Meeren in omgeving Gent rond 1400.

Er is een vermelding van een Lambert Meeren in Waregem in 1382. De vermelding staat in het verklarend namenboek WNB (Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere – L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).
Ook op de documentatie van de naam Meeren op CBG Familienamen.

Meeren, documentatie familienaam
Meeren, documentatie familienaam

Daarnaast heb ik een behoorlijk aantal andere vermeldingen gevonden in Gent en Pamele. Een verdere beschrijving volgt hieronder. Dit zijn de vermeldingen, en niet de originelen. Nog mooier als het zou lukken om die er bij te vinden. Om deze te kunnen bekijken is anno 2022 een bezoek aan het archief De Zwarte Doos in Gent nodig.

Eerst een serie van 3 uit De Zwarte Doos – Stadsarchief Gent – Jaarregisters Keure – Regesten

Hieronder een beschrijving in het Frans over portier Jehan Meeren, over het sluiten van de poort, die van Gent naar Courtnau (Kortrijk) en Oudenaarde leidt, in 1468.

Hieronder de website met de vermelding van het bovenstaande document

Hieronder een beschrijving in het Frans over Jacop Meeren, die geld tegoed heeft voor de levering van wijn aan de kapitein van het kasteel te Pamele in 1469.

Van latere datum: Christophorus Meeren die op 8 maart 1639 trouwt met Georgia Heijns. (Parochie Sint-Martinus reg. 242 f. [61408] – Rijksarchief België)

Christophorus Meeren in 1639 in Gent getrouwd
Christophorus Meeren in 1639 in Gent getrouwd