Stambomen Jos en Kees Meeren uitgebreid.

Na 3 archiefbezoeken in Breda heb ik de stambomen van Jos en van Kees Meeren flink uit kunnen breiden.

Hieronder de oudste vestbrief uit de stamboom van Jos Meeren, met Peter Meren als oudste stamvader.

Bernagien Marie Heinricx dochter, huisvrouw van Peter Meren, koopt op 6 maart 1500 van Jan Cornelis Jan Coel Ghijben een stuk land tot Ginneken in de Acker - Ginneken Vestbrieven inv 415 f. 150r
Marie Heinricx Bernagien, huisvrouw van Peter Meren, koopt op 6 maart 1500 van Jan Cornelis Jan Coel Ghijben een stuk land tot Ginneken in de Acker – Ginneken Vestbrieven inv 415 f. 150r

Hieronder de oudste vestbrief uit de stamboom van Kees Meeren, met Jan Jan Meren als oudste stamvader.

Cornelis Jan Jan Meren de oude en de jonge, delen met hun 4 halfbroers Wrijters en moeder Margriet Aert Ghijsels op 15 juni 1535 het huis te Hoodonck bij Strijbeek en hei - Ginneken inv 677 f 135v
Cornelis Jan Jan Meren de oude en de jonge, delen met hun 4 halfbroers Wrijters en moeder Margriet Aert Ghijsels op 15 juni 1535 het huis te Hoodonck bij Strijbeek en hei – Ginneken inv 677 f 135v

Vandaag ga ik ook de namenlijst uitbreiden en de gegevens naar Geneanet overzetten.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *