Over de Kees Meeren stamboom

Jenever uit Schiedam

Wat heeft jenever uit Schiedam te maken met de Meerens?

Op bezoek bij mijn achternicht Carla Smulders-Klerks vertelt zij over Liduina Zoetmulder en dat zij wat te maken zou hebben met jenever uit Schiedam. Ik ben benieuwd, hoe dat zit, en ga op zoek.
Eerst: wie is Liduina?

Pieter Meeren, 61 jaar, en Liduina Zoetmulder, 51 jaar, trouwen op 13 mei 1953 – Foto van Carla Smulders-Klerks

Liduina trouwt op 13 mei 1953 met Pieter Meeren.
In 1948 is zijn vrouw Adriana Rekkers overleden, en van hun 4 kinderen zijn in 1953 de oudste 3 meisjes getrouwd. Nellie is 33, Jo is 31 en Annie ook. Hun zoon Han zal ongetrouwd blijven.
Carla is de dochter van Nellie Meeren, in 1951 getrouwd met Jan Klerks. Pieter Meeren is haar opa en Liduina is de 2e vrouw van haar opa.

Hoe hebben Pieter en Liduina elkaar ontmoet? Ik weet het (nog) niet. Liduina komt uit Schiedam en Pieter uit Kaatsheuvel, niet bepaald in de buurt.

Liduina is geboren op 12 oktober 1901 aan de Lange Nieuwstraat in Schiedam. Ze is de dochter van Petrus Johannes Zoetmulder en Maria Anna Nolet.

Liduina is geboren op 12 oktober 1901 aan de Lange Nieuwstraat in Schiedam. Ze is de dochter van Petrus Johannes Zoetmulder en Maria Anna Nolet.

Haar vader is graanfactor: dat is een persoon, die zich in havensteden bezig houdt met het in ontvangst nemen en de opslag van het graan, dat verder moet worden vervoerd. Hij belast zich dus ook met het doen lossen van ladingen, het overladen op binnenschepen of spoorwegwagons, etc. (Bron: ensie).

Haar moeder is de dochter van Jac Nolet en Geertruid van Hees. Jac is distillateur en eigenaar van Nolet Distillery, ofwel van de Nolet jenever. Haar broer Joannes neemt het bedrijf over van zijn vader.

Petrus Johannes Zoetmulder, 27 jaar, en Maria Anna Nolet, 24 jaar, trouwen in Schiedam op 28 mei 1890 – Schiedam Huw. reg. 1890 akte 64 – Bijlage Toestemming ouders van de bruid

Zo is de opa van Liduina de eigenaar van het familiebedrijf, en later haar oom.
Dus klopt het verhaal, dat over haar in de familie verteld wordt.
Meer over de 11 generaties van het familiebedrijf is te vinden op hun site.

Pieter Meeren

Hierboven is hij getrouwd met Liduina Zoetmulder, en is hij de opa van Carla Smulders-Klerks. Hij heeft 3 dochters en 1 zoon uit het 1e huwelijk: Nellie, Jo, Annie en Han.
Wat heb ik nog meer over hem kunnen vinden?
Allereerst zijn geboorte:

Pieter Meeren is geboren op 14 dec. 1891 in Loon op Zand om 7.00u in Baan nr 834, zoon van Jan Baptist Meeren, landbouwer, 52 jr en Petronella Raaijmakers
Loon op Zand Geb. reg 1891 akte 262

Pieter is geboren in Baan nr 834. Zijn vader is boer, en is dan 52 jaar. Zijn moeder Pietje is 41 jaar. Zijn oudste (half)broer Jan is 21 en (half) broer Koos is 20 (mijn opa). Hij zal nog een zusje Mieke krijgen. Dan is vader 59 en moeder 46 jaar.
De boerderij zal er niet veel anders uitgezien hebben dan in op de eerste foto te zien is. De boerderij is afgebroken en herbouwd in 1953. De eerste foto zal van voor die tijd zijn.

Het huisnummer is anders dan in de geboorteakte, maar hernummering was in die tijd heel gebruikelijk.

