Vernoemingen Jan Cornelis Oirlemans

 1. Op 27 januari 1651 leent Steven Lenaerts van den Hove 100 gulden aan Jan Cornelis Peeter Oirlemans, en die bekent op 28 jan. 1654 dat de schuld voldaan is.
 2. Op 19 februari 1652 sluit Cathelijn Janssen Weerdt een overeenkomst ivm de nekslag, moord op haar man Adriaen Cornelis Oirlemans. De andere broers zijn genoemd, o.a. Jan Cornelis Oirlemans, ook zus Cathelijn Cornelis Oerlemans. Cathelijn is in andere akten genoemd als Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans
 3. Op 10 oktober 1654 transporteren de kinderen van Mayken Cornelis Peter Oirlemans een perceel akkerland met een streepje hei op ’t Craenven, en waarborgt Jan Cornelis Oirlemans de lasten op de akker. Op 26 augustus 1659 bekent hij, dat ook het geld voor 1 van de kinderen, Adriaentken, betaald is.
 4. Op 21 november 1654 transporteert Jan Cornelissen Peter Oirlemans goederen.
 5. Op 29 juli 1663 is Maijken Hendrick Aertssen de Braber, weduwe van Cornelis Cornelissen Oirlemans, 100 gulden schuldig, en Jan Cornelis Oirlemans staat borg. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 15-6-1664 ingelost is. Er staat niet bij door wie.
 6. Op 26 november 1647 is Jan Cornelis Oirlemans is aanwezig als de toeziend voogd van de 3 onmondige kinderen. Verderop staat dat aanwezig zijn Jan en Cornelis, zonen Cornelis Peter Oirlemans als broers van Cathelijn en ooms van de 3 onmondige kinderen.
  In de marge staat Jan Cornelis Oirlemans, namens zijn zus, heeft ontvangen.
  En: Catelijn wed. Geerit Jan Dominicus ende Jan Dominicus ende Jan Cornelis Oirlemans als momboiren van de onmondige kinderen.
  Het is me niet duidelijk of Jan Cornelis 1 persoon is, en 2x vermeld is vanwege 2 rollen: als toeziender en als broer, of dat het 2 personen zijn. Het lijkt erop dat 1 persoon is, maar zeker weten doe ik het niet. Aangezien er in de akte van 1646 al staat Jan wijlen Jan Cornelis Oirlemans, is daar een aanwijzing voor.