Over de familie Andries

De oudste stamvader, die ik gevonden had, was Dade Andries.

René Andries heeft begin 2020 de historie van de familie Andries een generatie verder weten te brengen. De vader en moeder van Tade Andries zijn Andries Tates en Jetske Jans. Dus geen De Jong als familienaam, zoals binnen de familie gedacht werd.
Je zou kunnen bedenken dat zijn opa ook een Tate Andries kan zijn, waardoor hij Tate Andries de Jonge zou zijn. Maar aangezien we zijn grootvader nog niet kennen, is dat niet meer dan een idee.

Op 13 juli 1760 is in Slooten in Friesland Tate gedoopt:

Tate Andries, hervormd gedoopt in Sloten op 13 juli 1760
Tate Andries, hervormd gedoopt in Sloten op 13 juli 1760

De Fries Tate ging trouwen met de Oosterhoutse Adriana. De laatste afkondiging van hun voorgenomen huwelijk was op zondag 25 februari 1787 in Langezwaag, en ze trouwden op dinsdag 27 februari in Oosterhout.

Ik vroeg me af of het wel haalbaar was om zo snel weer in Oosterhout te komen. Tussen de laatste dienst en trouwen zal tussen 44 en 51 uur gezeten hebben. Ik heb twee mogelijke routes bedacht: een route met de trekschuit, en een route met een vrachtschip. Beide via Amsterdam, het centrum voor de scheepvaart.
Het lijkt allemaal net te kunnen passen in de tijd.
Met dank aan Ad Boerefijn voor de zeil- en navigatie informatie. Ik heb aan Tresoar in Leeuwarden informatie gevraagd o.a. over Tate, die schippersknecht was, en mogelijk in het schippersgilde vermeld zou kunnen staan. Zij hebben helaas geen vernoeming gevonden.

Bedenk me dat de taal die Tate sprak voor de Oosterhouters vreemd geklonken zal hebben, en andersom ook. Zijn naam werd  dan ook vaak anders geschreven, zoals hieronder te zien is.

René heeft de kohieren van het gemaal en van het hoofdgeld van Oosterhout doorgespit, en daar de familie meerdere keren gevonden. Waardevolle bronnen in de tijd dat er nog geen bevolkingsregister was!
Hieronder: Daaden de Vries, Maria (ofwel Adriana) Vissers de vrouw 2 heele (betalen belasting voor 2 volwassenen), Andries, Jan, Nicolaas, Clasina en Antje de kinderen 5 halve. In de kantlijn: Arm (in Oosterhout – Kohier van het hoofdgeld periode 1 oktober 1799-30 september 1800)
De namen van de kinderen zijn afgekort.

Andries Dade ofwel Daaden de Vries woont met Maria ofwel Adriana Vissers met de kinderen Andries, Jan, Nicolaas, Clasina en Antje, ofwel Anna in Oosterhout
Andries Dade ofwel Daaden de Vries woont met Maria ofwel Adriana Vissers met de kinderen Andries, Jan, Nicolaas, Clasina en Antje, ofwel Anna in Oosterhout

De oudste stamvader die ik gevonden had, was Dade Andries. Zijn vader is, anno 2020, ook bekend: Andries Tates.