Mijn zoektocht – verder komen

Februari 2008 kwam ik na ruim 30 jaar verder met mijn eigen stamboom. Hoe kon dat zo?
 

Mijn oudste stamvader tot dan toe was Jacob Peeter Meeren. Die was getrouwd op 23 mei 1695 in Ginneken met Cornelia Wouters van Hooijdonk, en ze gingen wonen in Keersel bij Galder (onder Breda).
Bij welke Peeter zou hij horen? Er waren nogal wat kanshebbers.

Op de lijst met ingezetenen in het bezit van groot vee, 1672, met uitzondering van Bavel (Gemeentearchief nr 180) staan er bijvoorbeeld 2:

Peeter Cornelis Meeren, met 4 mensen, 7 koeien en 3 paarden – Geersbroek – juni 1672 – Lijst der ingezetenen in het bezit van groot vee, behalve Bavel – Gemeente-archief nr 180
  1. een Peeter Cornelis Meeren, die in het Geersbroek woont, met 4 mensen, 7 koeien en 2 paarden
  2. een Peeter Cornelis met den soon, die in Overacker en Ginneken woont, met 5 mensen, 7 koeien en 3 paarden
Peeter Cornelis Meeren met den soon, met 5 mensen, 7 koeien en 3 paarden – Overacker en Ginneken – Lijst der ingezetenen in het bezit van groot vee, behalve Bavel – 18 juni 1672 – Gemeenteinv. nr 180

Dit zijn alleen de bewoners met groot vee, en Bavel staat er niet bij. Hele interessante lijst met nog meer Meeren’s, maar het hielp me niet verder. (Ben er anno 2022 nog steeds mee aan het puzzelen: wie is wie)
Zo zocht ik aanknopingspunten in de tijd dat Jacob geboren moest zijn, maar helaas, ik kwam er niet verder mee.

Ik wist uit de nalatenschap bij de dood van Jacop Peeter Meeren in 1701, dat Adriaen Peeter Meeren als voogd over het weeskind was aangesteld, en dat Jacob een broer had, Jan Peeter Meeren, oom van het weeskind, gezworen (zout en koren)meter en haakschipper in Breda.
Deze Jan Peeter beheert de penningen, het weeskind aanbestorven van zijn halve zuster.
Dan denk ik, Jacob is al een keer eerder getrouwd geweest, heeft een dochter gehad, die al gestorven is. (Daar heb ik tot nu toe niets van kunnen vinden, en als Jacob met Cornelia trouwt, staat er jongeman, en geen weduwnaar). Maar dit even terzijde.

Jan Peter Meeren, oom van het weeskind, is gezworen zout-en korenmeter en haakschipper in Breda. Hij beheert geld, dat het weeskind geerfd heeft van zijn halfzus


In 1975 heb ik van een kaartje uit de kaartenbak uit het stadsarchief in Breda opgeschreven:

“11 mei 1736 akte over de nalatenschap van Jan Peeter Meeren, vermelding van Petronella Meeren”

Ik kwam op het idee: als ik kon achterhalen hoe Petronella familie was, ik misschien verder kwam. 
 
De akte ben ik in 2008 op microfiche gaan bekijken in het Stadsarchief van Breda (de oorspronkelijke krijg je tegenwoordig niet meer in handen, maar wat een vermoeiend hulpmiddel).

Daar stond in dat Jan Peeter de oom was van Petronella Meeren.

Deze Petronella is een dochter van Laureijs Peeter Meeren, en deze laatste is daarmee een broer van Jan Peeter Meeren en ook van Jacobus Peeter Meeren en zij hebben een zus Joanna Peeter Cornelis Denis Meeren.

Ik had steeds verder terug in de tijd gezocht, dus voor 1695, maar vond het antwoord in een akte juist van later.

Ik was zo van steeds vaker aan het komen in de tijd tussen 1600 en 1700, met niet alleen doop-trouw- en begraafboeken, maar ook vestbrieven en notariële akten.
Het schrift kostte me veel tijd om het te lezen. Dat begint dan met te zien welke letters en woorden er staan. Daarna dan nog zien te begrijpen wat er staat.

Hoe kon ik daar wat beter in worden?
In 2012/2013 kreeg ik de kans om mee te doen met een cursus Oud Schrift voor beginners, bij het Stadsarchief Breda.
Harold Wessels verzorgde de cursus, en het was heel leuk om te doen. Niet alleen het lezen van teksten lezen kwam aan de orde, maar ook hoe het er in die tijd aan toe ging, en dat je lokaal grote verschillen hebt in gebruikte woorden. Een voorbeeld: in Breda gebruikten ze de Schouteth ipv van de schout.
Daarna volgde ik in 2013/2014 de cursus voor gevorderden. Het omzetten naar tekst gaat wat beter, maar begrijpen wat ze bedoelen, vind ik nog steeds lastig. Het kost ook heel veel tijd.

Anno 2022 zijn een aantal projecten bezig met het omzetten van de tekst, het zogenaamde transcriberen, met een computerprogramma. De kwaliteit is nu nog niet geweldig, maar dat zal zeker komen.