Over de Kees Meeren stamboom

Pieter Meeren

Jan Baptist Meeren (1838-1907)

Jan Baptist is mijn overgrootvader en is geboren in Oosterhout op 24 februari 1838 in Wijk H huis nr. 613.
Bert Oomen van de Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout heeft dit uitgezocht, en gevonden, dat het aan de Molenstraat geweest moet zijn. De huidige straat liep voor de aanleg van het Wilhelminakanaal door richting Teteringen.

Op 20 mei 1867 trouwt hij in Teteringen met Maria Smits. Ze gaan wonen aan de Meerberg (Nu Hoge Vught). Hun eerste kind is Johanna. Ze overlijdt na 2 maanden.
Daarna krijgen zij Jan en Koos. Hun 4e kind komt dood ter wereld op 17 nov. 1872. Maria sterft in het kraambed op 19 november.
Jan Baptist is 34, blijft met 2 zoontjes van 1 en 3 jaar achter.

Twee maanden later verkoopt hij in Teteringen de hele inboedel, en vertrekt op 23 januari 1873 naar de Vaart, ze gaan inwonen bij een oom van hem.

Hij leert op de Vaart Pietje Raaymakers kennen, en op 7 mei 1875 trouwen ze in Dongen.
Ze gaan wonen op de Baan 834 (nu 16) met Jan (bijna 6) en Koos (3).
Met Pietje krijgt hij nog 11 kinderen. Ze zullen de boerderij eerst gepacht hebben. Van wie, dat ga ik nog uitzoeken.

Op 8 maart 1897 om 18:00u kopen zij voor 2780 gulden de boerderij en bijbehorende percelen, en ondertekent Jan Baptist de koopakte in de herberg van Gijsbert Lathouwers in Kaatsheuvel, voor notaris Antonius Bink uit Waalwijk.

Jan Baptist en Pietje hebben 12 hectaren met huis, schuur, verdere gebouwen, erf, bouwland, weiland, schaarbosch, weg en heide (zo’n 24 voetbalvelden).
Ze hebben 5 melkkoeien, een kalf, 2 geiten en een paard.
Op het land verbouwen ze rogge en haver. Ze hebben 2 karren, een ploeg, en 2 eggen. Van het weiland haalden ze hooi voor hun vee in de winter.

Vader Jan Baptist krijgt darmkanker in 1907. Hun jongste kind Pieter is dan 15 jaar.
Jan Baptist wordt door dokter Bot thuis geopereerd op de keukentafel. Uit een grote wond komt heel veel aangetaste darm.
Na de operatie blijft de wond open (men kent nog geen stoma). In huis is de stank van de wond alleen met wierook een beetje draaglijk te krijgen. 6 Weken lang branden zij wierook, totdat Jan Baptist overlijdt op 30 december 1907, 69 jaar oud.

De Baan


De Baan valt op door het slingerende karakter, een bijzondere baan.

Ik heb gekeken op het kadaster, toen de percelen en eigenaren vastgelegd werden om beter belasting te kunnen heffen (1811-1832). Toen was het eigendom van Wouter Adriaan Span uit Kaatsheuvel. Erachter lagen perceeltjes bouwland, weiland en hakhout. Die liepen door tot De Moerse Loop.
Ten noorden, richting Kaatsheuvel was het allemaal hei, ook voorbij de Zijstraat.

De kwekerij van in ’t Groen was toen perceel 8 en perceel 12. Erachter lag allemaal hei.
Aan de overkant van de baan, de weg: aan t begin stond daar tegenover 1 huis en erf. Daarna kleine stukjes bouwland, tot de hoogte waar Jan Baptist woonde. Daarna hei. Ook achter de perceeltje tot aan de Dreefse weg (heette toen De Post Pad) was het hei.
Als ik het zo overzie, waren er langs De Baan aan t begin links en rechts 3 huizen, verderop nog het huis waar Jan Baptist ging wonen. Kort langs de weg stukjes akker en weiland. Verder eromheen hei.

De boerderij zal er niet veel anders uitgezien hebben dan in op de eerste foto te zien is. De boerderij is afgebroken en herbouwd in 1953. De eerste foto zal van voor die tijd zijn.

Met Deboya van de Ven zal ik verder in het kadaster zoeken, wat er nog meer van de Baan 16 te vinden is.

Jan Baptist Meeren – Boerderij Baan 16 – ingekleurd 27-01-2022
Boerderij Baan 16 in Kaatsheuvel op zaterdag 22 juli 2023 – Foto van Anton in ’t Groen

Familie in ’t Groen

U kunt er meer over lezen op deze pagina.

