Matijs Hollander, samen met Goeyvaer Hollants, als voogd van Barbara Thijs verkrijgen voor haar een stuk land in de Maeckel, het Schuer Bloeck op 10 mei 1621
Hof van der Gaelen te Vorst bl. 120

In de kantlijn: Berbel Thijs

Op heden den 10e mei is verschenen
in propere persone anno 16(21) den
eersamen Matijs Hollander (Croeneboerchs)
als moemboer (=momboir, voogd) van, met Goeyvaer Hollants, Barbera Thijs, ende
hebben verheeven na de doot van
Enghel van Lichtenboerch een sylle
lans, die welcke Enghel voorsegd,
van Peter Thijs gecoft heeft,
gelegen tot Maekel, genaempt het
Schuer Bloeck, renende gelijcket
folio tersio voor Hof (?) Boeck Maet.
Is geschiet ter presentie
stathouder onderschreven, Cornelis Hoefs, leenmannen
Hermaen van Wanroey, Pauwlus van der
Vlyt, Gerryt Luijckens, Nyclaes Vermolen
ende Jan Vermolen, ende meer anderen
Dionys Maes, stathouder.