Familie Sprangers

Jan Sprangers en Marie Buijs

7e Decembris Lucia filia Joannis Cornely Springher et Maria Cornely Buijs. Suscepterunt Servatius Petri et Margarita Jans – Clijn Dongen

De ketter

Den laetsten november (1660) gedoopt met den name Margriete, als dochter van Jan Cornelisse Springher, Schipper
decembri 1661
Eodem eid Margarita filia
Joannis Cornely et Maria
Cornely. Susceptores Bonifacius
Petri et Maria Joachim
Clijn Donghen. Pater Heretic.
10 octob. Cornelia filia Joannis Cornely et Maria Cornely Buijs Suscepit Agata Cornely Buijs. Schrevemoer, Straet

Het huis van Jan Sprangers en Marie Buijs afgebrand (juli 1672)

's Gravenmoer - Dorpsbestuur Inv. 510 Lijst van afgebrande huizen, schuren e.d. door de Franse ruiterij in juli 1672 Bl. 1
Lijste van de afgebrande huijsen
gedaen door de Ruijterij van den
Coninck van Vranckrijck
in de maent van Julij 1672.
Sijn daer bij uijtgetrocken de
de verpondingen die de afgebrande
persoonen jaerlijcx moeten betaelen.
Jan Cornelissen Springer, en huisvrouw - hun huis en acherhuis is afgebrand door de Franse ruiterij in juli 1672
Jan Cornelissen Springer sijn
huijs ende achterhuijs
geeft jaerlijcx met name 27-10-0
sijn huisfrouw