Over de Kees Meeren stamboom

Laureijs Meren in de gevangenis

Cornelis Peeter Cornelis Jan Meren – Ginneken R683 f192 – 12 augustus 1567

Deze akte is van 12 augustus 1567.
Een tijd dat het rustig was, geen oorlog. Cornelis is mijn directe voorvader. Hij is de vader van Laureijs. Cornelis zal jaarlijks 4 gulden betalen voor … dat ben ik nog aan het ontcijferen. Als je hierboven kijkt naar het handschrift, dan weet je waarom.

De 2e akte is van 1 juli 1587. We zijn 20 jaar verder.

Meren Bastiaen Peter Cornelis, en broer Jan kopen het goed van wijlen broer Laureijs, die gevangen zat in Herenthals, en stede huurde op Couwelaer - Ginneken R686 f11v-1 juli 1587
ende kynderen, man en vader respective was in sijn gevanckenisse tot Herenthals, anderssins voor de ontlastinge van de borchtochte
(Ginneken R686 f11v 1 juli 1587)

In de akte staat dat rantsoen en borgtocht betaald is door zijn broer Bastiaen op hem vrij te krijgen uit de gevangenis van Herentals.
Waarom hij daar gevangen zat, staat er niet bij. We weten niet of dit te maken heeft met de opstand, de zoals later zal blijken de 80 jarige oorlog.

Laureijs is overleden. Zijn broers Bastiaen en Jan kopen de bezittingen van hem, zijn achtergelaten vrouw en kinderen op, volgens het besettingen recht. Ofwel: er is een opstand, het is oorlog. Al bijna 20 jaar.

Ze betalen ook de huur van de stede op Couwelaer.

Bastiaen Peter Cornelis Meren, en broer Jan schieten geld voor voor de huur van de stede op Couwelaer - Ginneken R686 f11v-1 juli 1587
ende noch te verschieten (=voor te schieten) aen Cornelis Joos zoon, de leemsteker, aengaende de hueringe van de stede op Couwelaer

Verkoop van de stede bij de Regtestraat

Op 2 januari 1602 verkopen de erven van Peter Cornelis Jan Meren aan Cornelie Huych Mercelis Conincx, de weduwe van Henrick Cornelis Peter Meren, de stede en nog een aantal percelen.
Enkele van deze percelen grenzen aan grond van Jan Mathijs Meren.