Na 30 jaar zekerheid

Met de stamboom van Henricus Meeren kwam ik een 30 jaar geleden tot de veronderstelling dat Henricus Cornely, Walter Cornely, Jacob Cornely en Maeyke Cornely broers en zus zouden kunnen, eigenlijk moeten zijn. Dat was vooral gebaseerd op de peters en de meters bij de dopen.
Ik kon het niet met zekerheid bepalen, en kwam er niet mee verder.

Doordat ik met deze nieuwe website bezig ben, en daarin al mijn materiaal bij elkaar wil brengen, en alle losse mapjes doornam, kwam ik een verwijzing tegen naar een artikel in de Brieven van Paulus, over de hoeven aan de Beekhoek in Ulvenhout door Ad Jansen (jaargang 38, 2002). Die jaargangen zijn tegenwoordig online te vinden (geweldig!).
Zo kon ik het artikel opsporen en lezen. Een prachtig artikel met veel Meeren’s. Daarin stond ook dat Hendrick en Jacob Cornelis Meeren aan hun broer Wouter de stede aan de Regtestraat verkocht hadden, zuidwaarts grenzend aan Peeter Cornelis Denijs Meeren.
Dat zouden ze weleens kunnen zijn!
In de bijbehorende voetnoot 35 stond R693, f219v-220r, 21-2-1645.
Dat wil ik natuurlijk zelf nalezen, en het bewijs zien. Nu staan de schepenakten van Ginneken en Bavel helaas niet online.
Vanwege de coronasituatie en de verbouwing in het Stadsarchief van Breda kon ik er niet naar toe, en het kon nog wel een tijd gaan duren. Gemaild en Rincke was bij uitzondering bereid om als er voldoende tijd was, een scan te maken van de 2 pagina’s.
Die kreeg ik na geduldig wachten, en jawel hoor. Het stond er echt:
Quamen Henrick ende Jacob, gebroederen , Cornelis Meiren sonen, hebben vercoft Wouter Cornelis Meiren, hennen broeder, enzovoort.
Verderop werd ook nog gesproken over hun zus. Die werd niet met naam genoemd.

De vermelding van Peeter Cornelis Meiren, staat er ook, maar zonder Denijs (Voorlaatste regel op de afbeelding). Nog verder uit te zoeken.
Met het artikel kan ik zeker verder komen met de opbouw en de aankleding van de Henricus tak, zoals ik die nu nog noem. Met de aankleding bedoel ik dan vooral, waar ze woonden en wat ze deden.
Dat ga ik stap voor stap doen: via de voetnoten de akten opsporen en gaan nakijken.
In het artikel bedankt Ad Jansen, de auteur, Jos Meeren voor zijn bijdrage. Die was toen al heel ver in zijn uitzoekwerk over zijn familietak en waar ze woonden, als ik dit zie.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *