Hoofdpagina Stamboom Meeren

 


Er zijn niet echt veel mensen met deze naam. Ter illustratie: bij de volkstelling in 1947 is het aantal naamdragers 64. Hiervan woonden er 62 in Noord-Brabant, 1 in Den Haag en 1 in Noord-Holland. 

Als je kijkt naar de nu levende Meeren' s, dan komen deze terug in twee stambomen. Deze twee stambomen hebben hun oorsprong in het gebied Ginneken en Bavel.

De ene stam woont vrijwel geheel in Ulvenhout, Bavel, Ginneken, en Breda. Dit is de streek die vroeger hoorde tot Ginneken en Bavel. Tot deze stamboom behoren

Hendrieck Meiren en Adriaentie Peebergh.

Zij trouwden op 24 november 1709 voor de Schepenbank in Princenhage, het geboortedorp van de bruid.

Jos Meeren heeft onderzoek gedaan naar hun voorouders. Een deel van de resultaten is opgenomen in Henricus Meeren .De andere stam woont in Dongen, Waspik, en Oosterhout, en een tak Meiren rond Antwerpen  Tot deze stamboom behoren
Jacobus Peter Meeren en Cornelia Wouters van Hoydonk

Zij trouwen in de Nederduits Gereformeerde kerk te Ginneken.

In het eerste document gebruikte de schepen van Princenhage de schrijfwijze Meiren met ei. In het tweede document noteert de dominee van de Nederduits Gereformeerde kerk te Ginneken de naam als Meeren met ee. 
Vanaf 1750 komt in deze twee stammen alleen nog de schrijfwijze Meeren voor, met uitzondering van de tak Antwerpen. 

In de tijd voor 1750 komen beide schrijfwijzen voor met nog wat meer varianten zoals Meire, Meere, Vermeeren. 
In de streektaal spreek je de naam uit als <mère>, en ik vermoed dat het  sterk afhing van wie er schreef. Maar waarom dan vanaf 1750 wel steeds als Meeren? Vanaf 1811 door de invoering van de Burgerlijke Stand zou aannemelijker zijn.
 

Over de herkomst van de naam heb ik het volgende gevonden:
 

Maire, Meir(e), Meiren(s), Me(e)rens

Metroniem uit het Franse Maire, de volksnaam voor Maria (bron: http://home.scarlet.be/marcel.vervloet)

Dit betekent dat het een vernoeming naar de moedersnaam is.

In de streek rond Brugge komt de naam Meiren en Meire ook voor.
 
Ook gebruikten de schrijvers lang niet altijd een achternaam. Dan werkte de schrijver met de vadersnamen, zoals in het volgende document: Cornelia en Jacob krijgen op 7 maart 1696 hun eerste zoon. Zij vernoemen hem naar opa van vaders kant: Peter dus. De pastoor van de RK kerk te Ginneken noteerde alleen de vadersnamen.  
Hierdoor is het terugzoeken van de stamboom een stuk lastiger. Hoe weet ik zeker dat dit document op hun zoon slaat? De manier van schrijven wijkt behoorlijk af van wat wij nu gewend zijn, waardoor het niet eenvoudiger wordt. 


Gelukkig zijn er nog meer documenten, waardoor ik er bijna zeker van kan zijn. Waarom trouwens eerst gereformeerd trouwen en dan het kind rooms-katholiek dopen, alsook hun tweede en laatste kind Jacobus (gedoopt op 2 januari 1699 in de RK kerk te Ginneken)?

De beschrijving van deze stamboom vindt u bij Denijs Meeren.

Uit de omgeving van Ginneken en Bavel heb ik nog meer Meeren-stammen kunnen maken. Deze stammen lopen niet door tot onze tijd, voor zover ik tot nu toe heb kunnen vinden.