.4.1) en Adriana [Adrienne] van Diessen [Diesen]. Nicolaas is overleden op 27-09-1886 in Oosterhout, 72 jaar oud.
Beroepen:
Bouwman
Vrachtrijder
Arbeider
Militie:
±1834    
Nicolaas:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 09-12-1842 in Ginneken [bron: Huwelijksregister 1842, Ginneken en Bavel, akte 17] met Catharina Verschuren (Verschueren) (afb. 97), 31 of 32 jaar oud. Catharina is geboren in 1810 in Rijsbergen, dochter van Adriaan Cornelis Verschuren (Verschueren) en Anna Adriana Matthijssen. Catharina is overleden op 01-12-1846 om 15:00 in Ginneken en Bavel, 35 of 36 jaar oud (oorzaak: In kraambed overleden) [bron: Overlijdensregister 1846, Ginneken en Bavel, akte 66].
Notitie bij overlijden van Catharina: 1 dag na geboorte van dode dochter
Beroepen:
Dienstmeid
Landbouwster
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 16-10-1847 met Dympna Vermolen [Vermeulen]. Dympna is geboren in Gilze.
Kinderen van Nicolaas en Catharina:
1 Petrus Nicolaas (Pieter) Meeren, geboren op 02-01-1843 in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.1.4.1.1.1.
2 Adriaan Nicolaas Meeren [1.1.1.7.1.4.1.1.2], geboren op 22-01-1844 in Ginneken. Adriaan is overleden op 09-04-1869 in Oosterhout, 25 jaar oud. Adriaan bleef ongehuwd.
Beroep:
Bouwman
3 Adriana Nicolaas Meeren, geboren op 27-05-1845 in Ginneken en Bavel. Volgt 1.1.1.7.1.4.1.1.3.
4 Meeren [1.1.1.7.1.4.1.1.4], levenloos geboren dochter, geboren om 15:00 [bron: Overlijdensregister 1846, Ginneken en Bavel, akte 66].
1.1.1.7.1.4.1.1.1 Petrus Nicolaas (Pieter) Meeren is geboren op 02-01-1843 in Ginneken, zoon van Nicolaas Petrus Meeren (zie 1.1.1.7.1.4.1.1) en Catharina Verschuren (Verschueren). Pieter is overleden.
Beroep:
Bouwman
Pieter trouwde, 38 jaar oud, op 03-11-1881 in Oosterhout [bron: BS Oosterhout Huwelijk Inventaris 5897 nr 65] met Adriana Cornelia Crijnen, 29 jaar oud. Adriana is geboren op 17-08-1852 in Oosterhout.
Kinderen van Pieter en Adriana:
1 Nicolaas Meeren [1.1.1.7.1.4.1.1.1.1], geboren op 29-09-1881 in Oosterhout. Nicolaas is overleden op 26-03-1903 in Oosterhout, 21 jaar oud. Nicolaas bleef ongehuwd.
2 Maria Catharina Meeren [1.1.1.7.1.4.1.1.1.2], geboren op 19-06-1883 in Oosterhout. Maria is overleden op 20-02-1888 in Oosterhout, 4 jaar oud.
3 Maria Elisabeth Meeren, geboren op 23-05-1886 in Oosterhout. Volgt 1.1.1.7.1.4.1.1.1.3.
4 Maria Catharina Meeren [1.1.1.7.1.4.1.1.1.4], geboren op 18-07-1889 in Oosterhout. Maria is overleden.
5 Anna Maria Meeren [1.1.1.7.1.4.1.1.1.5], geboren op 12-03-1892 in Oosterhout. Anna is overleden op 17-11-1946 in Teteringen, 54 jaar oud.
Adres:
vanaf 20-12-1906     Teteringen
6 Adriana Maria Meeren [1.1.1.7.1.4.1.1.1.6], geboren op 23-04-1893 in Oosterhout. Adriana is overleden op 17-08-1893 in Oosterhout, 3 maanden oud.
1.1.1.7.1.4.1.1.1.3 Maria Elisabeth Meeren is geboren op 23-05-1886 in Oosterhout, dochter van Petrus Nicolaas (Pieter) Meeren (zie 1.1.1.7.1.4.1.1.1) en Adriana Cornelia Crijnen. Maria is overleden.
Adres:
vanaf 05-11-1909     Breda
Maria trouwde, 23 jaar oud, op 05-08-1909 in Oosterhout [bron: BS Oosterhout Huwelijk Inventaris 2237 nr 59] met Adriaan Boudewijns, ongeveer 46 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1863.
1.1.1.7.1.4.1.1.3 Adriana Nicolaas Meeren is geboren op 27-05-1845 in Ginneken en Bavel, dochter van Nicolaas Petrus Meeren (zie 1.1.1.7.1.4.1.1) en Catharina Verschuren (Verschueren). Adriana is overleden. Adriana trouwde, 40 jaar oud, op 06-05-1886 in Oosterhout [bron: BS Oosterhout Huwelijk Inventaris 5898 nr 19] met Antonie Adriaanse, ongeveer 56 jaar oud. Antonie is geboren omstreeks 1830 in Oosterhout. Antonie is overleden.
1.1.1.7.1.4.3 Catharina Meeren, dochter van Jacobus Petri (Jaques) Meeren (zie 1.1.1.7.1.4) en Anna Adriani (Annie) Gijsbreghts. Zij is gedoopt op 02-05-1776 in Bavel. Catharina is overleden op 23-05-1844 in Ginneken, 68 jaar oud.
Beroepen:
Arbeidster
Tuinvrouw
Catharina trouwde, 30 jaar oud, op 04-05-1806 in Ginneken met Jacobus Johannes Nuiten. Jacobus is geboren in Ginneken.
Beroep:
Arbeider
1.1.1.7.1.4.4 Adrianus Meeren, zoon van Jacobus Petri (Jaques) Meeren (zie 1.1.1.7.1.4) en Anna Adriani (Annie) Gijsbreghts. Bij de geboorteaangifte van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: [misschien] Catharina Petri Meiren (geb. 1746) [zie 1.1.1.7.1.9] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 30-08-1778 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 254 r].
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Catharina Cornelli Meeren is vermeld. Ik vermoed dat het de jongste zus van Adrianus moet zijn.
Adrianus is overleden op 02-12-1849 in Terheijden, 71 jaar oud.
Adres:
Terheijden
Beroep:
Bouwman
Adrianus trouwde, 39 jaar oud, op 06-01-1818 in Terheijden met Petronella de Roeij.
Beroep:
Landbouwster
Kind van Adrianus en Petronella:
1 Jacobus Meeren [1.1.1.7.1.4.4.1], geboren op 14-02-1820 in Terheijden. Hij is gedoopt op 11-03-1820 in Terheijden. Jacobus is overleden.
1.1.1.7.1.4.5 Joannes Meeren, zoon van Jacobus Petri (Jaques) Meeren (zie 1.1.1.7.1.4) en Anna Adriani (Annie) Gijsbreghts. Hij is gedoopt op 04-04-1780 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 114, fol: 261 r]. Joannes is overleden op 07-12-1855 in Breda, 75 jaar oud.
Beroep:
Hovenier
Joannes:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op 23-11-1815 in Teteringen met Maria Kerremans. Maria is geboren in Ginneken. Maria is overleden op 12-04-1817 in Ginneken en Bavel.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 07-01-1818 in Ginneken en Bavel [bron: BS Huwelijk en echtscheiding Ginneken-Bavel akte 1] met Maria de Jongh, 30 jaar oud. Maria is geboren op 03-05-1787 in Ginneken en Bavel, dochter van Adriaan de Jong. Maria is overleden op 05-11-1860 in Breda, 73 jaar oud.
Notitie bij Maria: -
07-01-1818: Maria de Jong (huwelijk)
Beroep:
07-01-1818     Hovenierster   [bron: BS -Huwelijk en echtscheiding Ginneken-Bavel]
Kind van Joannes en Maria (1):
1 Anna Maria Meeren, geboren op 15-08-1816 in Breda. Volgt 1.1.1.7.1.4.5.1.
Kinderen van Joannes en Maria (2):
2 Adriaan Meeren [1.1.1.7.1.4.5.2], geboren op 12-12-1818 in Breda. Adriaan is overleden op 03-07-1865 in Breda, 46 jaar oud. Adriaan bleef ongehuwd.
Beroep:
Hovenier
3 Jacobus Meeren [1.1.1.7.1.4.5.3], geboren op 06-08-1821 om 10:00 in Breda [bron: BS]. Jacobus is overleden op 01-06-1870 in Breda, 48 jaar oud. Jacobus bleef ongehuwd.
Beroep:
Hovenier
4 Petrus Meeren, geboren op 16-08-1824 in Breda. Volgt 1.1.1.7.1.4.5.4.
5 Johannes Meeren [1.1.1.7.1.4.5.5], geboren op 06-05-1828 in Breda. Johannes is overleden op 28-10-1863 in Breda, 35 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
Adressen:
van 1848 tot 10-08-1857     Boschstraat, Breda
vanaf 10-08-1857     Teteringen
Beroep:
Hovenier
1.1.1.7.1.4.5.1 Anna Maria Meeren is geboren op 15-08-1816 in Breda, dochter van Joannes Meeren (zie 1.1.1.7.1.4.5) en Maria Kerremans.
Adres:
tot 29-07-1899     Boschstraat A 603
Anna trouwde, 38 jaar oud, op 10-05-1855 in Breda [bron: BS-H Breda 1811-1922;aktenummer: 48] met Adrianus Schoenmakers.
1.1.1.7.1.4.5.4 Petrus Meeren is geboren op 16-08-1824 in Breda, zoon van Joannes Meeren (zie 1.1.1.7.1.4.5) en Maria de Jongh. Petrus is overleden op 17-02-1891 in Breda, 66 jaar oud.
Beroepen:
Hovenier
Warmoezenier
Petrus trouwde, 41 jaar oud, op 15-09-1865 in Ginneken en Bavel met Anna Jansen, 39 jaar oud. Anna is geboren op 13-03-1826 in Ginneken en Bavel. Anna is overleden op 13-05-1908 in Breda, 82 jaar oud.
Adressen:
tot 29-07-1899     Breda
vanaf 29-07-1899     Oudenbosch
van na 29-07-1899     Breda
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Petrus en Anna:
1 N.N. Meeren [1.1.1.7.1.4.5.4.1], levenloos geboren zoon, geboren op 03-04-1866 in Breda.
2 N.N. Meeren [1.1.1.7.1.4.5.4.2], levenloos geboren dochter, geboren op 03-04-1866 in Breda.
3 Johannes J. Meeren [1.1.1.7.1.4.5.4.3], geboren op 18-10-1868 in Breda. Johannes is overleden. Johannes bleef ongehuwd.
Adressen:
vanaf 18-10-1868     Boschstraat A 603, Breda
vanaf 29-07-1899     Oudenbosch (Samen met zijn moeder en tante Anna Maria vertrokken)
van na 29-07-1899     Breda
Beroep:
Hovenier
1.1.1.7.1.4.7 Maria Meeren, dochter van Jacobus Petri (Jaques) Meeren (zie 1.1.1.7.1.4) en Anna Adriani (Annie) Gijsbreghts. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: [misschien] Adrianus Petri Meiren (geb. 1738) [zie 1.1.1.7.1.6] [oom vaderszijde] en [waarschijnlijk] Catharina Petri Meiren (geb. 1746) [zie 1.1.1.7.1.9] [tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 16-02-1784 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 06 r].
Notitie bij de geboorte van Maria: Alleen Adrianus Meeren is vermeld.
Maria is overleden op 05-07-1829 in Breda, 45 jaar oud.
Beroep:
  [bron: Dienstmeid]
Maria trouwde, 30 jaar oud, op 10-07-1814 in Breda met Wouter Mechielsen, 34 jaar oud. Wouter is een zoon van Gerardus Hermanus Michielsen en Wilhelmina Petri (Willemijna) van de Laar. Hij is gedoopt op 14-08-1779 in Ginneken. Wouter is overleden op 13-05-1856 in Breda, 76 jaar oud.
Beroepen:
Hovenier   [bron: Stamboom van Veen]
Broeder in het Oude manen Gasthuis
Kinderen van Maria en Wouter:
1 Johannes Mechielsen. Volgt 1.1.1.7.1.4.7.1.
2 Wilhelmina Mechielsen [1.1.1.7.1.4.7.2]. Zij is gedoopt op 26-03-1823 in Breda. Wilhelmina is overleden op 15-01-1903 in Terheijden, 79 jaar oud.
1.1.1.7.1.4.7.1 Johannes Mechielsen, zoon van Wouter Mechielsen en Maria Meeren (zie 1.1.1.7.1.4.7). Johannes trouwde op 06-07-1854 in Terheijden met Elisabeth Bolstier.
1.1.1.7.1.4.9 Dijmpna Meeren, dochter van Jacobus Petri (Jaques) Meeren (zie 1.1.1.7.1.4) en Anna Adriani (Annie) Gijsbreghts. Zij is gedoopt op 05-02-1787 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 21 r]. Dijmpna is overleden op 03-03-1826 in Ginneken en Bavel, 39 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1826, Ginneken en Bavel].
Notitie bij Dijmpna: Bij haar overlijden staat de naam Dingenia in het overlijdensregister.
Beroep:
Landbouwster   [bron: Huweliijksregister ]
Dijmpna trouwde, 30 jaar oud, op 07-01-1818 in Ginneken en Bavel [bron: Huwelijksregister Ginneken en Bavel akte 2] met Johannes van Ham, 30 jaar oud. Johannes is geboren op 09-11-1787 in Terheijden. Johannes is overleden op 12-01-1864 om 07:30 in Terheijden, 76 jaar oud [bron: Terheijden Overlijdensregister 1864].
Beroep:
Landbouwer   [bron: Huweliijksregister en bij overlijden van zijn vrouw]
Kinderen van Dijmpna en Johannes:
1 Dimphena van Ham, geboren in 1819 in Ginneken. Volgt 1.1.1.7.1.4.9.1.
2 Anna van Ham [1.1.1.7.1.4.9.2], geboren in 1824 in Ginneken. Anna is overleden op 06-07-1836, 11 of 12 jaar oud. Anna bleef ongehuwd.
1.1.1.7.1.4.9.1 Dimphena van Ham is geboren in 1819 in Ginneken, dochter van Johannes van Ham en Dijmpna Meeren (zie 1.1.1.7.1.4.9). Dimphena is overleden op 25-12-1851 in Terheijden, 31 of 32 jaar oud. Dimphena trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 04-02-1847 in Terheijden met Johannes [Joannis] Verleg, 40 of 41 jaar oud. Johannes is geboren in 1806.
1.1.1.7.1.4.10 Joanna Meeren, dochter van Jacobus Petri (Jaques) Meeren (zie 1.1.1.7.1.4) en Anna Adriani (Annie) Gijsbreghts. Zij is gedoopt op 31-07-1788 in Ginneken [bron: Ginneken RK dopen, 1626-1810 compleet; GA Breda - DTB-nr: 111, fol: 27 r]. Joanna is overleden op 20-09-1852 in Terheijden, 64 jaar oud. Joanna trouwde, 27 jaar oud, op 17-02-1816 in Ginneken met Laurentius (Laurijs) van Ham, 33 jaar oud. Hij is gedoopt op 23-06-1782 in Terheijden.
1.2 Jacobus Denijs Cornelis Meeren, zoon van Denijs Cornelis Meeren (zie 1) en Odelix Cornelis Jan Martens. Hij is gedoopt in 1590. Jacobus is overleden vóór 1628, ten hoogste 38 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: -
26-05-1619: Jacobus Dionisy Meijnen (huwelijk)
26-02-1620: Jacobus Dionisii Meijren (doop van Jacoba)
09-02-1621: Jacobus Dionisy Meyren (huwelijk van zijn broer)
11-11-1621: Jacobus Dionysii Meijren (doop van Adriana)
27-11-1622: Jacobus Dionisii Meijren (doop van Denijs)
24-07-1637: Jacob Denijs Cornelis Meiren (staat van nalatenschap van Wouter Adriaen Naggers)
Partij:
24-07-1637     Jacob, kinderen van Denijs Cornelis Meiren, partij in de staat van erfelijke goederen van Wouter Adriaen Naggers. Deze laatste is een kuiper en een broer van de notaris Jan Adriaen Naggers. Jan is overleden op 20 april 1632, en Wouter is de enige erfgenaam van zijn broer. Heel wat boerderijen, erven, gronden zijn in zijn bezit.
Hun voogd is Bartholomeus Peeters.
Wie worden er nog meer genoemd dan Jacob, aangezien er sprake is van "hun" voogd?
Wat is de relatie van Wouter met Denijs Cornelis Meiren?