Pieter groeit hier in de Baan op de boerderij op.
Vader Jan Baptist krijgt darmkanker in 1907. Pieter is dan 15 jaar.
Jan Baptist wordt door dokter Bot thuis geopereerd op de keukentafel. Uit een grote wond komt heel veel aangetaste darm.
Na de operatie blijft de wond open (men kent nog geen stoma). In huis is de stank van de wond alleen met wierook een beetje draaglijk te krijgen. 6 Weken lang branden zij wierook, totdat Jan Baptist overlijdt op 30 december 1907, 69 jaar oud.
Het zal veel indruk gemaakt hebben op Pieter, en ieder van het gezin.

6 Jaar later, in 1913, hertrouwt moeder, dan 62 jaar, met Andries van Kuijk, geboren in Waspik, 66 jaar, en die in ’t Straatje woont, en waarvan zijn vrouw Anna Huyben 5 maanden eerder overleden is. Hij trekt in bij het gezin aan de Baan.
Hun geluk duurt slechts 5 jaar. Zijn moeder Pietje overlijdt op 2 augustus 1918. Pieter is dan 26 jaar. Ook zijn zussen Johanna en Mieke wonen nog thuis. 6 andere kinderen zijn het huis al uit, getrouwd of werkend op een ander, zoals oudste zoon Jan.
Zus Johanna trouwt in 1918, en als Pieter trouwt met Adriana Rekkers op 12 mei 1919, gaan ze wonen in het ouderlijk huis. Daar woont dan alleen nog zus Mieke. Die zal een half jaar later trouwen, en gaat in Berkdijk wonen.
Bij Andries staat in het Bevolkingsregister de Baan doorgestreept en is Dreefsche Weg er bij geschreven, alleen staat er geen datum bij, en weet daarom niet of hij er nog woont, als Pieter trouwt.

Hun handtekeningen onder de trouwakte

8 juni 2023 – Wordt vervolgd

Laureijs Meren in de gevangenis

Cornelis Peeter Cornelis Jan Meren – Ginneken R683 f192 – 12 augustus 1567

Deze akte is van 12 augustus 1567.
Een tijd dat het rustig was, geen oorlog. Cornelis is mijn directe voorvader. Hij is de vader van Laureijs. Cornelis zal jaarlijks 4 gulden betalen voor … dat ben ik nog aan het ontcijferen. Als je hierboven kijkt naar het handschrift, dan weet je waarom.

De 2e akte is van 1 juli 1587. We zijn 20 jaar verder.

Meren Bastiaen Peter Cornelis, en broer Jan kopen het goed van wijlen broer Laureijs, die gevangen zat in Herenthals, en stede huurde op Couwelaer - Ginneken R686 f11v-1 juli 1587
ende kynderen, man en vader respective was in sijn gevanckenisse tot Herenthals, anderssins voor de ontlastinge van de borchtochte
(Ginneken R686 f11v 1 juli 1587)

In de akte staat dat rantsoen en borgtocht betaald is door zijn broer Bastiaen op hem vrij te krijgen uit de gevangenis van Herentals.
Waarom hij daar gevangen zat, staat er niet bij. We weten niet of dit te maken heeft met de opstand, de zoals later zal blijken de 80 jarige oorlog.

Laureijs is overleden. Zijn broers Bastiaen en Jan kopen de bezittingen van hem, zijn achtergelaten vrouw en kinderen op, volgens het besettingen recht. Ofwel: er is een opstand, het is oorlog. Al bijna 20 jaar.

Ze betalen ook de huur van de stede op Couwelaer.

Bastiaen Peter Cornelis Meren, en broer Jan schieten geld voor voor de huur van de stede op Couwelaer - Ginneken R686 f11v-1 juli 1587
ende noch te verschieten (=voor te schieten) aen Cornelis Joos zoon, de leemsteker, aengaende de hueringe van de stede op Couwelaer

Verkoop van de stede bij de Regtestraat

Op 2 januari 1602 verkopen de erven van Peter Cornelis Jan Meren aan Cornelie Huych Mercelis Conincx, de weduwe van Henrick Cornelis Peter Meren, de stede en nog een aantal percelen.
Enkele van deze percelen grenzen aan grond van Jan Mathijs Meren.