Familie Oerlemans

Bet Meeren-Oerlemans is mijn oma. Ze is hiernaast op de foto 83 jaar.
Ze is dan 4 jaar weduwe. Haar man Koos, mijn opa, is 81 jaar oud geworden, gestorven februari 1953, nog voordat ik geboren ben eind 1953.
Als ze gestorven is, gaan we naar de uitvaart in De Moer.
Met mijn broertje zit ik achterin een Ford Transit op de vloer van de laadbak. Mijn vader en moeder zitten voorin.
We hebben zelf geen auto, maar deze is van de melkfabriek, waar mijn vader werkt.
Veel meer kan ik me er niet van herinneren.
Nu jaren later wil ik meer van haar en haar familie te weten komen: waar komt de naam Barbara vandaan, waar komt ze vandaan?
Wat ik gevonden heb, kunt u verder lezen op de pagina over de Familie Oerlemans.

Familie Sprangers

Vanuit het zoeken naar de familie In ’t Groen kwamen mijn vrouw en ik op bezoek bij Peter in ’t Groen en Nellie Sprangers.
Kon het daarna niet laten om ook van de Sprangers wat uit te zoeken.
Wat ik zoal vond: dat ze 300 jaar op 1 plek woonden, te maken hadden met brand door de Fransen, en met ketterij. U kunt er meer over lezen op deze pagina.

Laureijs Meren in de gevangenis in Hoogstraten (1567-1587)

Cornelis Peeter Cornelis Jan Meren – Ginneken R683 f192 – 12 augustus 1567

Deze akte is van 12 augustus 1567.
Een tijd dat het rustig is, geen oorlog. Cornelis is mijn directe voorvader. Hij is de broer van Laureijs. Cornelis is jaarlijks 4 gulden schuldig en uit te reiken Wouteren en Peteren (gebruederen, zoons van wijlen Peter Peter Wagemakers).

De 2e akte is van 1 juli 1587. We zijn 20 jaar verder.

Meren Bastiaen Peter Cornelis, en broer Jan kopen het goed van wijlen broer Laureijs, die gevangen zat in Herenthals, en stede huurde op Couwelaer - Ginneken R686 f11v-1 juli 1587
ende kynderen, man en vader respective was in sijn gevanckenisse tot Herenthals, anderssins voor de ontlastinge van de borchtochte
(Ginneken R686 f11v 1 juli 1587)

In de akte staat dat rantsoen en borgtocht betaald is door zijn broer Bastiaen op hem vrij te krijgen uit de gevangenis van Herentals.
Waarom hij daar gevangen zat, staat er niet bij. We weten niet of dit te maken heeft met de opstand, de die we later zullen noemen de 80 jarige oorlog.

Laureijs is overleden. Zijn broers Bastiaen en Jan kopen de bezittingen van hem, zijn achtergelaten vrouw en kinderen op, volgens het besettingen recht. Ofwel: er is een opstand, het is oorlog. Al bijna 20 jaar.

Ze betalen ook de huur van de stede op Couwelaer.

Bastiaen Peter Cornelis Meren, en broer Jan schieten geld voor voor de huur van de stede op Couwelaer - Ginneken R686 f11v-1 juli 1587
ende noch te verschieten (=voor te schieten) aen Cornelis Joos zoon, de leemsteker, aengaende de hueringe van de stede op Couwelaer

Verkoop van de stede bij de Regtestraat in Ulvenhout (1601)

Op 2 januari 1601 verkopen de kinderen en kleinkinderen van Peter Cornelis Jan Meren (tak Kees Meeren) aan Cornelie Huych Mercelis Conincx, de weduwe van Henrick Cornelis Peter Meren (tak Jos Meeren), de stede en nog een aantal percelen.

Ghinneken pro anno XVI
ende Een

Jan Michiel Mercelis sone van der Anvert ende Cornelis Peetersse vande Corput,
Schepenen in Ghinneken,

Quamen Sebastiaen Peeter Cornelis Meren zone
Denijs Cornelis Peeter Cornelis Meeren zone, Cornelis, Ghijsbrecht
en Adriaen, gebruederen
, wijlen Cornelis Geerts zonen, Agneese


Enkele van deze percelen grenzen aan grond van Jan Mathijs Meren (tak Mathijs Meeren).
De Regte Straat ligt in het gebied, dat we nu de Beekhoek noemen.
Hieruit blijkt, dat de 3 takken, dicht bij elkaar gewoond hebben.
Over de bewoning in de Beekhoek is een fraai en uitgebreid artikel geschreven in de Brieven van Paulus, van Heemkundekring Paulus van Daesdonk, uit Ulvenhout (Ad Jansen, dooimaand 2002, nr 138, pag. 123-144) . Het artikel is voor publicatie bekeken en becommentarieerd door Jos Meeren.
De stede is gelegen Strijbeekseweg 11.