  [bron: Minuutakten J.H. Dirven 1607, 1631-1651, 1663; N126, folio 11r; kopie van de staat van erfelijke goederen]
Getuige bij:
30-01-1621     ondertrouw Petrus Denijs Cornelis Meeren (1590-1625) en Barbara Adriani Philippi (geb. 1586) [zie 1.3]    [broer bruidegom]   [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 1, folio: 32 v]
Jacobus trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 26-05-1619 in Ginneken-Bavel [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810 ; DTB-nr: 1, folio: 31v] met Elisabeth Petri (Sysken) [van der] Biestraten, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op 04-05-1619 in Ginneken-Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810 ; DTB-nr: 1, folio: 31v]. Bij het kerkelijk huwelijk van Jacobus en Sysken waren de volgende getuigen aanwezig: Dionisy Petrus Dionisy, Adrianus Huberti, Johannis Cornely Johannis Wilhelmi en Petrus Denijs Cornelis Meeren (1590-1625) [zie 1.3] [broer bruidegom]. Sysken is een dochter van Petrus Jacobs Aerts Biestraten en Johanna Roberti Jan Lips. Zij is gedoopt in 1595. Sysken is overleden op 28-11-1637, 41 of 42 jaar oud. Sysken trouwde later met Adrianus Corneli (Adriaen) de Bruyn (geb. 1595).
Notitie bij Sysken: -
26-05-1619: Elisabetha Petri van der Biestraten (huwelijk)
26-02-1620: Elisabeth Petri Biestraeten (doop van Jacoba
11-11-1621: Elizabeth Petri van der Biestraeten (doop van Adriana)
27-11-1622: Elisabeth Petri Biestraeten (doop van Denijs)
Vestbrief:
Vestbrieven dorpen Ginneken en Bavel R692/fol. 159v DATUM: ?"...Adriaen Cornelissen (de) BRUYN ende Sysken Peters Jacobs VANDER BIESTRATEN huysvrouw metten voorgen. Adriaenen heuren man ende voight debet Marten Wouters RYCKEVORSSEL geleende gelden hun stede, huysinge, schuere, koye, hovinge, ende erfenisse met heure toebehoorte groot omtrent 3 buynders gestaen ende gelegen onder Ginneken tot Bavel opten Leghbergh ow. ende nw. Jacob Cornelis Geerits erve, sw. aende gebuerwegh... stede, huysinge, schuere, hovinge ende erfenisse 4 buynde
rs onder Ginneken tot Bavel opten Eyckberch.
(marge: betaelt Elisabeth Peeter Jacobs VANDER BIESTRATEN 10-1641)
  [bron: Bstuit@orange.nl (geneanet)]
Kinderen van Jacobus en Sysken:
1 Jacoba Jacobus Denijs Meeren [1.2.1]. Zij is gedoopt op 26-02-1620 in Bavel [bron: RK dopen rk Bavel 1614-1632; DTB IV-20 nr 1a, folio 10r]. Bij de doop van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Magdalena Jacobi Biestraeten en Embertus Wilhelmi. Jacoba is overleden.
2 Adriana Jacobs Denijs Meeren [1.2.2]. Zij is gedoopt op 11-11-1621 in Bavel [bron: RK dopen rk Bavel 1614-1632; DTB IV-20 nr 1a, folio 13r]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Petri Godefridi en Rumoldus Joannis Lips. Adriana is overleden op 02-12-1621, 21 dagen oud.
3 Denijs [Dionisius] Jacobs Meeren, gedoopt op 27-11-1622 in Bavel. Volgt 1.2.3.
1.2.3 Denijs [Dionisius] Jacobs Meeren, zoon van Jacobus Denijs Cornelis Meeren (zie 1.2) en Elisabeth Petri (Sysken) [van der] Biestraten. Hij is gedoopt op 27-11-1622 in Bavel [bron: Dopen rk Bavel 1614-1632; DTB-nr: IV-20 nr. 1a, fol: 16 r]. Bij de doop van Denijs waren de volgende getuigen aanwezig: Wijtmannus Corneii Neelmans en Maria Adriani Petri.
Notitie bij de geboorte van Denijs: Maria Adriani Petri is een nicht van Elisabeth Petri Biestraeten
Denijs is overleden.
Adres:
05-12-1655     In ’t Dorp, Hage (Princenhage) (Hij is geboren in Bavel, en woont nu in Princenhage)   [bron: Princenhage NG Trouwen, 1651-1690; DTB III-120a nr. 12: folio 10&s]
Akte van verkoop:
1647     Onderhandse akte van verkoop van Denijs Jacob Meeren en Jan Jansen Herdi c.s. aan Nicolaas Donquers van 3 bunder hei-en weiland te Bavel   [bron: Princenhage Sschepenbank 330/145]
Denijs trouwde, 33 jaar oud, op 05-12-1655 in Princenhage [bron: Princenhage NG Trouwen, 1651-1690; DTB III-120a nr. 12: folio 10&s] met Maeijken Janssen Ariaenssen.
Adres:
05-12-1655     Bij den Heuvel, Hage (Princenhage)   [bron: Princenhage NG Trouwen, 1651-1690; DTB III-120a nr. 12: folio 10&s]
meeren_peeter_denijs_cornelis__notarieel_adriaen_dirven_n1133_f90_1622_1.jpg meeren_peeter_denijs_cornelis__notarieel_adriaen_dirven_n1133_f90_1622_2.jpg meeren_peeter_denijs_cornelis__notarieel_adriaen_dirven_n1133_f90_1622_3.jpg
98 Meeren Peeter Denijs Cornelis Notarieel Adriaen Dirven N1133 f90 1622-1
99 Meeren Peeter Denijs Cornelis Notarieel Adriaen Dirven N1133 f90 1622-2
100 Meeren Peeter Denijs Cornelis Notarieel Adriaen Dirven N1133 f90 1622-3
1.3 Petrus Denijs Cornelis Meeren (afb. 98 t/m 100), zoon van Denijs Cornelis Meeren (zie 1) en Odelix Cornelis Jan Martens. Hij is gedoopt in 1590. Petrus is overleden, 34 of 35 jaar oud. Hij is begraven op 29-06-1625 in Ginneken en Bavel.
Notitie bij Petrus: -
26-05-1619: Petrus Dionisy Meijnen
10-01-1620: Petrus Dionysii Meijren (getuige bij een doop in Bavel van Adriana, dochter van Cornelii Cornelii en Dypne Adriani Borst)
09-02-1621: Petrus Dionisy Meyren (huwelijk)
21-06-1622: Peter Denijs Cornelis Meiren
08-08-1623: Petrus Dionisii Meijren
Adressen:
09-02-1621     Ginneken   [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810 ; DTB-nr: 1, folio: 31v]
12-07-1622     Bavel   [bron: Breda - Notarieel Adriaen Dirven N1133 f90]
Getuige bij:
26-05-1619     kerkelijk huwelijk Jacobus Denijs Cornelis Meeren (1590-vóór 1628) en Sysken [van der] Biestraten (1595-1637) [zie 1.2]    [broer bruidegom]   [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810 ; DTB-nr: 1, folio: 31v]
Petrus trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 09-02-1621 in Ginneken [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 1, folio: 32 v] met Barbara Adriani Philippi, 35 jaar oud, nadat zij op 30-01-1621 in Ginneken en Ginneken en Bavel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Ginneken en Bavel 1614-1810; DTB-nr: 1, folio: 32 v]. Bij het kerkelijk huwelijk van Petrus en Barbara waren de volgende getuigen aanwezig: Mattheus Dionisy Adriani, Adrianus Joannis en Gerardus Joannis. Bij de ondertrouw van Petrus en Barbara waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Joannis, Gerardus Joannis en Jacobus Denijs Cornelis Meeren (1590-vóór 1628) [zie 1.2] [broer bruidegom]. Zij is gedoopt op 16-01-1586 in Breda [bron: Doopboeken RK Brugstraat 1582 - 1613; DTB-nr: 2, fol: 30 v]. Bij de doop van Barbara waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Gualteri en Guilhelmus Philippi. Barbara is overleden.
Notitie bij Barbara: # Cornelia Borst, * 8-8-1623, v : Jacobus Adriani Borst, m : Judoca Mathieae Judoci, g : Petrus Jacobi Biestraeten, Barbara Adriani Philippi (echtgenote van Petrus Dionisi Meijren)
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 24-05-2018 21:16:18